Öppna platser från anslutna klienter

Som standard låter Tableau Cloud användare öppna platser direkt från en Tableau-klient. Denna åtkomst beviljas efter att användaren har uppgett sina inloggningsuppgifter första gången han eller hon loggar in från klienten. En klient är i det här fallet ett Tableau-program eller en Tableau-tjänst som kan utbyta information med Tableau Cloud. Några exempel på Tableau-klienter är Tableau Desktop, Tableau Prep Builder, Tableau Bridge och Tableau Mobile.

Tableau Cloud upprättar en ansluten klient genom att skapa en säker uppdateringstoken som identifierar en användare när denne loggar in från klienten.

Krav för anslutna klienter i Tableau Bridge

Standardalternativet Ansluten klient måste förbli aktiverat för att platsen ska tillåta att Tableau Bridge-klienter körs oövervakade och om det är aktiverat måste det ha stöd för flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering. Om anslutna klienter inaktiveras för platsen kan Bridge endast stödja autentisering via användarnamn och lösenord till Tableau.

Obs! Om flerfaktorsautentisering (MFA) är aktiverad med Tableau-autentisering måste Bridge-klienter köra Tableau Bridge version 2021.1 och senare. Mer information om Tableau med flerfaktorsautentisering finns i Om flerfaktorsautentisering och Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om giltighetstid för uppdateringstoken

De anslutna klientsessionerna hanteras av uppdateringstoken. En uppdateringstoken genereras efter en lyckad inloggning till Tableau Cloud från den anslutna klienten. En uppdateringstoken som inte har använts på 14 dagar förfaller. Efter att uppdateringstoken har upphört att gälla krävs en ny inloggning till Tableau Cloud från den anslutna klienten.

Om en uppdateringstoken för används regelbundet beror dess giltighetstid på när en plats aktiverades. Uppdateringstoken som genererats på platser som aktiverades i juni 2023 (Tableau 2023.2) eller senare löper ut efter 180 dagar. Uppdateringstoken som genererats på alla andra platser upphör att gälla efter ett år.

Efter att en uppdateringstoken har upphört att gälla måste användaren logga in från den anslutna klienten för att återupprätta en autentiserad anslutning till Tableau Cloud.

Inaktivera tillstånd för anslutna klienter

Platsadministratörer kan inaktivera den här funktionen för att kräva att användare loggar in varje gång de besöker Tableau Cloud.

Vi rekommenderar att inaktivera funktionen med att tillåta anslutna klienter om SAML är aktiverat på platsen och du vill säkerställa att användare inte har tillgång till Tableau Cloud när de tas bort från IdP:s SAML-katalog.

  1. Logga in på Tableau Cloud med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör.

  2. Välj Inställningar och sedan fliken Autentisering.

  3. Under Anslutna klienter avmarkerar du kryssrutan Låt klienter ansluta till den här Tableau Cloud-platsen automatiskt.

Om du inaktiverar anslutna klienter ska du tänka på följande:

  • Vissa klienter har en kryssruta som kallas Kom ihåg mig, som användare kan markera för att klienten ska komma ihåg användarnamnet. Användare måste alltid uppge lösenordet.

  • För platser som har konfigurerats för enkel inloggning med SAML-autentisering har användare direkt åtkomst till platsen efter att de har loggat in första gången. Detta fungerar om användare inte loggar ut genom att trycka på länken Logga ut.

Ta bort en användares anslutna klienter

Platsadministratörer kan ta bort anslutna klienter (uppdateringstoken) som är knutna till en viss användare, till exempel om användaren inte längre är medlem på platsen eller om ett meddelande visas att det maximala antalet klienter på kontot har uppnåtts.

  1. Välj Användare och sedan länken på användarens visningsnamn på sidan Platsanvändare.

  2. På användarens sida väljer du fliken Inställningar.

  3. I avsnittet Anslutna klienter tar du bort de klienter du vill ta bort.

Användare kan även gå till sina egna Mina kontoinställningar för att ta bort specifika klienter.

Övervaka användningen av uppdateringstoken

Om du har Tableau Cloud med Advanced Management kan du använda aktivitetsloggen för att övervaka användningen av uppdateringstoken. Händelser i aktivitetsloggen som registrerar användning av uppdateringstoken inkluderar, men är inte begränsat till: utfärda token, lös in token och återkalla token. Mer information om de här händelserna finns i Referens för händelsetypen Aktivitetslogg.

Se även

Logga in på Tableau Cloud

OAuth-anslutningar

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!