Använda Tableau-anslutna program för programintegrering

Från och med d.v.s. från början av januari 2022, har Tableau-anslutna program omärkbar och säker autentisering tack vare ett explicit förtroende mellan er Tableau Cloud-plats och externa program med inbäddat Tableau-innehåll. I juni 2022 utökades Tableau-anslutna program med stöd för REST API-auktorisering. Och från och med oktober 2023 respekteras REST API-auktorisering med anslutna program av Tableau metadata-API:et.

Du kan konfigurera anslutna program på två sätt, med direkt förtroende eller med OAuth 2.0-förtroende.

Genom att använda direkt förtroende kan du:

 • De begränsar tillgången till innehåll som kan bäddas in och var det kan bäddas in.

 • Användarna kan komma åt inbäddat innehåll via enkel inloggning utan någon integrering med en identitetsleverantör (IdP).

 • Användarna kan autentisera direkt från det externa programmet

 • Auktorisera åtkomst till Tableau REST API (och metadata-API:et från och med Tableau Cloud oktober 2023) programmatiskt för användarnas räkning med en JSON-webbtoken (JWT)

 • Omfattning av Tableau REST API-funktioner som användare eller program kan utföra

  Mer information om den här typen av anslutna program finns i Konfigurera anslutna program med direkt förtroende (direkt betrodd) .

Med OAuth 2.0-förtroende kan du:

 • De begränsar tillgången till innehåll som kan bäddas in och var det kan bäddas in.

 • Användarna kan komma åt inbäddat innehåll via enkel inloggning med en identitetsprovider (IdP)

 • Ge åtkomst med standardprotokollet OAuth 2.0

 • Auktorisera åtkomst till Tableau REST API (och metadata-API:et från och med Tableau Cloud 2023) programmatiskt för användarnas räkning

 • Omfattning av Tableau REST API-funktioner som användare eller program kan utföra

  Mer information om den här typen av anslutna program finns i Konfigurera anslutna program med OAuth 2.0-förtroende.

Obs! Tableau-anslutna program och Salesforce-anslutna program skiljer sig åt och har olika funktioner. Idag är Tableau-anslutna program optimerade för att bädda in vyer och mätvärden från Tableau i externa program och används för att auktorisera åtkomst till Tableau REST API. (I oktober 2023 tog Tableau bort möjligheten att bädda in mätvärden i Tableau Cloud och Tableau Server version 2023.3.)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!