Vyacceleration

Administratörer och ägare av arbetsböcker som har Creator- eller Explorer-licenser kan accelerera arbetsböcker. Administratörer kan stänga av enskilda vyer eller stänga av acceleration för sin plats. Vyacceleration läser in vyer snabbare genom att förberäkna och hämta arbetsbokens data i en bakgrundsprocess. Det finns två potentiella flaskhalsar när en vy läses in:

 1. Fråga (hämtar data från datakällan).
 2. Återgivning (skapar det visuella, t.ex. rita former eller återge en karta).

Hur lång tid det tar att läsa in en arbetsbok beror på den kombinerade tid det tar att utföra dessa två steg. Alla vyer kan dock inte accelereras. Vyacceleration förbättrar prestandan vid det första steget (förfrågningar). Om vyn läses in långsamt av andra skäl än förfrågningar kommer vyacceleration inte att förbättra arbetsbokens prestanda.

När användare skapar anpassade vyer ovanpå en accelererad vy förberäknas de tio mest använda anpassade vyerna automatiskt. De accelererade anpassade vyerna räknas inte in i begränsningen för antal vyer. Anpassade vyer som inte har använts under de senaste 14 dagarna kommer inte att accelereras. Om du direktaccelererar en anpassad vy accelereras både den ursprungliga vyn och den anpassade vyn.

Accelerera vyn

 1. Logga in på en plats i Tableau Cloud eller Tableau Server.
 2. Gå till den vy du vill accelerera från startsidan eller från sidan Utforska.
 3. Klicka på ikonen Accelerera och växla reglaget till Accelerera.
 4. Fönstret Vyacceleration

Du kan även accelerera vyer från arbetsbokssidan på tre olika sätt:

 1. Välj önskad vy och därefter Acceleration > i menyn Åtgärder.
  Alternativet Acceleration i menyn Åtgärder på arbetsbokssidan
 2. Välj menyn Fler alternativ (...) för önskad vy och därefter Acceleration > .
  Alternativet Acceleration på radnivå i menyn Fler alternativ på arbetsbokssidan
 3. Om du vill accelerera alla vyer i arbetsboken väljer du Acceleration > i menyn Fler alternativ (...).
  Alternativet Acceleration i menyn Fler alternativ på arbetsbokssidan

Obs! Vyacceleration är inte tillgängligt i Tableau Desktop.

Identifiera varför vyaccelerationen inte är tillgänglig, avbryts eller är ineffektiv

Vyaccelerationen är inte tillgänglig

Det finns några scenarion till varför acceleration inte är tillgänglig för en vy.

ProblemLösning
Vyn har inga historiska data för den tidsperiod som krävs för att köra frågor.Varje gång en vy läses in tar det några minuter innan visualiseringsdata är tillgängliga. För en nyskapad vy ska du läsa in vyn och vänta några minuter innan du försöker accelerera den.
Den historiska tiden det tar att köra frågor för vyn är mindre än 2 sekunder.Acceleration stöds inte för sådana vyer eftersom acceleration inte avsevärt förbättrar vyns prestanda.
Vyn har inte inbäddade inloggningsuppgifter.För att förberäkna data måste Tableau automatiskt ansluta till datakällan i bakgrunden utan någon användarinteraktion. Därför stöds vyacceleration endast för arbetsböcker med inbäddade inloggningsuppgifter för anslutning.
Vyn har användarbaserade funktioner eller så har vyn en datakälla med användarbaserade funktioner.För närvarande stöder Tableau inte acceleration av sådana vyer. Exempel på användarbaserade funktioner är USERDOMAIN() och USERNAME().
Vyns ägare är inaktiv.Ägaren måste vara en aktiv användare för att det ska gå att förberäkna data. Tableau stöder inte acceleration av en vy om dess ägare är inaktiv. Kontakta din Tableau-administratör för att byta ägande till en aktiv användare.
Vyns dataaktualitetspolicy är under 2 timmar.Kostnaden för att accelerera vyer som uppdateras så ofta kan vara hög och Tableau vill inte överbelasta din platsens prestanda. Mer information finns i Skapa en dataaktualitetspolicy(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Platsen har nått gränsen för antalet vyer som kan accelereras.Mer information finns i Vyaccelerationens kapacitet(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vyaccelerationen avbryts

Det finns några scenarier där accelerationen avbryts.

ProblemLösning
Vyns acceleration avbröts av platsadministratören.Kontakta din administratör för att återaktivera acceleration för din vy.
Det finns accelerationsjobb som körs i bakgrunden för att förberäkna data för vyn.

Om jobben misslyckas regelbundet avbryts vyn automatiskt. Jobben kan misslyckas i följande fall:

 • En vys inloggningsuppgifter har upphört att gälla. Kontakta din Tableau-administratör för att uppdatera inloggningsuppgifterna.
 • Ägaren av vyn blir inaktiv. Kontakta din Tableau-administratör för att överföra ägandet.
 • Vyns datakälla togs bort. Kontakta vyns ägare för att uppdatera datakällan.
 • Förberäkningen av data tar för lång tid och avbryts. Vyacceleration har en maximal körtid på 30 minuter. Kontakta vyns ägare för att optimera arbetsboken.

Vyaccelerationen är ineffektiv

Vyacceleration förkortar tiden det tar att köra frågor för en vy. Om tiden det tar att köra frågor inte är flaskhalsen för inläsningstiden kommer du inte att märka en betydande förbättring av prestandan under en visualiseringsinläsning. En vy har även vanligtvis många frågor. Du kan inte accelerera frågor med tillfälliga funktioner som ”now()” eller med relativa datumfilter. Om en vy har en långvarig fråga med tillfälliga funktioner kommer du inte att märka någon förbättring av prestandan under en visualiseringsinläsning.

Uppdatera accelererade vyer

Händelsebaserad uppdatering av accelererade vyer

I arbetsböcker som har ett extrakt uppdateras alla accelererade vyer när extraktuppdateringen är klar. När en arbetsbok ompubliceras eller får ett nytt namn uppdateras alla accelererade vyer i arbetsboken.

Schemabaserad uppdatering av accelererade vyer

Scheman för uppdatering av accelererade vyer kan bara konfigureras om en arbetsbok har minst en livedatakälla.

Accelererade vyer för arbetsböcker som använder livedatakällor uppdateras baserat på arbetsbokens dataaktualitetspolicy. Om det inte finns ett schema för att uppdatera data inställt används standardpolicyn för dataaktualitet. Mer information finns i Redigera en arbetsboks dataaktualitetspolicy(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Hantera vyacceleration på en plats

Som standard är vyacceleration tillåten.

 1. Logga in på din plats i Tableau Cloud.
 2. Välj Inställningar i den vänstra rutan.
 3. Gå till fliken Allmänt och rulla till avsnittet Vyacceleration.
 4. Markera kryssrutan så att Creators och Explorers kan accelerera vyer i sina arbetsböcker. Avmarkera kryssrutan för att inaktivera vyacceleration för platsen.
  Inställningar för vyacceleration

Accelerera rekommenderade vyer

Baserat på en arbetsboks tid till fråga och användning rekommenderar Tableau ibland acceleration för att förbättra prestandan för långsammare och mer populära vyer och instrumentpaneler. Om acceleration är tillgänglig för en vy kan användare rekommendera acceleration för en vy en gång var 30:e dag.

När en användare besöker en vy ser de alternativet att rekommendera acceleration till platsadministratören eller arbetsbokens ägare.

Fönstret Vyacceleration. Acceleration minskar den initiala inläsningstiden för vyer med långvariga frågor. Skicka en rekommendation till arbetsbokens ägare för att accelerera den här vyn. Knappen Rekommendera acceleration

När platsadministratören eller arbetsbokens ägare besöker samma vy ser de alternativet att accelerera vyn och hur många användare som har rekommenderat acceleration.

Fönstret Vyacceleration. Acceleration minskar den initiala inläsningstiden för vyer med långvariga frågor. Acceleration rekommenderas av 1 användare

Hantera vyer som rekommenderats för acceleration

Som platsadministratör kan du se när Tableau har rekommenderat acceleration för en vy:

 1. Logga in på Tableau-platsen.
 2. Välj Aktiviteter i den vänstra rutan.
 3. Leta efter vyer med statusen Rekommenderad i kolumnen Accelerationsstatus. Du kan även använda Filtrera i den högra rutan för att filtrera per vyer med statusen Rekommenderad.

Personliga rekommendationer för acceleration som ägare eller administratör av en arbetsbok:

 1. Logga in på Tableau-platsen.
 2. Välj menyikonen Konto från det övre högra hörnet på sidan.
 3. Välj Mitt innehåll.
 4. Välj fliken Prestanda.
 5. Välj Accelerera från kolumnen Åtgärder.

Pausa acceleration automatiskt för att spara resurser

För att spara resurser kan administratörer automatiskt pausa accelerationen för vyer som konsekvent misslyckas. Administratörer kan ange ett tröskelvärde för hur många gånger en accelerationsuppgift kan misslyckas per dag, vecka eller månad innan accelerationen pausas automatiskt.

 1. Logga in på Tableau-platsen.
 2. Välj Inställningar i den vänstra rutan.
 3. Gå till fliken Allmänt och rulla till avsnittet Vyacceleration.
 4. Ange det maximala antalet tillåtna fel per dag, vecka eller månad.
 5. Välj Spara.
  Dialogruta för inställning av maximalt antal fel för acceleration

Visa och hantera accelererade arbetsböcker

 1. Logga in på Tableau-platsen.
 2. Välj Aktiviteter i den vänstra rutan.
 3. Välj fliken Accelererade vyer.
 4. Välj menyn Åtgärder (...) för att återuppta eller pausa accelerationen för den valda vyn eller de valda vyerna.
 5. Fliken Accelererade vyer från sidan Aktiviteter

Hantera aviseringar om vyacceleration

Administratörer kan bestämma om de ska ta emot aviseringar för vyer som automatiskt inaktiveras.

 1. Logga in på Tableau-platsen.
 2. Välj Inställningar i den vänstra rutan.
 3. Gå till fliken Allmänt och rulla till avsnittet Hantera aviseringar.
 4. Om du vill få aviseringar för vyer som automatiskt inaktiveras markerar du rutan Vyacceleration.
 5. Välj Spara.

När vyer inaktiveras automatiskt skickas aviseringar till plats- och serveradministratörer. Aviseringen innehåller information om varför vyn inaktiverades och vilken tid vyn inaktiverades. Välj aviseringen för att gå till fliken Accelererade vyer på sidan Uppgifter. Från den här sidan kan administratörer filtrera accelerationsstatusen för att hitta vyer som har inaktiverats automatiskt.

Förstå användarkontext för förberäkning

Förberäkning för accelererade arbetsböcker utförs med användarkontexten för endast en användare. Denna användare är antingen:

 • Arbetsbokens ägare (om det inte finns några användarfilter i arbetsboken eller datakällan, eller om det finns användarfilter i datakällan men datakällan är en publicerad datakälla).
  – eller –
 • Användaren som valdes för att skapa miniatyrbilder förra gången arbetsboken publicerades (om det finns användarfilter i arbetsboken och datakällan inte är en publicerad datakälla).
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!