Skicka datadrivna aviseringar från Tableau Cloud eller Tableau Server

När data når viktiga trösklar för ditt företag skickas varningar automatiskt via datadrivna aviseringar till de utvalda nyckelpersonerna. Datavarningarna kan skickas som ett e-postmeddelande, eller som ett meddelande antingen på din Tableau-webbplats eller i en ansluten Slack-arbetsyta genom Tableau för Slack-applikationen. Du kan ställa in datadrivna varningar på instrumentpaneler och vyer, men inte berättelsepunkter.

För tidsbaserade diagram använder du filter för relativa datum så att personer automatiskt får varningar när nya data visas. Om du inte äger innehållet, be författaren att göra denna ändring.

Skapa en datadriven varning

 1. Välj en kontinuerlig numerisk axel för något annat diagram än ett Gantt-diagram eller en karta. (Numeriska klasser och diskreta numeriska axlar stöds inte.)

 2. Välj Skapa på sidopanelen Varningar.

 3. I vyn visar en röd linje var tröskeln sjunker i förhållande till dina aktuella data.

 4. Ange ämnesrad, schema och mottagare för e-postmeddelandet. Välj Gör synlig för andra om du vill att andra användare ska se din varning och lägga till sig själva i den. Mer information finns i Lägg till dig själv i en befintlig datadriven varning.

 5. Klicka på Skapa varning.

Lägg till dig själv i en befintlig datadriven varning

Alla som har tillgång till en vy kan se varningar som skapas av andra. Välj varningen för att se dess information, inklusive tröskel, schema och aviseringsfrekvens. Lägg till dig själv i varningen genom att välja Lägg till mig.

Hantera dina datadrivna varningar

Du kan hantera varningar från Mitt innehåll på Tableaus webbsidor, men att göra det direkt från e-postvarningar kan vara snabbare. Klicka på länkarna nedanför bilden för att hantera alla dina varningar, eller lägg till eller ta bort dig själv från e-postvarningen. Om du är varningsägare klickar på Redigera den här varningen för att ändra varningsinställningar som tröskel, schema och mottagare.

Tips: För att lägga till mottagare i en varning man inte äger kan man vidarebefordra ett e-postmeddelande med varning och be dem att klicka på Lägg till mig i den här varningen, eller be dem att välja Lägg till mig i sidopanelen för varningar.

Om du är ägare till en varning kan du också hantera den varningen via menyn Åtgärder i sidopanelen Varningar på instrumentpanelen eller vyn.

Hantera dina varningsmeddelanden

Datadrivna meddelanden kan tas emot som ett e-postmeddelande, eller som ett meddelande antingen på Tableau-webbplatsen eller i en ansluten Slack-arbetsyta genom Tableau för Slack-applikationen. Här finns mer information Ändra meddelandeinställningar och Visa Tableau-meddelanden i Slack.

Åtgärda misslyckade datadrivna varningar

Varningar kan ibland misslyckas, vanligtvis av följande skäl:

 • Tillfälliga anslutningsproblem. I detta fall kommer varningen att åtgärda sig själv.
 • En datakälla har tagits bort
 • Inloggningsuppgifter till data har upphört att gälla
 • Arbetsboken eller arket som varningen skapades på har tagits bort.

Om en varning misslyckas får du ett e-postmeddelande som talar om vilken varning som misslyckades och när, med en länk till din webbplats för att åtgärda problemet.

Om du är varningsägare kan du klicka på Redigera den här varningen för att ändra varningsinställningar såsom tröskelvärde, schema och mottagare för att korrigera en varning som misslyckas. En varning visas som talar om för dig om arbetsboken eller arket som din varning skapades på har tagits bort.

Du får ett e-postmeddelande när aviseringen fungerar igen.

Återuppta eller radera inaktiverade datadrivna varningar

Om en avisering misslyckas för många gånger får du ett e-postmeddelande om att aviseringen har pausats. Det finns några olika sätt att återuppta en inaktiverad varning om du är varningssägare eller administratör:

 • I området Mitt innehåll på Tableaus webbsidor visas en ikon i kolumnen Senast kontrollerat som indikerar att varningen har inaktiverats. Välj > Återuppta avisering för att återuppta aviseringen.
 • Återuppta aviseringen genom att klicka på Återuppta avisering i e-postmeddelandet. I meddelandet kan du antingen återuppta aviseringen eller uppmanas att ta bort aviseringen eftersom vyn har ändrats.

Du får ett e-postmeddelande när aviseringen fungerar igen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!