Koppla dina data

Det är ofta nödvändigt att kombinera data från flera platser – olika tabeller eller till och med datakällor – för att utföra en önskad analys. Beroende på datastrukturen och analysbehoven finns det flera olika sätt att kombinera tabellerna.

Relationer vs kopplingar

Standardmetoden i Tableau Desktop är att använda relationer. Relationer bevarar de ursprungliga tabellernas LOD (detaljnivå) när information kombineras. Relationer gör det även möjligt för kontextbaserade kopplingar att utföras blad för blad, vilket gör varje datakälla mer flexibel. Relationer är den rekommenderade metoden för att kombinera data i de flesta fall. Se Skillnaden mellan relationer och kopplingar för mer information.

Det finns dock tillfällen då en koppling måste upprättas direkt, antingen för kontroll eller för fördelarna med en koppling jämfört med en relation, såsom avsiktlig filtrering eller duplicering.

Obs! Relationer använder så småningom kopplingar (bakom kulisserna). Till exempel producera en relation mellan datakällor en korsdatabaskoppling när visualiseringen använder fält från tabeller i olika datakällor. Som sådan kan Förbättra prestanda för korsdatabaskopplingar vara relevant.

Vanliga problem

 • För att se, redigera eller skapa kopplingar måste du öppna en logisk tabell på relationsarbetsytan – det område du ser när en datakälla först öppnas eller skapas – och komma åt funktionen koppla arbetsyta.
 • Publicerade Tableau-datakällor kan inte användas i kopplingar. För att kombinera publicerade datakällor måste de ursprungliga datakällorna redigeras så att de innehåller kopplingen. Alternativt kan du använda en datakombination.
 • När tabeller kopplas måste fälten som kopplas vara av samma datatyp. Om du ändrar datatypen efter att tabellerna har kopplats avbryts kopplingen.
 • Fält som används i kopplingssatsen kan inte tas bort utan att avbryta kopplingen. Använd Tableau Prep Builder istället för Desktop för att koppla data och kunna rensa upp duplicerade fält

Tips: Även om Tableau Desktop har kapaciteten att skapa kopplingar och göra en viss grundläggande dataformning, är Tableau Prep Builder designad för dataförberedelse. Överväg att använda Tableau Prep Builder(Länken öppnas i ett nytt fönster) om du behöver göra flera kopplingar, rensa fältnamn, ändra datatyper, utföra flera pivoter eller andra typer av involverade dataförberedelser.

Skapa en koppling

 1. Anslut till den, eller de, relevanta datakällorna för att skapa en koppling. Se Ansluta till dina data.

  Dessa kan finnas i samma datakälla (såsom tabeller i en databas eller blad i ett Excel-kalkylblad) eller olika datakällor (detta kallas för en korsdatabaskoppling). Om du kombinerade tabeller med en korsdatabaskoppling färglägger Tableau tabellerna på arbetsytan och kolumnerna i datarutnätet för att visa vilken anslutning datan kommer ifrån.

  Obs! Alla datakällor har inte stöd för korsdatabaskopplingar, inklusive publicerade Tableau-datakällor. För att kombinera publicerade datakällor kan de ursprungliga datakällorna redigeras så att de innehåller kopplingen. Alternativt kan du använda en datakombination.

 2. Dra den första tabellen till arbetsytan.

  Observera att om du drar ut en sekundär tabell vid denna tidpunkt bildas en relation.

 3. Välj Öppna från menyn eller dubbelklicka på den första tabellen för att öppna den kopplade arbetsytan (fysiskt lager).

  Att dubbelklicka på en tabell på relationsarbetsytan öppnar den kopplade arbetsytan

 4. Dubbelklicka eller dra en sekundär tabell till den kopplade arbetsytan.

  Om din nästa tabell helt och hållet kommer från en annan datakälla ska du klicka på knappen Lägg till under Anslutningar, i den vänstra rutan, ( i webbredigering) för att lägga till en ny anslutning till Tableau-datakällan. Dra önskad tabell till den kopplade arbetsytan med anslutningen vald.

 5. Klicka på kopplingsikonen för att konfigurera kopplingen. Lägg till en eller flera kopplingssatser genom att välja ett fält från en av de tillgängliga tabellerna som används i datakällan. Välj sedan en kopplingsoperator och ett fält från den tillagda tabellen.

  Obs! Du kan ta bort en oönskad kopplingssats genom att klicka på ”x” som visas när du hovrar muspekaren över den högra sidan av kopplingssatsen.

 6. Stäng dialogrutan koppling och kopplingsarbetsytan när du är klar.

Koppla dina data när du har skapat en koppling. Se Koppla dina data för att felsöka kopplingen.

Anatomin hos en koppling

Kopplingar definieras av deras typ såväl som kopplingssatsen.

Typer av kopplingar

Generellt finns det fyra typer av kopplingar som kan användas i Tableau: inre, vänster, höger och helt yttre. Om du inte är säker på vilken typ av koppling som ska användas för att kombinera data från flera tabeller bör du använda relationer.

Typ av kopplingResultat

Inre

När du använder en inre koppling för att kombinera tabeller resulterar det i en tabell som innehåller värden som har matchningar i båda tabellerna.

När ett värde inte matchar båda tabellerna tas det bort helt.

Vänster

När du använder en vänster koppling för att kombinera tabeller resulterar det i en tabell som innehåller alla värden från den vänstra tabellen och motsvarande matchningar från den högra tabellen.

När ett värde i den vänstra tabellen inte har en motsvarande matchning i den högra tabellen ser du ett null-värde i datarutnätet.

Höger

När du använder en höger koppling för att kombinera tabeller resulterar det i en tabell som innehåller alla värden från den högra tabellen och motsvarande matchningar från den vänstra tabellen.

När ett värde i den högra tabellen inte har en motsvarande matchning i den vänstra tabellen ser du ett null-värde i datarutnätet.

Helt yttre

När du använder en helt yttre koppling för att kombinera tabeller resulterar det i en tabell som innehåller alla värden från båda tabellerna.

När ett värde från endera tabell inte har en motsvarande matchning i den andra tabellen ser du ett null-värde i datarutnätet.

Förena

Även om en förening inte är en typ av koppling, är en förening en annan metod för att kombinera två eller flera tabeller genom att bifoga rader med data från en tabell till en annan. I bästa fall har tabellerna som du förenas samma antal fält, och de fälten har matchande namn och datatyper. Se Förena dina data för mer information om förening.

Alla databaser har inte stöd för alla typer av kopplingar. Om ett alternativ inte är tillgängligt i dialogrutan koppling beror det troligen på en begränsning i datakällan.

Kopplingssatser

En koppling utförs genom att ställa in en eller flera kopplingssatser. Kopplingssatsen informerar Tableau vilka fält som delas mellan tabellerna och hur de matchar motsvarande rader. Till exempel är rader med samma ID justerade i resultattabellen.

Kopplingssatser använder oftast likhetsoperatorn (=) som matchar rader med samma värden. Det är även möjligt att utföra non-equi-kopplingar såsom mindre än (<) och inte lika (<>).

En koppling kan även ha flera olika kopplingssatser. Om till exempel förnamn och efternamn lagras i separata kolumner kan det vara fördelaktigt att koppla endast om ”Förnamn = Förnamn” och ”Efternamn = Efternamn”. Båda villkoren måste vara sanna för att raderna ska kopplas. Om målet var att returnera resultat där efternamnet delas medan förnamnet inte delas, kan kopplingssatserna alternativt vara ”Förnamn <> Förnamn” och ”Efternamn = Efternamn”.

Kopplingssatser kan även innehålla beräkningar. Kopplingssatsen kan till exempel vara sammanlänkningen av namnfälten ”[Förnamn] + [Efternamn] = [Förnamn] + [Efternamn]”. Observera att inte alla kopplingar med datakällor har stöd för beräkningar i kopplingssatser.

Om null-värden i kopplingsnycklar

Generellt utförs kopplingar på databasnivå. Om fälten som används för att koppla tabeller innehåller null-värden returnerar de flesta databaser data utan raderna som innehåller dem. För vissa datakällor med en enkel koppling tillhandahåller dock Tableau ytterligare ett alternativ som låter dig koppla fält som innehåller null-värden med andra fält som innehåller null-värden.

Välj Data > Koppla null-värden till null-värden efter att du har ställt in din datakälla på sidan Datakälla.

Om alternativet är gråtonat är det inte tillgängligt för din datakälla. Observera att om du lägger till en sekundär koppling till en datakälla som använder det här alternativet återgår den till standardbeteendet som exkluderar rader med null-värden.

Korsdatabaskopplingar

Tableau tillåter kopplingar från tabeller i olika datakällor. Detta om än med vissa begränsningar från databassidan där plattformar är kompatibla. Korsdatabaskopplingar kräver en datakälla med flera anslutningar – det innebär att du måste skapa en ny anslutning till varje databas innan du kopplar tabellerna.

 1. Använd alternativet Lägg till i rutan Data, efter att du har anslutit till den första datakällan,för att lägga till ytterligare en anslutning.

  Obs! Om anslutaren du vill ha inte är tillgänglig från listan Anslut när du försöker lägga till en sekundär anslutning, stöds inte korsdatabaskopplingar för kombinationen av källor som du vill koppla. Detta inkluderar anslutningar till kubdata (t.ex. Microsoft Analysis Services), de flesta extrakt-data (t.ex. Google Analytics och OData) och publicerade Tableau Server-datakällor.

 2. Detta skapar en sekundär anslutning snarare än en helt annan datakälla. Du kan växla mellan de två (eller flera) anslutningarna medan du befinner dig på fliken datakälla.

 3. När du går över till ett arbetsblad och börjar analysera fungerar datakällan som en enda kombinerad datakälla. Detta skiljer sig från två oberoende datakällor som kan växlas mellan på ett arbetsblad.

  Datakällan Book+ innehåller två anslutningar med en korsdatabaskoppling. Den fungerar som en enda datakälla. Datakällan Movie adaptations är en oberoende datakälla.

Obs! Att koppla tabeller från samma databas ger vanligtvis bättre prestanda. Detta beror på att det tar kortare tid att söka efter data som lagras i samma databas och nyttjar databasens inbyggda kapacitet för att utföra kopplingen. Se Förbättra prestanda för korsdatabaskopplingar för mer information om prestanda för korsdatabaskopplingar.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!