Ansluta till data med Tableau Server eller Tableau Cloud

Du kan ansluta till data från antingen Tableau Desktop eller en webbläsare genom att använda Tableau Server eller Tableau Cloud. Processen skiljer sig något åt mellan dessa.

Från och med 2019.3 är Tableau Catalog tillgänglig med Datahantering i Tableau Server och Tableau Cloud. När Tableau Catalog är aktiverat i din miljö kan du, förutom att ansluta till publicerade datakällor från Tableau Server eller Tableau Cloud, även ansluta till databaser och tabeller från dialogrutan Söka efter data på Tableau Desktop och dialogrutan Ansluta till Data i Tableau Web Authoring. Mer information om Tableau Catalog finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Cloud. Från och med version 2021.4 innehåller Datahantering virtuella anslutningar, en central åtkomstpunkt för data. Mer information finns i ”Om virtuella anslutningar och datapolicyer” i hjälpen för Tableau Server(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau Prep Builder kan ansluta till publicerade datakällor, och du kan använda dessa som en indatakälla för ditt flöde från och med version 2019.3.1. Om Datahantering med Tableau Catalog är aktiverat kan du, från och med version 2020.2.2, även ansluta till databaser och tabeller från Sök efter Data-resultat, precis som i Tableau Desktop. Mer information finns i Ansluta till publicerade datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Prep Builder.

Ansluta från Tableau Desktop

Obs! Från och med 2019.3 har Tableau Server flyttats till toppen av rutan under Sök efter datai rutan Anslut. Välj det här alternativet för att ansluta till Tableau Server eller Tableau Cloud från Tableau Desktop.

 1. Välj Tableau Server under Sök efter data i rutan Anslut.
 2. För att ansluta till Tableau Server anger du namnet på servern och väljer sedan Anslut.

  För att ansluta till Tableau Cloud väljer du Tableau Cloud under Snabbanslutning.

  Dialogruta för inloggning till Tableau Server

  Tips: Om du inte loggar ut sparar Tableau Desktop din serveranslutning så att du kan hoppa över steg 3. Du kan också hoppa över steget om Kerberos är aktiverat på Tableau Server och din dator har giltiga inloggningsuppgifter. Se Håll Tableau Desktop ansluten automatiskt till Tableau Server eller Online för mer information.

 3. För att logga in:
  • För Tableau Server, ange ditt användarnamn och lösenord.
  • För Tableau Cloud, ange din e-postadress och ditt lösenord.
 4. Välj data att ansluta till. I dialogrutan Söka efter data visas en rullningsbar lista över blandat innehåll som är populärt. Om du har en Datahantering-licens kan du ansluta till data med en virtuell anslutning. Om du har Datahantering med Tableau Catalog aktiverat kan du även ansluta till extern resurser såsom databaser, filer och tabeller.

  I det responsiva sökfältet visas en lista med förslag som uppdateras när du skriver in text. Filtrera sökresultat per typ av data, certifieringsstatus eller andra filter som beror på typen av data som har valts. Vissa typer av data kan till exempel låta dig filtrera baserat på taggar, anslutningstyp, datakvalitetsvarningar eller andra kriterier. Äldre versioner av dialogrutan ser något annorlunda ut och fungerar något annorlunda, men den övergripande funktionen är snarlik.

  Sidan Sök efter data

  Obs!

  • Data som du inte har Connect-behörighet för är gråtonade.
  • Externa resurser (databaser, filer och tabeller) är inte gråtonade till Catalog slutfört inmatningen.
  • Om du väljer en flerdimensionell datakälla visas dialogrutan Skapa lokal kopia och en lokal kopia måste skapas av datan innan analysen påbörjas.
  • Vid webbredigering kan du skapa en anslutning med en delmängd av de datakopplingar som Tableau Desktop har stöd för . Om en datakälla, databas, fil eller tabell är gråmarkerad kan du inte ansluta från Tableau Server eller Tableau Cloud. Förutsatt att rätt behörigheter finns kan du emellertid ansluta från rutan Anslut i Tableau Desktop.

 5. När du har valt de data du vill ansluta till klickar du på Anslut.
 6. Välj bladflik för att starta analysen.

Datakällor som publiceras till Tableau Server eller Tableau Cloud visas i rutan Data med en Tableau-ikon.

Exempel på Tableau-ikon

Du kanske vill ladda ner en lokal kopia av datakällan så att du till exempel kan arbeta offline eller göra ändringar i en datakälla utan att ändra originalet. Om du vill ladda ner en lokal kopia väljer du datakällan i menyn Data och sedan Skapa en lokal kopia. Datakällan läggs till i rutan Data.

Logga in på en Mac

Om du använder Tableau Desktop på en Mac och anger servernamnet för att ansluta ska du använda ett fullständigt domännamn, såsom mydb.test.ourdomain.lan, istället för ett relativt domännamn, såsom mydb eller mydb.test.

Alternativt kan du lägga till domänen i listan över sökdomäner för Mac-datorn vilket låter dig endast ange servernamnet när du ansluter. Gå till Systeminställningar > Nätverk > Avancerat och öppna sedan fliken DNS för att uppdatera listan över sökdomäner.

Anslut till publicerade datakällor under webbredigering

Tableau Desktop-användare som skapar och anpassar dataanslutningar för Tableau-användning kan publicera sina datakällor till Tableau Server eller Tableau Cloud. Publicering gör det möjligt att dela data mellan kollegor, inklusive dem som inte använder Tableau Desktop men har behörighet att redigera arbetsböcker i webbredigeringsmiljön.

Om du har behörighet att redigera arbetsböcker i en webbläsare följer du dessa steg för att ansluta till publicerade datakällor när du är inloggad på Tableau Server eller Tableau Cloud. För mer information, se Redigera Tableau-vyer på webben och Använda Tableau på webben.

Obs! För att ansluta till data måste du ha behörighet att skapa och redigera vyer.

Lägg till mer data i en befintlig vy

 1. På en Tableau Server- eller Tableau Cloud-plats väljer du en vy att redigera.
 2. Klicka på ikonen Ny datakälla i redigeringsläge.
 3. På sidan Anslut till data beror de alternativ som du kan se och välja mellan bland dina behörigheter:
  • På den här platsen. Välj en publicerad datakälla i listan och välj sedan Lägg till datakälla.

   När Tableau Catalog är aktiverat i din miljö kan du välja Datakällor, Databaser och filer eller Tabeller och objekt i listrutan Innehållstyp. Välj den fil du vill ansluta till och klicka sedan på Anslut.

  • Filer. Dra och släpp en fil eller ladda upp en från datorn.
  • Kopplingar. Anslut till dina data med en av de kopplingar som anges.

Skapa en arbetsbok med en publicerad datakälla

Du kan också ansluta till en publicerad datakälla när du skapar en ny arbetsbok:

 1. På en Tableau Server- eller Tableau Cloud-plats navigerar du till sidan Utforska och väljer Alla datakällor i listrutan.
 2. Markera kryssrutan bredvid de data du vill använda i listan.
 3. Längst upp på sidan väljer du Ny arbetsboki listrutan Åtgärder .

Mer information om hur du ansluter till data när du författar på webben finns i Creators: Ansluta till data på webben.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!