Tableau Prep Conductor

Med Tableau Prep Conductor kan du utnyttja schemaläggnings- och spårningsfunktionen som är tillgänglig i Tableau Cloud till att köra dina flöden automatiskt och uppdatera flödesutdata. Tableau Prep Conductor ingår som en del av Datahantering och måste aktiveras så att dina flöden kan schemaläggas för körning.

Obs! Datahantering krävs endast om du planerar att köra flöden enligt ett schema eller ställa in e-postaviseringar. Du behöver inte Datahantering-licensen för att publicera flöden och köra dem manuellt på webben. Som Creator kan du också skapa och redigera flöden direkt på din server. Mer information om att redigera flöden på webben finns i Tableau Prep på webben.

Flöden som skapas i Tableau Prep Builder måste publiceras till Tableau Cloud innan de kan schemaläggas för körning. Att publicera flöden liknar att publicera datakällor och arbetsböcker. Du kan paketera filer med flödet eller ange en direktanslutning till datakällor så att flödesindata kan uppdateras när data ändras. Om ditt flöde ansluter till databaser ska du ange autentiseringstyp och ställ in inloggningsuppgifter så att du får åtkomst till data.

Du kan också publicera ett flöde att dela med andra eller för att fortsätta redigera det på webben. Du kan t.ex. publicera ett ofullständigt flöde till Tableau Cloud och sedan öppna flödet på webben i redigeringsläge och fortsätta att arbeta med det. Du kan också skapa ett flöde med enbart inmatningssteg (som är korrekt konfigurerade) och dela det med medarbetare som sedan kan ladda ner flödet till sina datorer och skapa och publicera sina egna flöden.

Om flödena ska kunna köras måste de innehålla utdatasteg och inte ha några fel eller inkompatibla funktioner. Mer information om hur man publicerar ett flöde finns i Publicera ett flöde i Tableau Server eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om inkompatibilitet finns i Versionskompatibilitet med Tableau Prep(Länken öppnas i ett nytt fönster).

I följande tabell visas de flödeshanteringsfunktioner som är tillgängliga med och utan Datahantering och Tableau Prep Conductor aktiverade.

Datahantering Med Tableau Prep Conductor aktiveratIngen Datahantering
 • Visa och övervaka informationen om ditt flöde, inklusive den senaste aktiviteten på innehållssidorna.

 • Redigera ditt flöde (från och med version 2020.4).
 • Visa flödeskörningarnas resultat och eventuella fel på fliken Körningshistorik.

 • Använd Administrationsvyer om du vill övervaka server- och platsaktivitet inklusive en ny vy som spårar flödesprestandahistorik.

 • Visa detaljerade aviseringar för misslyckade flödeskörningar.

 • Konfigurera e-postaviseringar så att e-postmeddelanden skickas till flödesägarna med information om när och varför flödet inte kunde köras.

  Mer information om hur du ställer in varningar finns i Övervaka flödets status och prestanda.

 • Visa informationen om ditt flöde, inklusive den senaste aktiviteten på innehållssidorna.

 • Redigera ditt flöde (från och med version 2020.4).

 • Visa och redigera dina anslutningar på fliken Anslutningar.

Aktivera Tableau Prep Conductor på Tableau Cloud

När du har köpt och licensierat Datahantering måste du aktivera Prep Conductor i Tableau Cloud. Mer information finns i Aktivera Tableau Prep Conductor på din Tableau Cloud-plats och Licens för Datahantering

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!