Formatera på arbetsboksnivå

Du kan snabbt ändra hur teckensnitt, titlar och rader ser ut i varje vy i en arbetsbok genom att ange formatinställningar på arbetsboksnivå istället för på arbetsbladsnivå.

Du kan exempelvis använda ett specifikt teckensnitt, storlek och färg så att alla vyer följer ditt företags varumärke. Du kanske också vill ta bort rutnätslinjer från vyerna, eller göra dem mer synliga genom att öka deras pixelstorlek eller färg.

Du kan också ändra temat som används i din arbetsbok. Teman styr objekt som standardteckensnitt, färger och radtjocklek. När du skapar en ny arbetsbok, använder den automatiskt standardtemat, som använder bästa praxis för visualiseringar.

Ändra rader i din arbetsbok

Du kan ändra alla typer av rader för alla vyer i din arbetsbok, eller så kan du välja att bara ändra vissa typer av linjer, till exempel trendlinjer. Du kan också stänga av vissa typer av linjer, inklusive rutnätslinjer.

När du gör ändringar i arbetsbokens radinställningar visas en grå punkt bredvid inställningen i rutan Format Arbetsbok. Du kan snabbt växla tillbaka till standardinställningarna med hjälp av knappen Återställ till standard.

I Tableau är linjens opacitet kopplad till linjens färg. Om du ställer in en linjes opacitet på arbetsboksnivå, kommer alla arbetsblad i arbetsboken också att få arbetsbokens färginställning för den raden. Om du behöver ändra linjens opacitet och behålla olika färginställningar för en linjetyp, ändra opacitet på arbetsbladsnivå istället för på arbetsboksnivå.

 1. På menyn Format väljer du Arbetsbok.

 2. Rutan Format Arbetsbok ersätter rutan Data till vänster och tillhandahåller en serie listrutor där du kan ändra alla radinställningar i en arbetsbok.

För att bekräfta att din ändring har tillämpats på alla vyer i arbetsboken kan du använda miniatyrbilder. Högerklicka på en miniatyrbild och välj Uppdatera alla miniatyrbilder.

Ändra teckensnitt i din arbetsbok

Du kan ändra alla teckensnitt i din arbetsbok eller så kan du ändra teckensnitt för vissa specifika områden, till exempel bara arbetsbladstitlar.

 1. På menyn Format väljer du Arbetsbok.

 2. Rutan Format Arbetsbok ersätter rutan Data till vänster och tillhandahåller en serie listrutor där du kan ändra alla teckensnittsinställningar i en arbetsbok, samt teckensnittsinställningar för titlar på arbetsblad, berättelser och instrumentpaneler.

  Obs!Om du redigerar din arbetsbok online visas rutan Format Arbetsbok till höger.

  Om du har gjort teckensnittsändringar på arbetsbladsnivå, till exempel på ett filterkort eller en arbetsbladstitel, kommer ändring av teckensnittet på arbetsboksnivå att skriva över dessa ändringar.

Uppgradera eller ändra ditt arbetsbokstema (endast Tableau Desktop)

Om din arbetsbok är inställd på ett annat tema än Standard, kommer det temat att behållas när du uppgraderar från en version av Tableau till en annan, men du kan enkelt ändra temat till Standard. På motsvarande sätt kan du byta arbetsbokens tema från Standard till ett annat, tidigare tema.

Om du uppgraderade från version 9.3 till version 10.x och ditt tema var inställt på Standard i version 9.3, kommer det att ställas in på Föregående i version 10.x. När du har bytt till standardtemat, kontrollera din arbetsbok för att bekräfta att objekten har rätt storlek. Du kan behöva göra några manuella justeringar.

 1. På menyn Format väljer du Arbetsbokstema.

 2. Välj ett tema.

  Varje tema är associerad med en annan version av Tableau Desktop.

  Det här arbetsbokstemat ...Är associerad med dessa Tableau-versioner...
  StandardVersion 10.x
  FöregåendeVersioner 8.0.x – 9.3.x
  ModernVersioner 3.5 – 7.0.x
  KlassisktVersioner 1.0 – 3.2

Återställer en arbetsbok till dess standardinställningar

När du gör ändringar i din arbetsboks teckensnittsinställningar visas en grå punkt bredvid inställningen i rutan Format Arbetsbok. Du kan snabbt växla tillbaka till standardinställningarna med hjälp av knappen Återställ till standard.

 1. På menyn Format väljer du Arbetsbok.

 2. Klicka på Återställ till standardvärdeni rutan Format Arbetsbok.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!