Startsida

Startsidan i Tableau Desktop är en central plats från vilken följande kan göras:

  • Ansluta till dina data
  • Öppna dina senast använda arbetsböcker
  • Upptäcka och utforska innehåll som producerats av vårt Tableau-community

Startsidan består av tre rutor: Anslut, Öppna och Upptäck.

Anslut

Anslut till data och öppna sparade datakällor.

Rutan Anslut låter dig göra följande:

  • Ansluta till data: Under Till en fil kan du ansluta till data lagrade i Microsoft Excel-filer, textfiler, Access-filer, Tableau-extraktfiler och statistikfiler såsom SAS, SPSS och R. Under Till en server kan du ansluta till data lagrade i databaser såsom Microsoft SQL Server eller Oracle. Servernamnen i det här avsnittet ändras beroende på vilka servrar som ansluts till och hur ofta.

  • Öppna sparade datakällor: Öppna snabbt datakällor som tidigare har sparats i katalogen Min Tableau-lagringsplats. Tableau erbjuder även exempel på sparade datakällor som kan användas för att utforska funktionaliteten i Tableau Desktop. Vanligtvis används datakällan Urval – Superstore för att följa med exemplen i dokumentationen för Tableau Desktop.

Öppna

Öppna senast använda arbetsböcker, fäst arbetsböcker på startsidan samt utforska acceleratorer och exempelarbetsböcker.

Rutan Öppna låter dig göra följande:

  • Öppna nyligen öppnade arbetsböcker: När Tableau Desktop öppnas för första gången är den här rutan tom. Allt eftersom nya arbetsböcker skapas och sparas visas de senast öppnade arbetsböckerna här. Klicka på arbetsboksminiatyren för att öppna en arbetsbok. Om du inte ser en miniatyrbild kan du istället klicka på länken Öppna en arbetsbok för att hitta andra arbetsböcker som är sparade på datorn.

  • Fäst arbetsböcker: Du kan klicka på nålikonen för att fästa arbetsböcker på startsidan som sedan visas i det övre vänstra hörnet av arbetsboksminiatyren. Fästa arbetsböcker visas alltid på startsidan, även om de inte har öppnats nyligen. Hovra över arbetsboksminiatyren och klicka sedan på det ”x” som visas för att ta bort en nyligen öppnad eller fäst arbetsbok. Arbetsboksminiatyren tas bort omedelbart men visas igen tillsammans med senast använda arbetsböcker nästa gång Tableau Desktop öppnas.

  • Utforska acceleratorer: Öppna och utforska acceleratorer och exempelarbetsböcker. Arbetsböckerna Superstore och Globala indikatorer är exempel som visar vad du kan göra med Tableau. De andra tre arbetsböckerna är acceleratorer från Tableau Exchange. Acceleratorer är färdiga instrumentpaneler, som är utformade för olika branscher och användningsområden, i vilka du kan lägga till data för snabb analys. Fler acceleratorer visar alla acceleratorer från Tableau Exchange. I tidigare versioner än 2023.2 innehöll det här avsnittet bara exempelarbetsböcker.

Upptäck

Se populära vyer i Tableau Public, läs blogginlägg och nyheter om Tableau samt hitta utbildningsvideor och handledningar som hjälper dig att komma igång.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!