Konfigurera anslutningar med analystillägg

Tableau har stöd för en uppsättning funktioner som användarna kan använda för att skicka uttryck till analystillägg för integrering med R, Python och Einstein Discovery.

Obs! Du kan använda R- och Python-skript för att utföra komplexa rensningsåtgärder i dina Tableau Prep-flöden, men konfiguration och funktionalitet som stöds kan vara annorlunda. För information se Använd R- och Python-skript i ditt flöde(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep.

Detta ämne beskriver hur du konfigurerar webbplatser på Tableau Server med analystillägg.

Eftersom Tableau Server tillhandahåller en autentiseringsmekanism kan det vara säkrare att exponera analystilläggsfunktionalitet för användare via Tableau Server än i Tableau Desktop.

Mer information om användarscenarier och konfigurering av Tableau Desktop finns i Pass Expressions Analytics-tillägg(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Hjälp för Tableau Desktop och webbredigering.

Konfigurationsstegen i den här artikeln är specifika för arbetsböcker. För information om hur du kan använda R- och Python-skript för att integrera prediktiva modelleringsdata i ditt flöde, se Använd R- och Python-skript i ditt flöde i Tableau Prep-hjälpen.

Historik för funktionsändring:

 • 2021.2 — Du kan konfigurera flera tilläggsanslutningar för analys för respektive webbplats. (Du är begränsad till en enda Einstein Discovery-anslutning per webbplats.)

  Mer information om hur du bestämmer användningen av analystillägg i arbetsböcker finns i Bestämma användning av analystillägg.

 • 2021.1 — Einstein Discover ingår som ett tilläggsalternativ för analys. Einstein Discovery i Tableau drivs av salesforce.com(Länken öppnas i ett nytt fönster). I ditt avtal med salesforce.com(Länken öppnas i ett nytt fönster) kan du läsa om de villkor som gäller.
 • 2020.2 — Du kan konfigurera olika analytics-tilläggsanslutningar för respektive webbplats på din server. Före denna ändring tillämpades en enda analystilläggskonfiguration globalt på alla webbplatser på servern.
 • 2020.1 — Denna funktionalitet kallas nu analytics extensions (analystillägg). Tidigare kallades funktionen ”externa tjänster”.

Server-SSL

För att konfigurera SSL för analysändelser måste du installera ett giltigt certifikat på datorn som kör Tableau Server. Certifikatet måste vara betrott av datorn som kör Tableau Server. Fältet för certifikatämne eller en av SAN-posterna på måste exakt matcha URI:n för tjänstekonfigurationen för analystillägg.

Aktivera analystillägg

Innan du konfigurerar tillägg måste du aktivera analystillägg för hela servern.

 1. Logga in till administrationsdelen av Tableau Server.
  • Om du bara har en enda webbplats (standard) på din server klickar du på Inställningar och går sedan till steg 2.
  • Om du har flera webbplatser på din server:
   1. Klicka på Hantera alla webbplatser under Alla webbplatser.
   2. Klicka på fliken Tillägg.
 2. Bläddra till Analytics-tillägg, välj Aktivera Analytics-tilläggoch klicka sedan på Spara.

Konfigurera inställningar för analystillägg

 1. Logga in till administrationsdelen av Tableau Server.
 2. Klicka på fliken Tillägg på sidan Inställningar och bläddra till Analystillägg. (På flerplatsdistributioner av Tableau Server navigerar du till den webbplats där du vill konfigurera analystillägg och klickar sedan på Inställningar>Tillägg.)
 3. Endast flerplatsdistributioner: du måste aktivera Analytics-tillägg på respektive webbplats. Under Analytics-tillägg väljer du Aktivera analystillägg för webbplats.
 4. Under Analytics-tillägg klickar du på Skapa ny anslutning.
 5. I dialogrutan Ny anslutning klickar du på den anslutningstyp du vill lägga till och anger sedan konfigurationsinställningar för analystjänsten:

 6. Vilka alternativ du måste konfigurera beror på vilken typ av anslutning du väljer:

  • För en Einstein Discovery-anslutning klickar du på Aktivera.
  • För anslutningar till TabPy, RServer och API:et för analystillägg anger du följande information:
   • Anslutningsnamn (obligatoriskt): Ange vilken servertyp du ansluter till. RSERVE har stöd för anslutningar till R med RServe-paketet. TABPY har stöd för anslutningar till Python med TabPy eller till andra analystillägg.
   • Kräv SSL (rekommenderas): Välj det här alternativet för att kryptera anslutningen till analystjänsten. Om du anger en HTTPS-URL i fältet Värdnamn måste du välja det här alternativet.
   • Värdnamn (obligatoriskt): Ange namnet på den dator eller den URL där analystjänsten körs. Det här fältet är skiftlägeskänsligt.
   • Port (obligatoriskt): Ange en port för tjänsten.
   • Logga in med användarnamn och lösenord (rekommenderas): Välj det här alternativet för att ange det användarnamn och lösenord som används för att autentisera till analystjänsten.
 7. Klicka på Skapa.

Redigera eller ta bort en anslutning till ett analystillägg

Om du vill redigera eller ta bort en konfiguration går du till Analystillägg på fliken Tillägg för din plats.

Klicka på ikonen Redigera eller Ta bort och följ anvisningarna för att ändra konfigurationen.

Kundkrav: Mellanliggande certifikatkedja för extern Rserve-tjänst

Från och med Tableau Server version 2020.1 måste du installera en fullständig certifikatkedja på Tableau Desktop-datorer (Windows och Mac) som ansluter till en extern Rserve-anslutning via Tableau Server. Det här kravet beror på hur Rserve hanterar handskakningen vid säkra anslutningar.

Det räcker inte att importera ett rotcertifikat på Tableau Desktop. Hela certifikatkedjan måste importeras till klientdatorn.

Skriptfel

Tableau kan inte verifiera att arbetsböcker som använder ett analystillägg återges korrekt på Tableau Server. Det kan finnas scenarier där ett obligatoriskt statistiskt bibliotek är tillgängligt på en användares dator men inte på analysutvidgningen som Tableau Server använder.

En varning visas om du publicerar en arbetsbok med vyer som använder ett analystillägg.

Det här arbetsbladet innehåller externa skript som inte kan visas på målplattformen förrän administratören konfigurerar en anslutning till den externa tjänsten.

Bestämma användning av analystillägg

Från och med version 2021.2 kartläggs tilläggskonfigurationer för analys på arbetsboksnivå. Detta gör att administratörer kan använda anpassade vyer för att fråga Tableau-lagringsplatsen och avgöra vilka arbetsböcker som använder vilka tillägg, samt hur ofta de används.

För att göra detta måste du ansluta arbetsbokens anslutningstabell till tabeller som visar arbetsbokens användning. För mer information om hur du skapar och använder anpassade administrativa vyer, se Samla in data med Tableau Server-lagringsplatsen och Skapa anpassade administratörsvyer.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!