Knappen framhäva verktygsfält

Ett annat sätt att lägga till en framhävning är att använda framhävningsknappen på verktygsfältet. I likhet med framhävningen av förklaringen låter verktygsfältsknappen dig framhäva en samling relaterade markeringar i vyn och fungerar på samma sätt som tvåvägsframhävning gör. För att aktivera framhävning ska du välja de fält du vill använda för att framhävning på verktygsmenyn. Listrutan visar de aktiva fälten i vyn. Välj sedan en markering i vyn för att se relaterade data.

Till exempel visar vyn nedan Försäljning vs. Vinst per Region. Om du aktiverar framhävning för Sändningstyp, framhävs alla andra markeringar som skickades via den markeringens sändningstyp när en markering väljs. I det här exemplet kan du snabbt se alla produkter från hela USA som skickades via Andra klass.

Verktygsmenyn låter dig även framhäva Alla fält eller Datum och tider. Alla fält tar hänsyn till alla fält i vyn när matchande register identifieras. Datum och tider tar hänsyn till alla fält i vyn med datum och tid.

När du använder knappen Framhäva verktygsfält i Tableau Desktop skapas en åtgärd i dialogrutan Åtgärder. Du kan modifiera åtgärden för att skapa mer avancerat framhävningsbeteende. Se Skapa avancerade framhävningsåtgärder för mer information om att redigera åtgärder.

Slutligen kan du använda verktygsknappen för att inaktivera framhävning över hela arbetsboken eller bara för det aktiva bladet. Dessa alternativ inaktiverar framhävning endast för förklaringar. De stänger inte av möjligheten att manuellt framhäva markeringar eller använda framhävningskontrollen.

När du stänger av framhävningar med verktygsknappen döljs framhävningsikonen i förklaringen och menyalternativet Framhäv valda objekt är gråtonat på snabbmenyn för förklaringen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!