Spara ditt arbete

Du kan spara ditt arbete när du vill när du analyserar eller interagerar med data i Tableau.

För Tableau Desktop

I Tableau Desktop kan du spara ditt arbete på flera olika sätt:

 • Spara en arbetsbok automatiskt – Sparar automatiskt arbetsboken på samma plats som den ursprungliga filen. Om programmet skulle krascha så finns det en återställd version.

 • Spara en arbetsbok – Sparar alla öppna arbetsblad.
 • Spara en paketerad arbetsbok – Sparar arbetsboken tillsammans med alla lokala fildatakällor och bilder i en enda fil.

 • Spara ett bokmärke – Sparar det aktuella arbetsbladet.

Du kan dela arbetsböcker och bokmärken med dina kollegor, förutsatt att de kan komma åt de datakällor som arbetsboken använder. Om kollegorna inte har åtkomst till datakällorna kan du spara en paketerad arbetsbok.

Anpassade fält som till exempel klassbaserade mätvärden, beräknade fält, grupper och uppsättningar sparas med arbetsböcker och bokmärken.

Spara en arbetsbok automatiskt

Ditt arbete sparas automatiskt i Tableau Desktop var femte minut, så du behöver inte oroa dig för att förlora flera timmars arbete om Tableau Desktop plötsligt skulle stängas. Den här funktionen är aktiverad som standard, men du kan inaktivera den från verktygsfältet under Hjälp > Inställningar och prestanda > Aktivera Spara automatiskt.

Obs! Om du inte ser det här alternativet kan det bero på att systemadministratören har inaktiverat funktionen.

Om Tableau kraschar skapas automatiskt en återställd version av arbetsboken med filtillägget .twbr på samma plats som den ursprungliga filen eller i mappen Min Tableau-lagringsplats/Arbetsböcker. Nya arbetsböcker sparas med namnet ”Bok1” följt av ett numeriskt ID. När du öppnar Tableau igen visas en återställningsdialogruta med en lista med de återställda filerna som du kan välja och öppna för att återuppta ditt arbete.

Du kan också ta bort oönskade filer i samma dialogruta.

Mer information om hur du aktiverar och inaktiverar den här funktionen under installationen finns i Innan du installerar(Länken öppnas i ett nytt fönster) i driftsättningsguiden för Tableau Desktop.

Spara en arbetsbok

När du öppnar Tableau Desktop skapas en ny arbetsbok automatiskt. Arbetsböcker innehåller det innehåll som du skapar och består av ett eller flera arbetsblad. Varje arbetsblad innehåller en särskild vy av dina data.

Så här sparar du en Tableau-arbetsbok:

 1. Välj Fil > Spara.

 2. Ange namnet på arbetsboksfilen i dialogrutan Spara som.

Filen sparas som standard med filtillägget .twb. Arbetsboken sparas som standard i mappen Arbetsböcker i mappen Min Tableau-lagringsplats. Du hittar den här lagringsplatsen i mappen Dokument. Du kan dock spara Tableau-arbetsböcker i valfri katalog som du väljer.

Filnamn i Tableau får inte innehålla något av följande tecken: snedstreck (/), omvänt snedstreck (\), större än-tecknet (>), mindre än-tecknet (<), asterisk (*), frågetecken (?), citattecken (”), lodstreck (|), kolon (:) eller semikolon (;).

Så här sparar du en kopia av en öppen arbetsbok:

 • Välj Fil > Spara som och spara filen med ett nytt namn.

Spara en paketerad arbetsbok

Paketerade arbetsböcker innehåller arbetsboken tillsammans med en kopia av eventuella lokala datakällor och bakgrundsbilder. Arbetsboken är inte längre länkad till de ursprungliga datakällorna och bilderna. Dessa arbetsböcker sparas med filtillägget .twbx. Andra användare kan öppna den paketerade arbetsboken med hjälp av Tableau Desktop eller Tableau Reader och behöver inte åtkomst till de datakällor som ingår i arbetsboken.

Mer information om hur du sparar en arbetsbok som en paketerad arbetsbok finns i Paketerade arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Spara ett bokmärke

Du kan spara ett enskilt arbetsblad som ett Tableau-bokmärke. När du sparar bokmärket skapar Tableau en ögonblicksbild av arbetsbladet. Du kan komma åt bokmärken från valfri arbetsbok via menyn Bokmärken. När du öppnar ett arbetsblad som har sparats som ett bokmärke så läggs arbetsbladet till i arbetsboken i det läge som det hade när det sparades som ett bokmärke. Det uppdateras eller ändras aldrig automatiskt. Bokmärken är en bra funktion om du har arbetsblad som du använder ofta.

Så här sparar du ett Tableau-bokmärke:

 1. Välj Fönster > Bokmärke > Skapa bokmärke.

 2. Ange namnet och platsen för bokmärkesfilen i dialogrutan Skapa bokmärke.

Filen sparas med filtillägget .tbm. Standardplatsen är mappen Bokmärken i mappen Min Tableau-lagringsplats. Men du kan spara bokmärken på valfri plats som du väljer. Bokmärken som inte lagras i mappen för Tableau-lagringsplatsen visas inte på menyn Bokmärke.

Du kan ordna bokmärken i mappar på samma sätt som du ordnar filer eller dokument. Det kan vara praktiskt om du har många bokmärken. Du kan till exempel ordna bokmärken baserat på anställdas namn, produkttyp eller försäljningsresultat. Du kan ordna bokmärken genom att skapa en ny mapp, byta namn på en befintlig mapp, byta namn på befintliga bokmärkesfiler o.s.v.

Ta bort bokmärken på samma sätt som du tar bort andra filer på datorn. När du har tagit bort ett bokmärke från mappen Bokmärken i mappen Min Tableau-lagringsplats tas det bort från menyn Bokmärken nästa gång du startar Tableau.

Obs! Ett bokmärke är vanligtvis en ögonblicksbild av arbetsbladet och innefattar dataanslutningen, formateringen o.s.v., men inte parametervärden eller den aktuella sidinställningen på hyllan Sidor.

För webbredigering

När du skapar, redigerar och interagerar med vyer i Tableau Server eller Tableau Cloud kan du spara ditt arbete på några olika sätt:

 • Spara en arbetsbok – sparar en arbetsbok i det projekt som du anger.

 • Spara en kopia av en arbetsbok – sparar en kopia av arbetsboken i det projekt som du anger.

 • Spara ändringar som en anpassad vy – sparar ändringar som en anpassad vy som är kopplad till den ursprungliga vyn och som uppdateras när den ursprungliga vyn uppdateras.

Spara en arbetsbok

När du skapar en ny arbetsbok eller när du redigerar en befintlig arbetsbok i Tableau Server eller Tableau Cloud kan du spara ditt arbete när som helst.

Så här sparar du en arbetsbok:

 • Välj Fil > Spara i webbredigeringsläge.

  Obs! Om arbetsboken aldrig har sparats måste du välja Fil > Spara som.

Spara en kopia av en befintlig arbetsbok

Ibland vill du inte skriva över en befintlig vy med dina ändringar. I dessa fall kan du spara en kopia av en befintlig arbetsbok. När du gör det förblir den befintliga arbetsboken oförändrad och en kopia av den skapas, som du kan redigera när du vill.

Obs! När du sparar en kopia av en befintlig arbetsbok uppdateras den inte när den ursprungliga arbetsboken uppdateras eller publiceras på nytt. Den tas inte heller bort när den ursprungliga vyn tas bort. Om du vill skapa en vy som uppdateras när den ursprungliga vyn uppdateras läser du avsnittet Spara ändringar som en anpassad vy.

Så här sparar du en kopia av en arbetsbok:

 1. Välj Fil > Spara som i webbredigeringsläge.

 2. Dialogrutan Spara arbetsbok öppnas. Gör följande i dialogrutan:

  1. För Namn: Ange ett namn för arbetsboken.

  2. För Projekt: Välj det projekt som du vill spara arbetsboken i.

  3. (Valfritt) Välj Visa blad som flikar om du vill visa alla arbetsblad, instrumentpaneler och berättelser i arbetsboken som separata flikar.

  4. Klicka på Spara.

  Obs! Den person som publicerade datakällan till Tableau Server eller Tableau Cloud kanske även har konfigurerat inloggningsuppgifter för åtkomst till den publicerade datakällan som hör till den arbetsbok som du håller på att spara. Dessa autentiseringsalternativ bör visas i dialogrutan Spara arbetsbok. Läs om de olika autentiseringstyperna i avsnittet Ställa in inloggningsuppgifter för åtkomst till publicerade data(Länken öppnas i ett nytt fönster) om du vill veta mer.

Spara ändringar som en anpassad vy

Om du märker att du gör samma ändringar i en vy varje gång du öppnar den kan det vara en bra idé att spara ändringarna som en anpassad vy. Det här alternativet är inte tillgängligt i webbredigeringsläge, men du kan komma åt det när du öppnar en vy för att interagera med den.

En anpassad vy ändrar inte den ursprungliga vyn, men är kopplad till den. Om den ursprungliga vyn uppdateras eller publiceras på nytt så uppdateras även den anpassade vyn.

Du kan också välja om dina anpassade vyer ska visas för andra användare (offentliga) eller bara för dig (privata).

Mer information om anpassade vyer och hur du skapar dem finns i Använda anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även

Använda anpassade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!