Sidan Datakälla

Du kanske vill göra ändringar i Tableau-datakällan före eller under analysen. Du kan göra detta på sidan Datakälla. Tableau tar dig till sidan Datakälla efter att du har upprättat den första anslutningen till dina data. Du kan också komma åt sidan Datakälla genom att klicka på fliken Datakälla från valfri plats i arbetsboken.

Även om sidans utseende och de tillgängliga alternativen varierar beroende på vilken typ av data du är ansluten till består datakällan i allmänhet av fyra huvudområden: vänster ruta, arbetsyta, datarutnät och metadatarutnät.

A. Vänster ruta – Visar den anslutna datakällan och andra uppgifter om dina data.

B. Arbetsyta: logiskt lager – Arbetsytan öppnas med det logiska lagret där du kan skapa relationer mellan logiska tabeller.

C. Arbetsyta: fysiskt lager – Dubbelklicka på en tabell i det logiska lagret för att komma till det fysiska lagret i arbetsytan där du kan lägga till kopplingar och föreningar mellan tabeller.

D. Datarutnät – Visar de första 1 000 raderna med data som finns i Tableau-datakällan.

E. Metadatarutnät – Visar fälten i datakällan som rader.

Överst på sidan


Vänster ruta

Den vänstra rutan på sidan Datakälla visar information om dina data, den data som Tableau Desktop är ansluten till.

  • För filbaserade data kan det hända att filnamnet och arbetsbladen i filen visas i rutan till vänster.

  • För relationsbaserade data kan det hända att servern, databasen eller scheman samt tabellerna i databasen visas i rutan till vänster.

Du kan även använda den vänstra rutan för att lägga till fler anslutningar till datakällan för att skapa korsdatabaskopplingar.

Den vänstra rutan visas inte för kubdata (flerdimensionella).

Arbetsyta

När du är ansluten till de flesta relations- och filbaserade data kan du dra en eller flera tabeller till arbetsyteområdet för att konfigurera din Tableau-datakälla. Arbetsytan har nu två lager: ett logiskt lager och ett fysiskt lager. Standardvyn visar det logiska lagret som använder relationer mellan logiska tabeller. För att komma till det fysiska lagret dubbelklickar du på en logisk tabell i den logiska vyn och skapar kopplingar och föreningar mellan tabeller i det fysiska lagret. Mer information finns i Tableaus datamodell.

När du är ansluten till kubdata visar den övre delen av sidan Datakälla den tillgängliga katalogen eller frågor och kuber som du kan välja från för att konfigurera din Tableau-datakälla.

Obs! Beroende på vilken typ av data du är ansluten till kan du uppdatera dina data när dessa data har ändrats med hjälp av flera olika alternativ. Om du till exempel är ansluten till ett dataextrakt kan du uppdatera ett markerat extrakt med knappen Uppdatera som visas bredvid området Anslutningar i vänstra delen av rutan. Mer information om uppdateringsalternativ finns i Uppdatera datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster). Mer information om uppdatering av dataextrakt finns i Uppdatera extrakt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Uppdaterar din datakälla

Beroende på vilken typ av data du är ansluten till kan du uppdatera dina data när dessa data har ändrats med hjälp av flera olika alternativ. Om du till exempel är ansluten till ett dataextrakt,

Datarutnät

Använd datarutnätet för att granska fälten och de första 1 000 raderna med data i Tableau-datakällan. Du kan även använda datarutnätet för att göra allmänna ändringar i Tableau-datakällan, t.ex. att sortera eller dölja fält, byta namn på fält eller återställa fältnamn, skapa beräkningar, ändra kolumn- eller radsorteringen eller lägga till alias. För webbdatakopplingen, fil- och relationsbaserade datakällor i extraktionsläge, kan du se extraktionsdata i rutnätet, inklusive endast beräkningar av extrakt.

När du befinner dig i det logiska lagret visas data för den valda tabellen.

I det fysiska lagret ser du de sammanfogade data som baseras på kopplingarna och föreningarna.

Om du vill markera flera fält i rutnätet klickar du på en kolumn och drar med musen för att markera fler kolumner.

Om du vill markera alla fält klickar du på området i rutnätets övre vänstra hörn enligt exemplet nedan.

Rutnätet visas inte för kubdata (flerdimensionella).

Metadatarutnät

Beroende på vilken typ av data du är ansluten till klickar du på knappen Metadatarutnät för att navigera till metadatarutnätet. Metadatarutnätet visar fälten i datakällan som rader så att du snabbt kan undersöka strukturen på Tableau-datakällan och utföra rutinmässiga hanteringsuppgifter, till exempel att byta namn på fält eller dölja flera fält samtidigt.

När det är anslutet till kuben eller extrahera endast data visas metadatarutnätet som standard.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!