Organisera objekt i en samling

Med samlingar kan du samla ihop relaterade objekt i en lättåtkomlig lista. Med en samling kan du organisera objekt på ett sätt som är logiskt för dig, utan att behöva oroa dig över vem som äger ett objekt eller vilket projekt det tillhör på din Tableau-plats.

Du kan hålla en samling privat eller dela den med andra. När du ger andra tillgång till en samling finns det ingen risk för att utlämna data, då samlingar inte påverkar behörigheter för objekten i samlingen. I en samling ser användare bara de objekt som de har behörighet att komma åt.

Anledningar till att skapa en samling:

 • Introducera ny personal till data som passar deras roller
 • Organisera data som du ofta använder för ett projekt på en plats
 • Lyfta fram certifierade data och godkända instrumentpaneler i organisationen

Hitta samlingar

Från navigeringsrutan klickar du på Samlingar för att se alla samlingar som du har behörighet att visa. De samlingar som du äger visas under fiken Mina samlingar. Samlingar är inte en del av avsnittet Utforska på platsen eller när du gör en sökning, men de visas under Favoriter och Har delats med mig.

När du öppnar en samling ser du de objekt som du har behörighet att visa. Om det finns många objekt i samlingen kan du filtrera och sortera för att hitta specifika objekt (vissa alternativ för filtrering och sortering är begränsade i samlingar). Antalet objekt som visas i en samling kan skilja sig från det totala antalet objekt som anges i samlingsinformationen, beroende på behörigheter för de enskilda objekten.

Skapa en samling

För att kunna lägga till objekt i en samling måste du först skapa en. Vem som helst kan skapa en samling. Du behöver inte ha någon specifik roll eller behörighet.

 1. Klicka på Samlingar i navigeringsrutan.

 2. Klicka på knappen Ny samling.

  Samlingen skapas med ett standardnamn.

 3. Om du vill ändra namnet hovrar du över namnet och klickar på den framhävda texten. Ange ett nytt namn och klicka på Spara.

 4. Du anger en beskrivning genom att hovra över beskrivningsområdet och klicka på den famhävda texten. Ange en beskrivning och klicka på Spara.

  Beskrivningsredigerare

Du kan även skapa en samling från dialogrutan Lägg till i samlingar, som visas nedan.

Lägg till objekt i en samling

Om du kan visa ett objekt på din plats kan du lägga till det i en samling, med undantag för externa resurser (databaser, filer och tabeller), linser och andra samlingar. Du måste äga en samling för att kunna lägga till objekt i den. Även om objekten du samlar kanske tillhör olika projekt kan du lägga till dem i en samling utan att behöva flytta eller kopiera dem.

 1. Navigera till det objekt som du vill lägga till i en samling.

 2. Klicka på menyn Åtgärder (...) och sedan på Lägg till i samlingar.

  Alternativet Lägg till i samlingar i menyn Åtgärder

  Om du vill lägga till flera objekt i en samling markerar du kryssrutorna för objekten och klickar sedan på Åtgärder > Lägg till i samlingar.

  Flerval i menyn Åtgärder

 3. I dialogrutan Lägg till i samlingar väljer du den samling som du vill lägga till objektet eller objekten i. Du kan välja flera samlingar. Om det inte går att välja ett samlingsnamn innebär det att den samlingen inte har tillräckligt med ledigt utrymme för objekten. En samling kan högst innehålla 1 000 objekt.

  (Valfritt) Om du vill skapa en ny samling för dessa objekt gör du det genom att klicka på knappen Ny samling. När du har skapat samlingen blir den förvald i dialogrutan.

  Knappen Ny samling

 4. Klicka på Lägg till.

Ta bort objekt från en samling

Du kan ta bort objekt från samlingar som du äger.

 1. Klicka på Samlingar i navigeringsrutan.

 2. Klicka på fliken Mina samlingar.

 3. Öppna samlingen du vill ta bort objekt från.

 4. Om du vill ta bort ett enskilt objekt klickar du på menyn Åtgärder (...) för det objektet och sedan på Ta bort från den här samlingen.

  Alternativet Ta bort från den här samlingen i menyn Åtgärder

  Om du vill ta bort flera objekt markerar du kryssrutorna för objekten och klickar sedan på Åtgärder > Ta bort från den här samlingen.

  Flerval i menyn Åtgärder

Om du tar bort ett objekt av misstag behöver du inte oroa dig. Du kan helt enkelt gå tillbaka till platsen där det finns och lägga till det på nytt.

Om du tar bort en samling eller objekt från en samling tas inte de faktiska objekten bort, eftersom länken mellan samlingen och objekten i samlingen fungerar som en genväg. Detta är inte samma sak som att ta bort ett projekt eller ett objekt i ett projekt, där du hanterar de faktiska objekten. Åtgärden Ta bort inaktiveras inifrån en samling, så det finns ingen risk att du tar bort ett objekt av misstag när du hanterar objekt i en samling.

Organisera din samling

Du kan sortera om objekt i samlingar som du äger. I rutnätsvyn flyttar du ett objekt genom att dra och släppa det.

Dra och släpp för att flytta ett objekt

Använd menyn Sortera efter för att växla mellan den anpassade sorteringsordning du skapar och andra, som datum eller namn. Den anpassade ordningen som du skapar visas som standardordning för andra som kan visa samlingen.

Menyn Sortera efter

Hantera samlingsbehörigheter

Samlingar är som standard privata. Du kan ge andra användare tillgång till en samling, antingen genom att konfigurera behörigheterna för samlingen direkt eller genom att bevilja åtkomst efter att du har delat samlingen.

Tänk på att behörigheter för en samling inte påverkar objekten i samlingen. Detta innebär att vissa användare ser färre objekt i samlingen än vad du gör, eftersom de inte har behörighet för alla objekten. Kontakta innehållsägaren eller platsadministratören för att få hjälp med behörigheter för begränsade objekt.

Konfigurera behörigheter

Om du äger en samling kan du konfigurera behörigheter för den samlingen. Det finns endast en kapacitet tillgänglig för samlingar: Visa. Om du ger användare kapaciteten Visa kan de se samlingen, men de kan inte lägga till eller ta bort objekt från samlingen. Kapaciteten Visa för en samling ger inte användare åtkomst till objekt i samlingen som de inte har behörighet för. Mer information om hur behörigheter fungerar i Tableau finns i Behörigheter.

 1. Klicka på menyn Åtgärder (...) för samlingen och sedan på Behörigheter.
 2. Under Behörighetsregler klickar du på Lägg till grupp/användarregel.
 3. Ange ett namn för användare eller grupp.
 4. Under Mall klickar du på Visa.
 5. Klicka på Spara.

Samlingen visas nu p sidan Samlingar för de användare som du har lagt till. Dessa användare meddelas inte om behörighetsändringar, så om du vill göra dem uppmärksamma på samlingen bör du dela den med dem.

Bevilja åtkomst genom delning

Alternativet att bevilja åtkomst visas efter att du har delat en samling, om du äger samlingen.

 1. Klicka på knappen Dela (Knappen Dela) för samlingen.
 2. Ange namnet på den eller de användare som du vill dela med.
 3. Klicka på Dela.
 4. I dialogrutan Bevilja åtkomst klickar du på Bevilja åtkomst.

Om de personer som du har delat med redan har åtkomst till samlingen, antingen för att du tidigare har konfigurerat behörigheter eller för att deras platsroll ger dem åtkomst, ser du inte dialogrutan Bevilja åtkomst.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!