Arbetsböcker och blad

Tableau använder en arbetsbok och bladstruktur liknande Microsoft Excel. En arbetsbok innehåller blad. Ett blad kan vara ett arbetsblad, en instrumentpanel eller en berättelse.

 • Ett arbetsblad innehåller en enskild vy med hyllor, kort, förklaringar samt rutorna Data och Analys i sidofältet. Mer information om arbetsbladsytan finns i Tableau-arbetsytan.

 • En instrumentpanel är en samling vyer från flera arbetsblad. Rutorna Instrumentpanel och Layout är tillgängliga i sidofältet. Mer information om hur du skapar instrumentpaneler finns i Instrumentpaneler.

 • En berättelse innehåller en sekvens av arbetsblad eller instrumentpaneler som sammantaget förmedlar information. Rutorna Berättelse och Layout är tillgängliga i sidofältet. Mer information om hur du skapar berättelser finns i Berättelser.

Mer information om hur du döljer eller visar blad i en arbetsbok eller visualisering i verktygstips finns i Hantera blad i instrumentpaneler och berättelser(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Dölja eller visa ett Visualisering i verktygstips-arbetsblad(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om hur du organiserar blad finns i Navigera bland och ordna blad. Mer information om hur du skapar och öppnar arbetsböcker finns i Skapa eller öppna arbetsböcker.

Om blad

Varje arbetsbok kan innehålla olika typer av blad: vyer (även kallade arbetsblad), instrumentpaneler och berättelser.

 • Ett arbetsblad är där du skapar vyer av data genom att dra och släppa fält på hyllor.

 • En instrumentpanel är en kombination av flera vyer som du kan göra till en presentation eller övervaka.

 • En berättelse är en sekvens av vyer eller instrumentpaneler som sammantaget förmedlar information.

Bladen visas längs nederkanten av arbetsboken som flikar. I det här avsnittet lär du dig att skapa, öppna, duplicera, dölja och ta bort blad. Du lär dig också att organisera blad i en arbetsbok.

I en arbetsbok kan du skapa nya blad, rensa ett helt arbetsblad, duplicera blad, dölja eller visa ett arbetsblad och ta bort ett blad. Det finns flera sätt i Tableau att visa och organisera bladet i en arbetsbok.

Skapa nya arbetsblad, instrumentpaneler eller berättelser

Det finns flera sätt att skapa nya blad på i en arbetsbok, instrumentpanel eller berättelse. Du kan skapa så många blad du vill i en arbetsbok.

Du skapar ett nytt arbetsblad, en ny instrumentpanel eller en ny berättelse genom att klicka på Nytt arbetsblad, Ny instrumentpanel eller Ny berättelse längst ner i arbetsboken.

Knappen Nytt arbetsblad.

Du byter namn på ett nytt arbetsblad, en ny instrumentpanel eller en ny berättelse genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på fliken och sedan välja kommandot Byt namn.

Fler sätt att skapa nya arbetsblad på

Skapa ett nytt arbetsblad genom att göra något av följande:

 • Välj Arbetsblad > Nytt arbetsblad.

 • Högerklicka på en öppen flik i arbetsboken och välj Nytt arbetsblad på menyn.

 • I verktygsfältet klickar du på listrutepilen på knappen Nytt arbetsblad och väljer Nytt arbetsblad.
 • Tryck på Ctrl + M på tangentbordet (Kommando-M på Mac).

Fler sätt att skapa nya instrumentpaneler på

Skapa en ny instrumentpanel genom att göra något av följande:

 • Välj Instrumentpanel > Ny instrumentpanel.

 • Klicka på knappen Ny instrumentpanel längst ner i arbetsboken.

 • Högerklicka på en öppen flik i arbetsboken och välj Ny instrumentpanel på menyn.

 • I verktygsfältet klickar du på listrutepilen på knappen Nytt arbetsblad och väljer Ny instrumentpanel.

Fler sätt att skapa nya berättelser på

Skapa en ny berättelse genom att göra något av följande:

 • Välj Berättelse > Ny berättelse.

 • Klicka på knappen Ny berättelse längst ner i arbetsboken.

 • Högerklicka på en öppen flik i arbetsboken och välj Ny berättelse på menyn.

 • I verktygsfältet klickar du på listrutepilen på knappen Nytt arbetsblad och väljer Ny berättelse.

Ångra, gör om eller rensa blad

Alla Tableau-arbetsböcker innehåller historik över de steg du har utfört på arbetsbladen, instrumentpanelerna och berättelserna i arbetsboken för den aktuella arbetssessionen.

Du går tillbaka i historiken genom att klicka på Ångra i verktygsfältet eller genom att trycka på Ctrl + Z på tangentbordet (Kommando-Z på Mac).

Du går framåt i historiken genom att klicka på Gör om i verktygsfältet eller genom att trycka på Ctrl + Y på tangentbordet (Kommando-Y på Mac).

Du tar bort alla fält, formateringar, storlekar, axelintervall, filter, sorteringar och kontextfilter på bladet genom att klicka på Rensa blad i verktygsfältet.

Du rensar specifika aspekter av vyn med hjälp av listrutemenyn Rensa blad.

Obs! Rensningskommandon i verktygsfältet rensar inte historiken. Om du bestämmer dig för att du inte vill rensa bladet klickar du på knappen Ångra.

Duplicera ett blad

När du vill använda ett befintligt blad som startpunkt för ytterligare utforskning kan du duplicera det bladet. Det duplicerade bladet innehåller alla samma fält och inställningar som en startpunkt för en ny analys.

Med Duplicera skapas en ny version av ett arbetsblad, en instrumentpanel eller en berättelse, som du kan ändra utan att originalbladet påverkas.

Du duplicerar det aktiva bladet genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) och välja Duplicera.

Obs! När du duplicerar en instrumentpanel skapas en ny version av instrumentpanelen, men den refererar till de ursprungliga arbetsbladen som användes för att skapa instrumentpanelen.

Duplicera som korstabell

En korstabell (ibland även kallad pivottabell) är en tabell som summerar data i rader och kolumner med text. Det är ett smidigt sätt att visa de nummer som är kopplade till datavyn.

Du skapar en ny korstabell baserad på data i det aktuella bladet genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på bladfliken och välja Duplicera som korstabell. Du kan också välja Arbetsblad > Duplicera som korstabell.

Med det här kommandot infogas ett nytt arbetsblad eller nya arbetsblad i arbetsboken och bladet fylls i med en korstabellvy över data från det ursprungliga arbetsbladet. Det går inte att duplicera instrumentpaneler eller berättelser som korstabeller.

Byta namn på blad

Du byter namn på det aktiva bladet genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på bladet i bladfliken längst ner i arbetsboken och sedan klicka på Byt namn på blad .

Du kan också dubbelklicka på namnet på bladet i bladfliken, ange ett nytt namn och sedan klicka på Ange.

Se underliggande data i ett blad

Se numren bakom markeringarna i vyn

Hovra över eller klicka på en markering för att visa relevanta data i ett verktygstips. Med verktygstipset öppet klickar du på kommandot Visa data längst upp i verktygstipset för att visa underliggande data.

Högerklicka på vyn (utan några markeringar valda) och klicka sedan på Visa data.

Du kan kopiera och klistra in data i Excel eller något annat program. Du exporterar underliggande data genom att klicka på Exportera alla.

Ta bort blad

Om du tar bort ett blad försvinner det från arbetsboken. Det måste alltid finnas minst ett arbetsblad i en arbetsbok.

Du tar bort det aktiva bladet genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på bladet i bladfliken längst ner i arbetsboken och sedan klicka på Ta bort .

Arbetsblad som används i en instrumentpanel eller berättelse kan inte tas bort men de kan döljas.

Ett arbetsblad som används som visualisering i verktygstips kan döljas eller tas bort.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!