Tableau-arbetsytan

Tableau-arbetsytan består av menyer, ett verktygsfält, rutan Data, kort och hyllor samt ett eller flera blad. Blad kan vara arbetsblad, instrumentpaneler eller berättelser. Se Skapa en instrumentpanel eller Arbetsytan för berättelser för mer information om instrumentpaneler eller arbetsytor för berättelser.

Se Creator: Kom igång med webbredigering och Ta en rundtur på din Tableau-plats om du använder Tableau på webben.

Arbetsyta

A. Arbetsbokens namn. En arbetsbok innehåller blad. Ett blad kan vara ett arbetsblad, en instrumentpanel eller en berättelse. Se Arbetsböcker och blad för mer information.

B.Kort och hyllor – dra fält till korten och hyllorna i arbetsytan för att lägga till data i vyn.

C.Verktygsfält – använd verktygsfältet för att komma åt kommandon samt analys- och navigationsverktyg.

D.Vy – det här är arbetsytan som används för att skapa en visualisering (även kallad ”visualisering”).

E. Klicka på den här ikonen för att gå till startsidan där du kan ansluta till data. Se Startsida för mer information.

F.Sidofält – i ett arbetsblad innehåller sidofältet rutan Data och rutan Analys.

G. Klicka på den här fliken för att gå till sidan Datakälla och se dina data. Se Sidan Datakälla för mer information.

H.Statusfält – visar information om den aktuella vyn.

I. Bladflikar – flikar representerar varje blad i arbetsboken. Detta kan inkludera arbetsblad, instrumentpaneler och berättelser. Se Arbetsböcker och blad för mer information.

Överst på sidan


Knappreferens för Tableau-verktygsfältet

När du skapar eller redigerar en vy kan du använda verktygsfältet överst i den för att utföra vanliga åtgärder.

I Tableau Desktop kan Tableau-verktygsfältet döljas eller visas genom att välja Fönster > Visa verktygsfält.

Tabellen nedan förklarar funktionerna för alla knappar i verktygsfältet. Vissa knappar är inte tillgängliga i alla Tableau-produkter. Se även Visuella tecken och ikoner i Tableau Desktop.

Knapp på verktygsfältetBeskrivning

Tableau-ikon – leder till startsidan. Se Startsida för mer information.

Obs! Endast Tableau Desktop.

Ångra: Återställer den senaste åtgärden i arbetsboken. Du kan ångra ett obegränsat antal gånger, till när du öppnade arbetsboken, även efter att du har sparat. Se Ångra och gör om för mer information.

Gör om: Upprepar den senaste åtgärden du ångrade med knappen Ångra. Du kan göra om hur många gånger som helst.

Spara: Sparar ändringarna som har gjorts i arbetsboken i Tableau Desktop. Se Spara ditt arbete för mer information.

I Tableau Server eller Tableau Cloud kan du klicka på Arkiv > Spara eller Arkiv > Spara som, för att spara ändringar.

Ny datakälla: Öppna rutan Anslut, i Tableau Desktop, där du kan skapa en ny, eller öppna en sparad anslutning. Se Ansluta till dina data för mer information.

I Tableau Server eller Tableau Cloud kan du öppna sidan Anslut till en datakälla, som låter dig ansluta till en publicerad datakälla. Se Anslut till publicerade datakällor under webbredigering för mer information.

Pausa automatiska uppdateringar: Kontrollerar om Tableau uppdaterar vyn när ändringar görs. Använd listrutemenyn för att automatiskt uppdatera hela bladet eller endast användarfilter. Se Uppdatera data eller pausa automatiska uppdateringar för mer information.

Kör uppdatering: Kör en manuell fråga efter data för att uppdatera vyn med ändringar när automatiska uppdateringar är inaktiverade. Använd listrutemenyn för att uppdatera hela arbetsbladet eller endast användarfilter.

Obs! Endast Tableau Desktop.

Nytt arbetsblad: Skapar ett nytt och tomt arbetsblad. Använd listrutemenyn för att skapa ett nytt arbetsblad, instrumentpanel eller berättelse.

Se Skapa nya arbetsblad, instrumentpaneler eller berättelser för mer information.

Duplicera: Skapar ett nytt arbetsblad som innehåller samma vy som det aktuella. Se Duplicera ett blad för mer information.

Rensa: Rensar det aktuella arbetsbladet. Använd listrutemenyn för att rensa specifika delar av vyn såsom filter, formatering, storlekar och axelintervall.

Byta ut: Flyttar fälten på hyllan Rader till hyllan Kolumner, och vice versa. Inställningarna Dölj tomma rader och Dölj tomma kolumner byts alltid ut med den här knappen.
Sortera stigande: Tillämpar en sortering i stigande ordning på ett markerat fält, baserat på mätvärden i vyn. Mer information finns i Sortera data i en visualisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Sortera fallande: Tillämpar en sortering i fallande ordning på ett markerat fält, baserat på mätvärden i vyn. Mer information finns i Sortera data i en visualisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Totalsummor: Du kan beräkna slutsummor och delsummor för data i en vy. Välj bland följande alternativ:
  • Visa kolumners slutsummor: Lägger till en rad som visar totalsummorna för alla kolumner i vyn.

  • Visa raders slutsummor: Lägger till en rad som visar totalsummorna för alla rader i vyn.

  • Raders totalsummor till vänster: Flyttar rader som visar totalsummor till vänster om en korstabell eller vy.

  • Kolumners totalsummor överst: Flyttar kolumner som visar totalsummor till över en korstabell eller vy.

  • Lägg till alla delsummor: Infogar delsummor för rader och kolumner i vyn, om du har flera dimensioner i en kolumn eller rad.

  • Ta bort alla delsummor: Tar bort delsummor för rader eller kolumner.

Obs! Endast Tableau Server och Tableau Cloud. Klicka på Analys > Totalsummor i Tableau Desktop. Se Visa totalsummor i en visualisering för mer information.

Framhäva: Aktivera framhävning för det valda bladet. Använd alternativen på listrutemenyn för att definiera hur värden ska framhävas. Se Knappen framhäva verktygsfält för mer information.

Gruppmedlemmar: Skapar en grupp genom att kombinera valda värden. När flera dimensioner har valts kan du använda listrutemenyn för att ange om du vill gruppera per en specifik dimension eller över alla dimensioner. Se Korrigera datafel eller kombinera dimensionsmedlemmar genom att gruppera dina data för mer information.

Obs! Endast Tableau Desktop. I Tableau Server och Tableau Cloud kan du skapa grupper med knappen Gruppmedlemmar på verktygstipset.

Visa markeringsetiketter: Växlar mellan att visa och dölja markeringsetiketter för det aktuella bladet. Se Visa, dölj och formatera markeringsetiketter för mer information.

Fasta axlar: – Växlar mellan en låst axel som bara visar ett specifikt värdeintervall och en dynamisk axel som visar värdeintervallet baserat på de minsta och största värdena i vyn. Se Redigera axlar för mer information.

Obs! Endast Tableau Desktop.

Formatera arbetsbok: Öppna rutan Formatera arbetsbok för att ändra hur teckensnitt och titlar visas i vyerna i en arbetsbok. Detta kan ändras genom att ange formatinställningar på arbetsbokens nivå istället för på arbetsbladets.

Obs! Endast Tableau Server och Tableau Cloud. Klicka på Formatera > Arbetsbok i Tableau Desktop. Mer information finns i Formatera på arbetsboksnivå

Anpassa: Anger hur vyns storlek ska anpassas i fönstret. Välj Standard, Anpassa bredd, Anpassa höjd eller Hela vyn. Obs! Den här menyn är inte tillgänglig i geografiska kartvyer.

Kommandona Cellstorlek har olika effekter beroende på typen av visualisering. Klicka på Formatera > Cellstorlek för att komma åt menyn Cellstorlek i Tableau Desktop.

Visa/dölj kort: Visar och döljer specifika kort i ett arbetsblad. Välj de kort som du vill dölja eller visa på listrutemenyn.

I Tableau Server och Tableau Cloud kan du endast visa och dölja kort för Titel, Bildtext, Filter och Framhävning.

Presentationsläge: Växlar mellan att visa och dölja allt utom vyn (såsom hyllor, verktygsfält och rutan Data). Se Omorganisera arbetsytan för mer information.

Obs! Endast Tableau Desktop.

Ladda ner: Använd alternativen under Ladda ner för att registrera delar av vyn för att användas i andra program.
  • Bild: Visar vyn, instrumentpanelen eller berättelsen som en bild på en ny webbläsarflik.
  • Data: Visar vyns data i ett nytt webbläsarfönster med två flikar: Sammanfattning – som visar aggregerade data för fälten som visas i vyn och Underliggande – som visar underliggande data för de valda markeringarna i visualiseringen. Du kan behöva inaktivera webbläsarens popup-blockerare om det nya fönstret inte öppnas.
  • Korstabell: Sparar underliggande data, för de valda markeringarna i visualiseringen, till en CSV-fil (kommaseparerade värden) som sedan kan öppnas i Microsoft Excel.
  • PDF: Öppnar den aktuella vyn som en PDF i ett nytt webbläsarfönster. Därifrån kan du spara den som en fil. Du kan behöva inaktivera webbläsarens popup-blockerare om det nya fönstret inte öppnas.

Obs! Endast Tableau Server och Tableau Cloud.

Dela arbetsbok med andra: Publicera arbetsboken på Tableau Server eller Tableau Cloud. Se Enkla steg för att publicera en arbetsbok för mer information.

Obs! Endast Tableau Desktop.

Visa mig: Hjälper till att välja typen av vy genom att markera de typer av vyer som fungerar bäst med fälttyperna i dina data. En orange kontur visar den rekommenderade diagramtypen som bästa matchar dina data. Se Använd Visa mig för att starta en vy för mer information.

Överst på sidan


Visa och dölj sidofältet (rutan Data)

Sidofältet innehåller rutan Data och rutan Analys när du redigerar ett arbetsblad. Olika rutor är synliga beroende på vad som görs i vyn (data, analys, berättelse, instrumentpanel, layout, formatering). Det viktigaste att veta om sidofältet är att du kan expandera och dölja det här området i arbetsytan.

Klicka på pilen Dölja på sidofältet för att dölja sidofältet i Tableau Desktop.

Klicka på pilen Dölja på sidofältet för att dölja sidofältet på webben.

Klicka på pilen Expandera längst ned till vänster på arbetsytan (i statusfältet) för att visa sidofältet i Tableau Desktop.

Klicka på pilen Expandera på sidofältet för att visa sidofältet på webben.

Överst på sidan


Information på statusfältet

Statusfältet finns längst ned på arbetsytan Tableau. Den visar beskrivningar av menyalternativ samt information om den aktuella vyn. Statusfältet nedan visar till exempel att vyn har 143 markeringar som visas över 3 rader och 12 kolumner. Det visar också att SUM(försäljningen) för alla markering i vyn som är 2 297 201 USD.

Du kan välja Fönster > Visa statusfält för att dölja statusfältet.

Då och då visar Tableau varningsikoner i det nedre högra hörnet av statusfältet för att indikera fel eller varningar. Nedan följer de möjliga varningsikonerna och deras innebörd.

VarningsikonBeskrivning

Indikator för avbruten fråga: När du avbryter flera frågor visas en indikator som visar hur många frågor som fortfarande körs i databasen och använder resurser.

När du avbryter en fråga i Tableau får databasen information om att sluta bearbeta frågan. Vissa databaser har dock inte stöd för att avbrytas (MS Excel, MS Access, Essbase, Microsoft Analysis Services 2000). Om en fråga avbryts, med en av dessa typer av datakällor, slutar Tableau att bearbeta frågan men den körs fortfarande i bakgrunden och använder resurser. När du har övergett frågor visas en indikator i det nedre högra hörnet av arbetsboken med en indikation om antalet frågor som fortfarande körs Grafik som visar indikatorn för avbruten fråga visas i statusfältet. . Allt eftersom frågorna i bakgrunden slutförs sjunker detta antal. Det är viktigt att övervaka antalet frågor som körs och inte låta det bli för högt. I annat fall kommer prestandaförsämringar att upplevas i både Tableau och den underliggande databasen.

Obs! Text-, Microsoft Excel- och Microsoft Access-datakällor kan vara tillfälligt otillgängliga efter att en fråga har avbrutits på grund av ett internt lås. Du kan behöva vänta till den övergivna frågan har slutförts innan du återansluter.

Precisionsvarning: Vissa fält är mer exakta i databasen än vad Tableau kan modellera. När ett fält läggs till i en vy som innehåller värden med mer precision än vad Tableau kan modellera, visas en varningsikon Grafik som visar en precisionsvarning visas i statusfältet. i det nedre högra hörnet på statusfältet.

Ett värde i databasen kan till exempel ha 22 decimaler medan Tableau endast har stöd för upp till 15. När du lägger till det fältet i vyn får du en precisionsvarning. Klicka på varningen för att läsa mer information inklusive antalet decimaler som har trunkerats i vyn.

Kom ihåg att precisionen hos data som visas i Tableau alltid i första hand bero på data i databasen. Om värdena i databasen överstiger 15 decimaler när de läggs till i vyn, trunkeras värdet och en precisionsvarning visas.

Obs! Utdrag från relationsdatabaser använder alltid precisionstypen Hyper-dubbel och aldrig Hyper-numerisk. Om du skapar ett extrakt från en relationsdatabas får du därför endast 15 siffrors precision. Du kan skriva till Hyper-API:et och använda den numeriska typen för att få upp till 18 siffror. Se Numeriska typer(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Hyper API-dokumentationen för relaterad information.

Indikator för speciella värden: Om dina data innehåller null-värden, okända geografiska platser, eller negativa eller nollvärden på en logaritmisk axel visas värdena med en indikator i det nedre högra hörnet av vyn. Klicka på indikatorn för de alternativ som finns för att hantera dessa värden. Se Hantera null-värden och andra specialvärden för att läsa mer om den här indikatorn och hur du hanterar dessa värden.

Överst på sidan


Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!