Uppdatera data eller pausa automatiska uppdateringar

Med hjälp av Tableau Server och Tableau Cloud kan du styra hur vyer interagerar med datakällor. Detta låter dig hålla data uppdaterade och förbättra prestandan.

Uppdatera data

Om en datakälla förändras (såsom med nya fält, fältnamn eller datavärden) återspeglar vyn dessa förändringar nästa gång sidan laddas. Om du vill uppdatera data manuellt när du interagerar med en vy, till exempel utföra flera åtgärder samtidigt utan att uppdatera mellan var och en av dem, klickar du på uppdateringsikonen i verktygsfältet.

När data uppdateras rensar Tableau Server och Tableau Cloud all cache och hämtar den senaste informationen från datakällan. Om du arbetar med en komplex vy eller en stor datakälla kan det ta lång tid att uppdatera data.

Pausa automatiska uppdateringar

Allt eftersom du interagerar med en vy måste servern då och då kontakta datakällan för att uppdatera vyn. Klicka på ikonen pausa i verktygsfältet för att tillfälligt upphöra med uppdateringar vilket låter dig snabbare interagera med en vy.

Klicka på ikonen fortsätt för att återigen automatiskt kontakta datakällan vid behov.

Stoppa långvariga åtgärder

När det tar lång tid att ladda en interaktion visas en dialogruta där du kan stoppa åtgärden. Om du stoppar den försätts visualiseringen i ett inaktivt tillstånd, ungefär som när du pausar automatiska uppdateringar.

När du har stoppat en åtgärd kan du välja att göra något av följande:

  • Avbryt åtgärden och återgå till föregående tillstånd. Om du vill göra det använder du knappen Ångra i verktygsfältet.
  • Låt åtgärden slutföras. Om du vill göra det använder du knappen Återuppta automatiska uppdateringar i verktygsfältet.
  • Fortsätt arbeta men utan att uppdatera visualiseringen. Beteendet är detsamma som att pausa automatiska uppdateringar. När du är redo att uppdatera visualiseringen använder du knappen Återuppta automatiska uppdateringar i verktygsfältet.

Tänk på att det kan ta ett tag att slutföra åtgärden när du återupptar automatiska uppdateringar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!