Hantera användarsynlighet för platsen

Som standard kan alla platsanvändare se alias, projektägarskap och kommentarer från andra användare när behörigheterna tillåter det. Inställningen Användarsynlighet gör att administratörer kan hantera om användare med platsrollerna Viewer och Explorer kan se andra användare och grupper på platsen, vilket kan vara viktigt för platser som används av flera klienter. Mer information om platsroller finns i Ställa in användarnas platsroller.

Begränsa användarsynlighet

Att ställa in Användarsynlighet till Begränsad påverkar vissa samarbetsverktyg och döljer användarinformation i Tableau Cloud och Tableau Server. Begränsad användarsynlighet inaktiverar antingen funktionen för rollen Viewer och Explorer (exklusive rollen platsadministratör – Explorer) eller tar bort användarinformation från andra områden. Observera att rollen Creator och administratörer fortfarande kan se användarinformation när Användarsynlighet är inställt på Begränsad.

Så här begränsar du användarsynlighet för rollen Explorer och Viewer (exklusive rollen platsadministratör – Explorer):

  • Navigera till platsens inställningssida
  • Välj Begränsad i inställningen Användarsynlighet

Följande är en lista över områden som påverkas när Användarsynlighet är inställt på Begränsad. Om det inte står att funktionen är inaktiverad för alla användare påverkas endast de som inte har rollen administratör – Explorer eller Viewer.

OmrådeInverkan
SökAnvändarinformation visas inte
InnehållsägareAnvändarinformation visas inte (Explorers och Viewers kan inte se sig själva, men kan se sitt innehåll i Mitt innehåll)
ProfilbilderAnvändarinformation visas inte
Prenumerationer

Användarinformation visas inte

 

RekommendationerLiknande användare visas inte (alla användare)
Lägg till/redigera taggarExplorers och Viewers kan se taggar men kan inte ta bort eller ändra dem
”Vem har sett den här vyn?”Inaktiverad
Analys av Fråga data-användningInaktiverad
BehörighetsdialogrutorInaktiverad
Namngiven delningInaktiverad (alla användare)
Aviseringar

Inaktiverad (alla användare)

Befintliga aviseringar pausade

KommentarerInaktiverad (alla användare)
Offentliga anpassade vyer

Inaktiverad (alla användare)

Befintliga offentliga anpassade vyer visas som privata

Begär åtkomstInaktiverad (alla användare)
Tableau Desktop

Publicera arbetsböcker inaktiverat från Desktop

Användarinformation visas inte på användarfilter

Hantera följare med Tableau PulseInga användare visas som följare och inga resultat visas när du söker efter användare.
Tableau-katalog (med Datahantering)

Användarinformation visas inte

När Användarsynlighet är inställt på Begränsad fungerar Tableau Server REST API- och Metdata API-anrop enligt beskrivningen i tabellen ovan.

Användare på en plats kan interagera med vyer och ändra dem, till exempel använda filter. Om användaren delar sin modifierade vy med andra eller om användaren skapar något från den modifierade vyn (t.ex. ett mätvärde eller en privat anpassad vy) visas användarens namn i URL:en. Se till att URL:en för den här modifierade vyn endast distribueras till användare som har tillåtelse att se personens namn.

Obs! Om en användare är medlem på flera platser och man anger en e-postadress på inloggningssidan för Tableau Cloud returneras namnen på alla platser som användaren är medlem på.

Bästa praxis för att begränsa användarsynlighet

Administratörer kan också kontrollera att användar- och gruppinformation inte syns på följande sätt:

  • Konfigurera behörigheter för att endast tillhandahålla innehåll till lämpliga parter. Mer information finns i Behörigheter.
    • Begränsad användarsynlighet döljer identifieringsinformation om användare från sökningen, men kan returnera innehåll som användaren har publicerat. Vid sökning efter ägarens namn inkluderar detta om personen som söker har behörighet att visa innehållet.
    • En användare som publicerar en arbetsbok med en duplicerad titel i samma projekt ser eventuellt en varning om att en arbetsbok med den titeln redan finns.
  • Använd säkerhet på radnivå vid behov.
  • Kontrollera att metadata i instrumentpaneler inte innehåller användarinformation.
  • Kontrollera att beräkningar som är tillgängliga för användare inte innehåller användarmetadata (till exempel användarfilter).

Återställa fullständig användarsynlighet

När administratörer ställer in Användarsynlighet på Fullständig igen förblir funktioner som var inaktiverade för alla användare genom Begränsad användarsynlighet (till exempel kommentarer och aviseringar) inaktiverade. Administratörer kan återaktivera de här funktionerna via platsens inställningssida.

Tidigare funktionsinställningar behålls inte när Användarsynlighet ställs in på Fullständig och berörda funktioner aktiveras inte automatiskt.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!