Arbetsytan för berättelser

När du arbetar med en berättelse kan du använda följande kontroller, element och funktioner.

A. Alternativ för att lägga till en ny berättelsepunkt: Välj Tom för att lägga till en ny punkt eller Duplicera för att använda den aktuella berättelsepunkt som startplats för nästa punkt.

B. Berättelsefönstret: Använd det här fönstret för att dra instrumentpaneler, blad och textbeskrivningar till ditt berättelseblad. Här anger du också storleken på din berättelse och visar eller döljer titeln.

C. Layoutfönstret: Här väljer du navigeringsstil och visar eller döljer framåt- och bakåtpilarna.

D. Berättelsemenyn: Använd den här menyn i Tableau Desktop för att formatera berättelsen eller kopiera eller exportera berättelsepunkter som bilder. Du kan också rensa hela berättelsen här eller visa eller dölja navigeringsverktyget eller berättelsetiteln.

E. Berättelseverktygsfältet: Detta verktygsfält visas när du håller muspekaren över navigeringsområdet. Använd den för att återställa ändringar, tillämpa uppdateringar på en berättelsepunkt, ta bort en berättelsepunkt eller skapa en ny berättelsepunkt av den aktuella anpassade.

F. Navigeringsverktyget: Med navigeringsverktyget kan du redigera och organisera dina berättelsepunkter. Det är också så din publik kommer att gå igenom din berättelse. Använd Layoutfönstret för att ändra navigeringsverktygets utseende.

Mer information om dessa alternativ finns i Skapa en berättelse.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!