Konfigurera Bridge-klientpoolen

I det här avsnittet beskrivs hur platsadministratörer kan konfigurera och hantera gruppering av Bridge-klienter. Med gruppering kan klienter på platsen belastningsutjämna dataaktualitet för datakällor eller virtuella anslutningar som ansluter till privata nätverksdata.

Konfigurera gruppering

Syftet med en pool är att distribuera (eller belastningsutjämna) dataaktualitetsuppgifter bland de tillgängliga klienterna i en pool vars åtkomst omfattas av en domän inom det privata nätverket. Pooler mappas till domäner, vilket ger dig möjligheten att dedikera pooler till att hålla specifika data aktuella och upprätthålla säkerhet genom att begränsa åtkomst till skyddade domäner i det privata nätverket.

Även om klienten i poolen som utför dataaktualitetsuppgiften väljs ut slumpmässigt, omdirigeras uppgiften automatiskt till en annan tillgänglig klient i poolen om den första klienten av någon anledning inte längre kan utföra uppgiften. Inget ytterligare ingripande krävs från din eller användarnas sida för att stödja eller hantera klientpoolen.

Gruppering optimeras för att hålla datakällor eller virtuella anslutningar som ansluter till data på ett eller flera privata nätverk aktuella. Stöd för gruppering omfattar inte datakällor som använder Bridge-scheman (äldre).

Bridge har inte stöd för uppdatering av liveanslutningar med pooler för vissa privata molnbaserade datakällor. Du hittar mer information i Konfigurera Bridge-klientpoolen.Konfigurera Bridge-klientpoolen

I allmänhet optimeras gruppering för följande situationer:

 • Bridge används som en kritisk tjänst. Om organisationen kräver att live-frågor och stöd för schemalagd uppdatering måste vara tillgängligt även om en klient blir otillgänglig.

 • Klienten körs på maxkapacitet. Om den befintlgia trafiken på platsen överstiger den aktuella kapaciteten hos klienten.

 • Tableau Cloud-hanterade scheman för filbaserade datakällor. Från och med Bridge-versionen 2021.4.3 använder Bridge-pooler onlinescheman för filbaserade datakällor.

 • Hålla data uppdaterade på flera privata nätverk.

 • Virtuella anslutningar. (Kräver Datahantering) Bridge måste uppdatera data i virtuella anslutningar som ansluter till privata nätverksdata. Mer information om virtuella anslutningar finns i Om virtuella anslutningar och datapolicyer.

Innan du konfigurerar poolen

Innan du kan konfigurera en klientpool för platsen ska du gå igenom följande:

Anmärkning om användarroller

Endast platsadministratörer, eller användare med rollen Platsadministratör eller Platsadministratör – Creator, kan konfigurera och upprätthålla grupperade klienter. Oavsett vilken typ av användare som har autentiserats till klienten kan endast platsadministratörer lägga till nya pooler, lägga till klienter till en pool, ta bort klienter från en pool och övervaka klioenter i en pool.

Anmärkning om uppdateringsjobb

På sidan Jobb kan du se slutförda, pågående, väntande, avbrutna och pausade Bridge-uppdateringsjobb som använder onlinescheman. Detta inkluderar uppdateringar för filbaserade och icke-filbaserade datakällor. Mer information finns i Om Bridge-uppdateringsjobb. Mer information om olika sätt att övervaka Bridge-aktivitet finns i Övervaka uppgifter gällande dataaktualitet.

Steg 1: Kontrollera att klienter kan ansluta till platsen

För att Bridge ska fungera med platsen måste du bevilja klienter tillstånd att autentisera till platsen.

 1. Logga in på Tableau Cloud med dina platsadministratörsuppgifter och gå till sidan Inställningar.

 2. Klicka på fliken Autentisering och bekräfta att kryssrutan Låt klienter ansluta till den här Tableau Cloud-platsen automatiskt under rubriken Anslutna klienter har markerats. Mer information om den här kryssrutan finns i Öppna platser från anslutna klienter.

  Obs! Om kryssrutan har markerats måste alternativet Anslutna klienter aktiveras för att stödja flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering. Om Anslutna klienter har inaktiverats för platsen kan Bridge endast stödja autentisering via användarnamn och lösenord till Tableau.

Steg 2: Konfigurera en pool

Pooler, som kräver Bridge 2021.4 (eller senare), hjälper till att dirigera live-frågor och extraktuppdateringar till rätt privata nätverk. Använd pooler för att komma åt data som distribuerats över flera privata nätverk, aktivera extraktuppdateringar för filbaserade datakällor och för att stödja dataaktualitetsuppgifter för virtuella anslutningar.

 1. På fliken Bridge, under Gruppering, klickar du på knappen Lägg till ny pool.
 2. I dialogrutan anger du ett nytt poolnamn i textrutan Pool och klickar på Spara.

När du har konfigurerat minst en pool associerar Tableau Cloud som en del av publiceringsprocessen vissa datakällor eller virtuella anslutningar med Bridge och klientpooler automatiskt.

Steg 3: Ange en domän för en pool

Varje ny pool kräver att en domän anges via Godkännandelista över privata nätverk. Den här informationen krävs för att ge Bridge åtkomst till data i det privata nätverket för Tableau Clouds räkning.

Med hjälp av godkännandelistan för privata nätverk anger du de domäner i det privata nätverket som du vill aktivera klientåtkomst för. De här domänerna bör motsvara privata nätverksplatser för databaser och filresurser som du vill göra tillgängliga för Bridge för Tableau Clouds räkning.

Domännamn

De domännamn du anger i godkännandelistan är servernamn som används i anslutningen till datakällan eller den virtuella anslutningen. I vissa fall finns servernamnet under fliken Anslutningar på sidan Datakälla i Tableau Cloud.

Obs! När du använder arbetsböcker som ansluter till publicerade datakällor ska du inte använda *.tableau.com i godkännandelistan för privata nätverk. Domänen *.online.tableau.com används för proxyfiltrering för utgående anslutningar. Läs mer i Valfri filtrering vid proxy för vidarebefordran.

För att till exempel hålla datakällor som ”Starbucks” aktuella kan du ange ”mssql.myco.lan” och ”oracle.myco.lan” eller ”*myco.lan” i godkännandelistan.

För att hålla datakällor som ”Fitness Challenge” aktuella anger du ”fitness-challenge” i godkännandelistan.

I andra fall kan det hända att servernamnet inte anges under fliken Anslutningar. När servernamnet inte anges bör du överväga att arbeta med innehållsägaren för att ta reda på var de aktuella data finns någonstans. När du har den informationen anger du servernamnet i godkännandelistan. Som ett tillfälligt alternativ kan du gå vidare till Steg 4: Lägg till klienter i en pool för att tilldela klienter till standardpoolen i stället.

IP-adresser

I stället för domännamn kan du ange IPv4-adresser i godkännandelistan. Vi rekommenderar att du anger IPv4-adresser i godkännandelistan om IPv4-adresser används i anslutningar till datakällan eller virtuella anslutningar. Överväg att samarbeta med innehållsägaren för att få den här informationen. Om du inte har den informationen kan du, som ett tillfälligt alternativ, gå vidare till Steg 4: Lägg till klienter i en pool för att tilldela klienter till standardpoolen i stället.

Obs!

 • Av säkerhetsskäl är godkännandelistan tom som standard för att förhindra Tableau-åtkomst. Detta säkerställer att platsadministratörer anger vilka data som kan skickas till Tableau Cloud med Bridge.
 • Du kan använda Fiddler med Tableau Desktop för att samla in den URI som används när du ansluter till en datakälla. Med information finns i Fiddler.
 • Du kan tilldela en eller flera domäner till en pool.
 • Om platsen konfigurerades till att använda gruppering före Tableau 2021.4 bevaras standardpoolen för bakåtkompatibilitet men kan inte konfigureras så att den får åtkomst till ett specifikt privat nätverk. För att minska omfattningen av den här poolens åtkomst och aktivera mer avancerade schemaläggningsfunktioner rekommenderar vi att du skapar nya pooler och mappar dem till specifika domäner.

Gör följande för att mappa en domän till en pool:

 1. På fliken Bridge, under Godkännandelista över privata nätverk, klickar du på knappen Lägg till ny domän.

 2. I textrutan Domän anger du URI:n till den domän som använder informationen som beskrivs i Regler för register över tillåtna.

 3. Kontrollera att alternativknappen Tillåt har valts under Domänbehörigheter.

 4. Under Pool väljer du den pool vars åtkomstomfattning ska begränsas till den URI som du angav i steg 2.

 5. Upprepa steg 1–4 för varje ytterligare domän.
 6. Klicka på Spara när du är klar.

Regler för register över tillåtna

Tillämpa följande regler när du anger domäner som du vill bevilja Bridge åtkomst till. Detta gör att Bridge, för Tableau Clouds räkning, får åtkomst till data på ert privata nätverk för att utföra dataaktualitetsuppgifter. En domän gör att Bridge kan ansluta till både databaser och fildata på den domänen.

Obs!

 • Domäner är inte verifierade när de läggs till i godkännandelistan, när datakällor eller virtuella anslutningar publiceras eller när uppdateringsscheman konfigureras.
 • Duplicering på grund av att samma domän läggs till i godkännandelistan eftersom varken domännamnet eller IP-adressen har verifierats. Om en pool mappas till domännamnet och en annan pool mappas till IP-adressen avgör det format som angetts i anslutningen till datakällan eller den virtuella anslutningen vilken pool som håller data aktuella.
 • Domäner måste vara tillgängliga för Bridge. Det innebär att alla klienter i poolen måste ha tillgång till den angivna domänen.
 • Om inga domäner har angetts kan inte Bridge köra dataaktualitetsuppgifter för datakällor eller virtuella anslutningar som konfigurerats för onlinescheman. Obs! Datakällor som konfigurerats för Bridge-scheman (äldre) fortsätter att köras på samma sätt.
ScenarioBeskrivningExempel
Exakt domännamnKan antingen vara FQDN eller PQDN. Portnummer tillåts inte.

myco.com
marketing.myco.com
oracle.myco.com

Urval av domännamn

Du kan använda ett inledande jokertecken (*) för att inkludera alla underdomäner. Tecknet * måste följas direkt av en punkt (.).

*.myco.com
Exakt IPv4-adressAnvänd en fullständig IPv4-adress (förkortningar tillåts inte). IPv6-adresser tillåts inte.

255.255.0.1
192.168.0.0

Intervall av IPv4-adresserAnvänd en undernätmask för att inkludera ett interval med IPv4-adresser.255.255.0.1/16
Blockera domäner(Endast pooler med namn) Blockerar Bridge-anslutning till värdar i den här domänen.

När du lägger till eller redigerar en domän i godkännandelistan över privata nätverk väljer du alternativknappen Blockera.

Exempel på register över tillåtna

Exempel 1 – databasdata

Anta att du vill att Bridge gör något av följande:

 • Utföra dataaktualitetsuppgifter för data som finns på data.lan och sqlserver.myco.lan.
 • Förhindra dataaktualitetsuppgifter för data som finns på oracle.myco.lan.

Om du vill att Bridge ska stödja dessa scenarier kan du mappa domänerna till två pooler (A och B) och blockera den tredje domänen.

Om du anger …och mappar till pool …… uppdateras data på platserna
*.lanPool Adata.lan
sqlserver.myco.lanPool Bsqlserver.myco.lan

*.myco.lan

Obs! Även om det här domänintervallet blockerar dataaktualitetsuppgifter på oracle.myco.lan kan ett blockerat domänintervall avblockera en specifik domän i intervallet om domänen uttryckligen tillåts, som till exempel sqlserver.myco.lan.

(Blockerad)-

Exempel 2 – fildata

Anta att du har fildata, C:\Delat\arbetstagare.csv, på fileserv.myco.lan. Om du vill bevilja Bridge åtkomst till dessa data mappar du domänen för datorn till en pool. Du kan tilldela en av följande domäner till en pool:

 • Alternativ 1: *.lan
 • Alternativ 2: *.myco.lan
 • Alternativ 3: fileserv.myco.lan

Obs! Värddatorn måste tillåta nätverksåtkomst till mappen ”Delat”.

Steg 4: Lägg till klienter i en pool

Följ nedanstående procedur för att tilldela klienter som inte redan har tilldelats en pool.

Obs! För att stödja dataaktualitetsuppgifter för alla data måste du säkerställa att klienter i poolen använder Bridge 2021.4 (eller senare).

 1. På fliken Bridge i tabellen Otilldelade klienter navigerar du till den klient som du vill tilldela en pool och klickar på Tilldela.
 2. På listrutemenyn Pool väljer du den pool som du vill associera med klienten.
 3. Upprepa steg 2 för varje otilldelad klient som du vill tilldela en pool.

Felsöka gruppering

Uppdateringsjobb i Bridge misslyckas på grund av något av nedanstående fel.

Följande fel visas på sidan Jobb och i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt.

 • ”errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED”

  Det här problemet är specifikt för standardpooler och kan uppstå på grund av en av två anledningar: 

  • När serveradressen eller IP-adressen för en datakälla inte stämmer överens med en domän som angetts i Godkännandelista över privata nätverk. Detta leder till att uppdateringsjobb skickas till standardpoolen, där det inte finns några tilldelade klienter.

   Du kan åtgärda problemet genom att kontrollera 1) att godkännandelistan innehåller de domäner (serveradresser eller IP-adresser) som används av datakällan och 2) att minst en pool är associerad med dessa domäner (serveradresser eller IP-adresser). Mer information finns i Steg 3: Ange en domän för en pool.

  • När det inte finns några klienter i standardpoolen. Det här problemet kan åtgärdas genom att lägga till minst en Bridge 2020.2-klient (eller senare) till standardpoolen. Mer information finns i Steg 4: Lägg till klienter i en pool.
 • "errorID=NO_POOLED_AGENTS_ASSIGNED_NAMED_POOL"

  De här problemet kan uppstå när det inte finns några klienter i den namngivna poolen. Det här problemet kan åtgärdas genom att lägga till minst en Bridge 2021.4-klient (eller senare) till den namngivna poolen. Mer information finns i Steg 4: Lägg till klienter i en pool.

 • ”errorID=NO_AGENT_IN_POOL_SUPPORTS_REMOTE_EXTRACT_REFRESH”

  Det här problemet kan uppstå när ett uppdateringsjobb ska köras utan minst en Bridge 2020.2-klient (eller senare) i poolen. Du kan åtgärda det här problemet genom att lägga till minst en Bridge 2020.2-klient (eller senare) till poolen. Mer information finns i Steg 3: Ange en domän för en pool.

 • ”errorID=NO_POOLED_AGENTS_CONNECTED”

  Det här problemet kan uppstå när ingen av klienterna i poolen är tillgänglig för att köra dataaktualitetsuppgifter. Mer information finns i avsnittet Konfigurera Bridge-klientpoolen ovan.

 • ”errorID=REMOTE_EXTRACT_REFRESH_ALL_AGENTS_BUSY” eller ”errorMessage: Maximal samtidighet uppnådd” i klienten

  De här problemen kan uppstå om antalet uppdateringsjobb som körs vid en viss tidpunkt överstiger kapaciteten för klientpoolen. Gör följande för att åtgärda problemet: 

 • ”errorID= AGENTS_IN_POOL_REQUIRE_UPGRADE”

  Från och med Tableau 2021.4 kan det här problemet uppstå när klienter i poolen behöver uppgraderas till Bridge 2021.4 (eller senare) för att kunna köra dataaktualitetsuppgifter. Mer information om uppgradering av klienter finns i Installera Bridge.

Bridge-klienter loggas ut

Det här problemet kan uppstå om du har ett stort antal klienter under samma Windows-tjänstkonto. När fler än tio klienter körs under ett Windows-tjänstkonto kan säkerhetsåtgärder leda till att klienter loggas ut. Mer information finns i Konto för Windows-tjänster.

Andra potentiella problem med gruppering

När du försöker att diagnostisera problem med gruppering bör du överväga att gå igenom följande loggfiler för en klient på Bridge-klientdatorn: tabbridgeclijob_<process_id>, jprotocolserver_<process_id>, stdout_jprotocolserver_<process_id>. Mer information finns i Ändra Bridge-klientinställningar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!