Referens för platsinställningar

Anpassa en plats för din organisation med hjälp av inställningarna nedan. Om du vill visa och redigera platsinställningarna måste du vara platsadministratör på Tableau Cloud eller serveradministratör på Tableau Server.

Platsinställningarna visas på olika sätt i Tableau Cloud och Tableau Server. Vilka inställningar som är tillgängliga för dig beror på platsens konfiguration och om du använder Tableau Cloud eller Tableau Server. Om du enkelt vill hitta en specifik inställning nedan trycker du på Ctrl+F (Windows) eller Kommando+F (macOS) och söker efter inställningen.

Åtkomst till platsinställningar

  • (Tableau Cloud) På startsidan expanderar du sidorutan och klickar på Inställningar längst ner.

  • (Tableau Server) Om du redigerar en befintlig plats markerar du den på sidan platser och väljer sedan Redigera inställningar. Du kan också klicka på Inställningar längst ner på sidopanelen i en driftsättning med en plats.

Fliken Allmänt

InställningBeskrivning
platsnamn och ID (endast Tableau-serveradministratörer)Anger det platsnamn som visas i användargränssnittet och det ID som visas i platsens URL. (Om du redigerar standardplatsen kan du inte ändra ID.)

Du kan inte ändra delen ”#/site” i URL:en (t.ex. http://localhost/#/site/sales). I miljöer för servrar för flera platser visas dessa segment i URL:en för andra platser än standardplatsen.

Lagring (endast Tableau Server-administratörer)Välj Servergräns eller GB och ange för den senare det antal gigabyte du vill ha som gräns för lagringsutrymmet för publicerade arbetsböcker, extrakt och andra datakällor.

Om du anger en servergräns och platsen överskrider den hindras utgivare från att överföra nytt innehåll tills platsen återigen underskrider gränsen. Serveradministratörer kan spåra var platsen befinner sig i förhållande till gränsen med hjälp av kolumnerna Maximal lagring och Använd lagring på sidan Platser.

Revisionshistorik (endast Tableau Server-administratörer)Anger antalet tidigare versioner av arbetsböcker, flöden och datakällor som lagras på servern.
Tableau Prep ConductorKontrollerar huruvida användare med lämpliga behörigheter kan schemalägga och övervaka flöden eller inte. Tableau Prep Conductor är en del av Datahantering. Du hittar mer information i Tableau Prep Conductor(Länken öppnas i ett nytt fönster).
WebbredigeringKontrollerar huruvida webbläsarbaserad redigering har aktiverats för platsen eller inte. När webbredigering för arbetsböcker är inaktiverat kan användarna inte skapa eller redigera publicerade arbetsböcker från serverns webbmiljö utan måste istället använda Tableau Desktop för att publicera arbetsboken på nytt. När webbredigering för flöden är inaktiverat kan användarna inte skapa eller redigera publicerade flöden från serverns webbmiljö utan måste istället använda Tableau Prep Builder för att publicera flödet på nytt.

Mer information finns i Ställa in åtkomst och funktioner för webbredigering på en webbplats(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Hantera användare (endast Tableau Server-administratörer)Avgör om enbart serveradministratörer ska kunna lägga till och ta bort användare och ändra deras platsroller, eller om serveradministratörer också ska kunna göra det.

Om du tillåter platsadministratörer att hantera användare, så ange hur många användare de kan lägga till på platsen genom att välja något av följande:

  • Värdet för servergräns anger antalet tillgängliga serverplatslicenser. För en server med kärnbaserad licensiering finns det ingen gräns.
  • När det gäller platsgränsen kan platsadministratörerna lägga till användare upp till det antal du anger.
  • Med Platsrollsgräns kan platsadministratörer lägga till användare för varje platsroll upp till den licensgräns du har angett för platsen.

Mer information finns i Visa serverlicenser(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Gäståtkomst (endast Tableau Server-administratörer)Personer som inte har något Tableau Server-konto kan se vyer som tillåter gäståtkomst.

Obs! Om du använder Tableau Server kan administratören inaktivera gäståtkomst.

Tableau CatalogStänger av katalogfunktionerna när Tableau Server eller en Tableau Cloud-plats har licensierats med Datahantering. Mer information finns i Inaktivera katalog(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Arbetsbokens prestanda efter en schemalagd uppdatering (endast Tableau Server-administratörer)Förhandsberäknar nyligen visade arbetsböcker med schemalagda uppdateringar så att de öppnas snabbare. Mer information finns i Konfigurera arbetsboksprestanda efter en schemalagd uppdatering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Mätvärden för arbetsbokprestanda (endast Tableau Server-administratörer)Låter platsanvändare samla in mätvärden för hur arbetsböcker fungerar, exempelvis hur snabbt de läses in. Om en användare vill starta en registrering måste hen lägga till en parameter i arbetsbokens URL. Mer information finns i Skapa en prestandaregistrering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Rensning av hanterade nyckelringar (endast Tableau Server-administratörer)Låter platsadministratörer hantera sparade autentiseringsnyckelkedjor för OAuth-anslutningar på platsen. Mer information finns i OAuth-anslutningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Inaktivera extraktuppdateringsuppgifter automatisktI syfte att spara resurser kan Tableau automatiskt inaktivera extraktuppdateringsuppgifter för inaktiva arbetsböcker. Den här funktionen gäller enbart uppdateringsscheman som körs varje vecka eller oftare. Mer information finns i Inaktivera extraktuppdateringar för inaktiva arbetsböcker automatiskt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Länkade uppgifter

(Endast Tableau Server och platsadministratörer)

Låter serveradministratörer göra det möjligt för användare att schemalägga flödesuppgifter för att köra den ena efter den andra. De kan också göra det möjligt för användare att utlösa de schemalagda flödesuppgifter som ska köras med Kör nu.

Den här inställningen kan tillämpas på servernivå och inkludera alla platser på Tableau Server. Inställningen kan inaktiveras på platsnivå så att endast vissa platser inkluderas.

Om inställningen stängs av efter det att de länkade uppgifterna har schemalagts, så slutförs alla uppgifter som körs och de schemalagda länkade uppgifterna döljs och visas inte längre på fliken Schemalagda uppgifter.

Mer information finns i Schemalägga länkade uppgifter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

E-postinställningar (endast Tableau Server-administratörer)Anger den Från-adress och meddelandesidfot som visas i automatiska e-postmeddelanden för aviseringar och prenumerationer.
Meddelande om webbplatsinbjudan (endast Tableau Cloud)För platser med enstaka inloggningsautentisering skickas ett inbjudningsmeddelande när nya användare läggs till på platsen.
Platslogotyp (endast Tableau Cloud)Anger bilden som visas med platsnamnet.
StartsidaKontrollerar vilken platssida som visas när användare loggar in. Som standard visas startsidan, men du kan istället öppna Alla projekt, Alla arbetsböcker eller andra sidor. Mer information finns i Ange standardstartsida(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Obs! Om du använder Tableau Server kan din administratör åsidosätta denna platsinställning.

Driftsättning av Tableau PulseStyr om Tableau Pulse är tillgängligt för alla användare, en grupp användare eller inga användare. Mer information finns i Konfigurera din plats för Tableau Pulse.
Tillgänglighet av Tableau AI (endast Tableau Cloud)

Styr om generativ AI är aktiverad för Tableau-funktioner. Tableau Pulse kan till exempel använda generativ AI för att sammanfatta viktiga mätvärdesinsikter på ett naturligt språk så att de är lättare att förstå.

Tableau AI kanske inte är tillgänglig för vissa kunder.

Mer information om Tableau AI finns i Generativ AI med Einstein för Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

AnvändarsynlighetKontrollerar vilka användar- och gruppnamn som är synliga för andra användare. Mer information finns i Hantera användarsynlighet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.
Tillgänglighet för Fråga dataKontrollerar om Fråga data-linser är aktiverade eller inaktiverade för datakällor. Med Fråga data kan användarna ställa frågor till data med vanligt språk och automatiskt få se visualiseringar. Mer information finns i Skapa vyer automatiskt med Fråga data(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus användarhjälp.
Tillgänglighet för Förklara dataKontrollerar om platsanvändare med lämpliga behörigheter kan köra Förklara data och om författare har åtkomst till Förklara datainställningar. Mer information finns i Kontrollera åtkomst till Förklara data. Mer information om Förklara data finns i Få insikter snabbare med Förklara data.
Automatisk åtkomst till metadata om databaser och tabellerBeviljar automatiskt användare viss kapacitet avseende externa resurser med hjälp av härledda behörigheter. Mer information finns i Stänga av härledda behörigheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.
Känsliga ursprungsdataAnger om känsliga ursprungsdata ska döljas eller filtreras när användare inte har rätt behörigheter till relaterade metadata. Mer information finns i Känsliga ursprungsdata(Länken öppnas i ett nytt fönster).
KorsdatabaskopplingarAvgör var kopplingsprocessen sker när data kopplas från flera källor. Mer information finns i Kombinera tabeller från olika databaser(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-användarhjälpen.
Extrahera kryptering vid Viloläge (endast Tableau Server-administratörer)Låter dig kryptera .hyper-extrakt medan de lagras på Tableau Server. Serveradministratörer kan framtvinga kryptering av alla extrakt på sin plats eller tillåta användare att kryptera alla extrakt som är associerade med specifika publicerade arbetsböcker eller datakällor. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Supportåtkomst för Tableau (endast Tableau Cloud)Ger Tableau Support-tekniker tillgång till platsen för att hjälpa till att felsöka supportärenden. Som standard är den här funktionen inaktiverad. Du hittar mer information i Aktivera tillgång till support(Länken öppnas i ett nytt fönster).
DelaLåter användare dela artiklar direkt med andra användare. När ett objekt delas får mottagarna ett meddelande och objektet läggs till på sidan Har delats med mig. Om detta inte aktiveras kan användarna bara kopiera en länk att dela. Mer information finns i Dela webbinnehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-användarhjälpen.
KommentarerAnger om användarna kan lägga till kommentarer i en kommentarsidoruta för respektive vy och @nämna andra Tableau-användare för att meddela dem via e-post. Mer information finns i Kommentera på vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableaus användarhjälp.
Datadrivna aviseringarLåter användare automatiskt ta emot e-postmeddelanden när data når viktiga tröskelvärden. Mer information finns i Skicka datadrivna aviseringar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-användarhjälpen.
PrenumerationerLåter platsanvändare prenumerera på vyer och få regelbundna e-postmeddelanden från dem. På Tableau Server är dessa alternativ endast tillgängliga om du först konfigurerar prenumerationsinställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Datakvalitetsvarningar i prenumerationer

Styr om prenumerationer inkluderar relevanta uppströms datakvalitetsvarningar med hög synlighet och känslighetsetiketter i mejlet. På Tableau Server är dessa alternativ endast tillgängliga om du först slår på och konfigurerar prenumerationer(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om datakvalitetsvarningar finns i Ställa in en datakvalitetsvarning. Mer information om känslighetsetiketter finns i Känslighetsetiketter.

Obs! Datakvalitetsvarningar och känslighetsetiketter är en funktion i Tableau Catalog, som ingår i Datahantering.

TaggningAnger det antal taggar som användare kan addera till objekt. Standardgränsen är 50 taggar och maxvärdet är 200. Mer information finns i Använda taggar(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Rekommendationer för VyerAnger huruvida rekommendationer visas på platsen och huruvida namnen på de användare som har tittat på rekommenderade objekt visas i rekommendationerna.

Obs! Om du använder Tableau Server kan administratören inaktivera rekommendationer.

Begär åtkomstLåter användare skicka åtkomstbegäranden till innehåll eller projektägare. Mer information finns i Låt platsanvändare begära åtkomst till innehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.
Innehållstypen MätvärdenAnger om mätvärden är tillgängliga på platsen. När du aktiverar mätvärden kan användarna skapa mätvärden från vyer, och mätvärdena visas som en innehållstyp. När mätvärden är inaktiverade visas de inte på platsen och de synkroniseras inte heller längre. Om du aktiverar dem igen visas befintliga mätvärden igen och börjar uppdateras igen. Mer information finns i ”Konfigurera för mätvärden” i hjälpen för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster) och hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utfasning av gammal mätvärdesfunktion

Tableaus gamla mätvärdesfunktion togs bort från Tableau Cloud i februari 2024 och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. I oktober 2023 tog Tableau bort möjligheten att bädda in mätvärden i Tableau Cloud och Tableau Server version 2023.3. Med Tableau Pulse har vi utvecklat en förbättrad upplevelse i vilken du kan spåra mätvärden och ställa frågor om data. Mer information finns i Skapa mätvärden med Tableau Pulse. Där kan du lära dig mer om den nya upplevelsen och Skapa och felsöka mätvärden (utfasad) för den utfasade funktionen.

Webbsideobjekt och webbilderKontrollerar om dessa webbsidor och bildobjekt kan visa måladresser. Mer information finns på Säkerhet för webbsideobjekt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-användarhjälpen.
Personlig ytaAnvändare med platsrollerna Creator och Explorer kan skapa och spara innehåll i sitt privata utrymme. När Personlig yta är påslaget kan du ställa in användarlagringsgränser. Mer information finns i Skapa och redigera privat innehåll i Personligt utrymme.
SamlingarAnger om samlingar är tillgängliga på platsen. När du aktiverar samlingar kan användare skapa samlingar för att organisera innehåll och bläddra bland samlingar som gjorts tillgängliga av andra användare. Mer information finns i Organisera objekt i en samling.
Platstidszon för extraktStandardtidszonen för extraktbaserade datakällor på en plats är Coordinated Universal Time (UTC). Platsadministratörer kan ställa in en annan tidszon. Mer information finns i Ange platsens tidszon för extrakt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen eller Ange platsens tidszon för extrakt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.
Meddelanden om extraktkvotgränsSkickar e-postvarningar till alla platsadministratörer när extraktuppdateringsjobb avbryts på grund av kapacitetsproblem.

Flödesparametrar

(Endast Tableau Server och platsadministratörer)

Gör det möjligt för användare att schemalägga och köra flöden som inkluderar parametrar.

Administratörer kan även aktivera flödesparametrar så att de kan godkänna valfria värden. Om det här alternativet är aktiverat kan alla flödesanvändare ange valfritt värde i en parameter, vilket kan leda till att data som användaren inte bör ha tillgång till exponeras.

Från och med version 2023.2 kan administratörer aktivera systemparametrar som gör det möjligt för användare att tillämpa datum- eller tidsparametrar på flödesutdatanamn för filer och publicerade datakällor. När flödet körs läggs starttiden automatiskt till flödesutdatanamnet.

Parametrar kan anges i ett inmatningssteg för filnamn och sökväg, tabellnamn eller vid användning av anpassade SQL-frågor, i ett utmatningssteg för filnamn, sökväg och tabellnamn och i valfri stegtyp för filter eller beräknade värden.

Inställningar för flödesparametrar kan tillämpas på servernivå och inkludera alla platser på Tableau Server. Inställningarna kan inaktiveras på platsnivå så att endast vissa platser inkluderas.

Mer information om hur man använder parametrar finns i Skapa och använda parametrar i flöden(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Prep-hjälpen.

Kör nuDen här inställningen styr vilka som kan köra jobb manuellt med alternativet Kör nu från webben, Rest API och Tabcmd. Detta alternativ väljs som standard för att låta användare köra jobb manuellt. Rensa kryssrutan om endast serveradministratörer ska få köra jobb manuellt.

Obs! Om du använder Tableau Server kan administratören inaktivera denna platsinställning.

Hantera meddelandenKontrollerar hur platsanvändare kan ta emot meddelanden för händelser som extrahera jobb, flödeskörningar, när en annan användare delar innehåll med dem eller nämner dem i en kommentar. Aviseringar kan ses i deras Tableau-plats via anmälningscentret, skickas via e-post eller skickas till ett Slack-arbetsområde. När ett meddelande har aktiverats kan användarna konfigurera sina meddelandeinställningar på sidan Kontoinställningar.

Obs! Om du använder Tableau Server kan serveradministratören inaktivera denna platsinställning.

Anpassa e-postaviseringar (endast Tableau Cloud)

Styr om e-postaviseringar för datadrivna varningar och prenumerationer på arbetsböcker och vyer skickas med hjälp av Tableaus e-postserver eller din egen SMTP-server. När du använder din egen SMTP-server kan du anpassa e-postavsändarens namn samt domänen som används i avsändarens e-postadress och domänen för länkar i e-postmeddelandena. Tillagt för Tableau Cloud i februari 2024.

Separat från SMTP-inställningarna kan du styra om e-postaviseringar som skickas till användare för datadrivna varningar och prenumerationer innehåller länkar. De här länkarna leder användarna till Tableau-platsen för att titta på innehållet och hantera aviseringen eller prenumerationen. En länk för att avsluta prenumerationen ingår alltid i e-postmeddelanden, oavsett om den här inställningen är på eller inte. Tillagt för Tableau Cloud i juni 2023.

FlödesprenumerationerStyr huruvida flödesägare kan schemalägga och skicka mejl med flödesutmatningsdata till sig själva och andra. När du tillåter flödesprenumerationer kan du kontrollera om flödesutdata ska inkluderas i prenumerationsmejlet och om flödesutdatafiler ska bifogas mejlet. Mer information finns i Meddela användare om slutförda flödeskörningar.
OAuth-klientregisterFör en delmängd av anslutningar kan du registrera en anpassad OAuth-klient för att åsidosätta förkonfigurerade OAuth-klientinställningar. Om du registrerar en anpassad OAuth-klient kan nya och befintliga kopplingar använda den anpassade OAuth-klienten i stället för OAuth-standardklienten. Mer information finns i Konfigurera anpassad OAuth(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Personliga åtkomsttoken (endast Tableau Cloud)Styr om skapande av personliga åtkomsttoken (PAT) har aktiverats för alla användare, en grupp användare eller inga användare. Gör det också möjligt att anpassa PAT:ers utgångsperiod. Ändringar av dessa inställningar gäller endast nya PAT:er. Befintliga PAT:er förblir giltiga och oförändrade. Mer information om PAT:er finns i Personliga åtkomsttoken(Länken öppnas i ett nytt fönster).
VyaccelerationStyr om Creator- och Explorer-platsanvändare kan accelerera vyerna i sina arbetsböcker för snabbare inläsningstider. När du tillåter vyacceleration kan du ställa in ett maximalt antal vyer som ska accelereras och du kan välja att automatiskt stänga av accelerationen för vyer som upprepade gånger misslyckas med accelerationsuppgiften. Mer information finns i Vyacceleration.

Fliken Autentisering (Tableau Cloud)

InställningBeskrivning
AutentiseringstyperAnger hur användare kan logga in på platsen och hur de får tillgång till den efter att ha loggat in första gången. Autentisering verifierar en användares identitet. Mer information finns i Autentisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Standardautentiseringstyp för integrerade vyerAnger hur användare kan logga in på inbäddade vyer. Som standard väljs Tableau-autentisering.
Kontrollera användaråtkomst i autentiseringsarbetsflödenAktiverar funktioner med användarattribut som används i inbäddat innehåll för att acceptera överföring av användarattribut från en JSON-webbtoken (JWT). Användarattributen skickas till Tableau för att anpassa och kontrollera data som kan visas för en användare vid körning. Mer information finns i hjälpen för Inbäddnings-API v3(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Automatisk provisionering och gruppsynkronisering (SCIM)Gör det möjligt för dig att hantera användare på platsen via en tredje parts identitetsprovider (IdP). När det är aktiverat fylls rutorna Base URL och Secret med värden som ska användas i IdP SCIM-konfigurationen. Mer information finns i Automatisera provisionering av användare och synkronisering av grupper med hjälp av en extern identitetsprovider(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Anslutna klienterTableau-klienter som Tableau Mobile, Tableau Bridge med flera kan behålla behörigheten till servern efter det att användaren tillhandahåller inloggningsuppgifterna för första gången. När den är avstängd måste användarna logga in explicit varje gång de besöker Tableau Cloud. Mer information finns i Öppna platser från anslutna klienter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Fliken Bridge (Tableau Cloud)

InställningBeskrivning
Klienten kör inte aviseringarSkickar e-postvarningar till datakällans ägare när en klient verkar vara frånkopplad från platsen.
GrupperingDistribuerar livefrågor och uppdaterar jobb till alla klienter i Bridge-pooler. Mer information finns i Konfigurera och hantera Bridge-klientpoolen(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Godkännandelista över privata nätverk

Lägg till och hantera domäner som möjliggör dedikerad Bridge-poolåtkomst till privat nätverksdata på uppdrag av Tableau Cloud.

Fliken Tillägg

InställningBeskrivning
Tillägg för instrumentpanelerHantera och kontrollera instrumentpanelens tillägg. Instrumentpanelstillägg är webbprogram som körs i anpassade instrumentpanelszoner och kan interagera med resten av instrumentpanelen. Mer information finns i ”Hantera instrumentpanelstillägg” i Tableau Cloud-hjälpen (Länken öppnas i ett nytt fönster)eller Tableau Server-hjälpen(Länken öppnas i ett nytt fönster).
AnalystilläggAktiverar en uppsättning funktioner som dina användare kan använda för att överföra uttryck till analystillägg för integration med R och Python. Mer information finns i ”Konfigurera anslutningar med analystillägg” i Tableau Cloud-hjälpen(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Server-hjälpen(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Tableau Prep-tillägg

Vid redigering av flöden på webben kan användare tillämpa Einstein Discovery-drivna modeller på sina flöden för att samla poängförutsägelser för sina data.

Mer information finns i Konfigurera Einstein Discovery-integration(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Server-hjälpen.

Fliken Integrationer

InställningBeskrivning
Slack-anslutning

Visar anslutningar mellan ett Slack-arbetsområde och Tableau-platsen. När användarna av Tableau-platsen är anslutna kan de se sina Tableau-meddelanden i den anslutna Slack-arbetsytan.

I Tableau Cloud kan du begära att administratören för Slack-arbetsområdet installerar Tableau for Slack-appen och sedan slutföra anslutningen när den är installerad. Mer information finns i Integrera Tableau med en Slack-arbetsyta.

AnalystilläggAktiverar en uppsättning funktioner som dina användare kan använda för att överföra uttryck till analystillägg för integration med R och Python. Mer information finns i ”Konfigurera anslutningar med analystillägg” i Tableau Cloud-hjälpen(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Server-hjälpen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Publicera till Salesforce

(Beta på Tableau Cloud och Tableau Server)

Gör det möjligt för platsanvändare att publicera vyer till en Salesforce-app.

När en vy publiceras till Salesforce kan alla med åtkomst till den valda appen se att innehållet finns. Dock kan bara de som är inloggade med befintliga Tableau-behörigheter se vyn. Se Publicera vyer till Salesforce (beta) för mer information.

Fliken Anslutna program

InställningBeskrivning
Anslutna program


Skapa och hantera Tableau-anslutna program eller uttryckliga direkta förtroenderelationer eller OAuth 2.0-förtroende mellan er Tableau Cloud-plats och anpassade program och ge programmatisk åtkomst till Tableau REST API för användarnas räkning med hjälp av JSON-webbtoken (JWT). Mer information finns i Använda Tableau-anslutna program för programintegrering(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Cloud-hjälpen.

Fliken Mobil

InställningBeskrivning
ApplåsKräver en biometrisk metod eller ett enhetslösenord för användare som vill öppna platsen i Tableau Mobile. Mer information finns i Hantera applås för extra säkerhet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Mobile-driftsättningsguiden.
Förhandsvisningar offlineAnger om förhandsgranskningar offline genereras för visning när användarna öppnar platsen i Tableau Mobile. Mer information finns i Hantera Tableau Mobile-data på enheter(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Mobile-driftsättningsguiden.
Säkerhetspolicy för MobileVissa säkerhetspolicyer aktiveras automatiskt och kan inte inaktiveras. Säkerhetspolicyer för Mobile är inte tillgängliga för MAM-versioner av Tableau Mobile.
Detektering av JailbreakKontrollerar om en användare av Tableau Mobile-appen med en enhet som har utsatts för ”Jailbrake” eller ”rootåtkomst” tillåts komma åt innehåll på Tableau, och vilken nivå av svar som förekommer när en enhet som har utsatts för ”Jailbrake” eller ”rootåtkomst” detekteras. Se Säkerhetsinställningar för Tableau Mobile-appen för mer information.
Detektering av skadlig programvara (endast Android)Kontrollerar om detektering av skadlig programvara är aktiverad för mobila enheter och vilken nivå av svar som förekommer när skadlig programvara detekteras. Se Säkerhetsinställningar för Tableau Mobile-appen för mer information.
Maximalt antal dagar offline utan policyuppdateringReglerar om det finns ett maximalt antal dagar som en mobil enhet kan vara offline och fortfarande använda appen. Se Säkerhetsinställningar för Tableau Mobile-appen för mer information.
Förhindra felsökningReglerar om felsökningar förhindras på mobila enheter. Se Säkerhetsinställningar för Tableau Mobile-appen för mer information.
Skärmdelning och skärmbilder (endast Android)Kontrollerar om en Tableau Mobile-användare kan ta skärmbilder eller använda skärmdelning i appen. Se Säkerhetsinställningar för Tableau Mobile-appen för mer information.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!