Hantera Tableau Mobile-data på enheter

Om cachelagrade förhandsgranskningar och metadata

När mobilanvändare interagerar med innehåll i Tableau Server eller Tableau Cloud bearbetar servern underliggande affärsdata, och Tableau Mobile-appen återger det på skärmen. För att innehållet ska visas snabbare cachelagrar Tableau Mobile följande innehåll på en användares enhet:

  • Förhandsgranskningar av arbetsböcker och vyer som angetts som startsidor, arbetsböcker och vyer i favoriter samt arbetsböcker och vyer som ingår i favoritsamlingar.

  • Metadata om arbetsböcker och vyer i favoriter, som namn och tidpunkt för den senaste synkroniseringen med servern.

Det här innehållet krypteras av Tableau Mobile tillsammans med annan känslig information. Mer information finns i Datakryptering på mobilenheter.

För att öka skyddet ännu mer tas lokalt lagrade data bort helt när:

  • En användare loggar ut från servern eller avinstallerar Tableau Mobile-appen.

  • Du tar bort ett användarkonto från Tableau Server eller Tableau Cloud, och användaren försöker logga in med Tableau Mobile.

För att få största möjliga kontroll bör du hantera enheter med ett MDM- eller MAM-system, eftersom du då kan ta bort Tableau Mobile-appen tillsammans med allt dess offlineinnehåll.

Inaktivera offlineförhandsgranskningar för en plats

Som standard är offlineförhandsgranskningar aktiverat för alla platser. Tableau-administratörer kan inaktivera offlineförhandsgranskningar för specifika platser, vilket innebär att arbetsböcker och vyer inte kan lagras på användarnas enheter. När offlineförhandsgranskningar är inaktiverade visas förhandsgranskningar i Tableau Mobile som lågupplösta miniatyrbilder, och detaljerade data är dolda.

  1. Logga in på servern och platsen som administratör i en webbläsare.

  2. Välj Inställningar i navigeringsrutan.

  3. Under inställningarna för Tableau Mobile avmarkerar du Aktivera förhandsgranskningar offline.

Obs! Enskilda användare kan också inaktivera offlineförhandsgranskningar i inställningarna för appen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Optimera återgivning på klientsidan med Tableau Server

Om du är Tableau Server-administratör kan du optimera prestanda genom att styra när vyer återges på servern i stället för på mobilenheterna. Valet beror på hur komplex vyn är, vilket i sin tur beror på bland annat antalet markeringar, rader och kolumner. Om vyn är mindre komplex så går det snabbare om mobilenheten återger vyn. Om en vy är mer komplex går det snabbare att skicka en begäran till Tableau Server och dra nytta av serverns större beräkningskraft.

Som serveradministratör kan du konfigurera när återgivning på klientsidan ska ske på mobilenheter genom att justera tröskelvärdet för komplexitet. Du kan till exempel sänka tröskelvärdet för mobila enheter om du märker att vyer visas långsamt på dem. Eller så kan du öka tröskelvärdet för att minska antalet begäranden till Tableau Server.

Som standard är tröskelvärdet för komplexitet för mobila enheter 60. Om du vill justera tröskelvärdet för komplexitet anger du följande i kommandoradsgränssnittet för Tableau Services Manager:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_mobile -v [new value]

Om du till exempel vill ändra tröskelvärdet för mobilenheter till 40 så anger du följande kommando:

tsm configuration set -k vizqlserver.browser.render_threshold_mobile -v 40

Du kan läsa mer om detta i de här avsnitten i hjälpen för Tableau Server:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!