Hantera null-värden och andra specialvärden

Vissa data kräver särskild hantering i Tableau. Specifikt:

 • null-värden
 • okända eller tvetydiga geografiska platser
 • negativa eller noll-värden när du arbetar med en logaritmisk skala
 • negativa eller noll-värden när du arbetar med trädkartor

Indikator för särskilda värden

När dina data innehåller några av dessa särskilda värden kan inte Tableau rita in dem i vyn. I stället visas en indikator i det nedre högra hörnet av vyn. Klicka på indikatorn för att se alternativ för hur du kan hantera dessa värden.

Om du inte vet hur du ska hantera värdena så kan du välja att lämna indikatorn för särskilda värden. Generellt sett bör du fortsätta att visa indikatorn så att du vet att det finns data som inte visas i vyn. För att dölja indikatorn kan du dock högerklicka (Ctrl-klicka på en Mac) och välja Dölj indikator.

Null-nummer och -datum samt negativa värden på logaxlar

Ett null-värde är ett fält som är tomt, vilket betyder saknade eller okända värden.

När du drar ett mätvärde eller ett kontinuerligt datum till vyn så visas värdena utmed en kontinuerlig axel. Om fältet innehåller null-värden eller om det förekommer nollor eller negativa värden på en logaritmisk axel så kan Tableau inte rita in dem. När dessa värden förekommer visar Tableau en indikator i det nedre högra hörnet på vyn där det står att det finns okända värden. Klicka på indikatorn och välj något av följande alternativ:

 • Filtrera data – utelämna null-värdena från vyn genom att tillämpa ett filter. När du filtrerar data utesluts även null-värdena från beräkningar som används i vyn.

 • Visa data som standardposition – visa data som en standardposition på axeln. Null-värdena kommer fortfarande att tas med i beräkningarna. Standardpositionen beror på datatypen. Tabellen nedan definierar standardvärdena.

  Typ av dataStandardposition
  Nummer0
  Datum12/31/1899
  Negativa värden på en loggaxel1
  Okänd geografisk plats(0,0)

Dölja null-värden

 • Filtrera null-dimensionerna eller de diskreta mätvärdena genom att dra pillret till hyllan Filter och avmarkera Null. Null-värdet kommer att visas i listan med diskreta värden där du kan ta bort det.
 • Om ett mätvärde innehåller null-värden ritas de vanligtvis ut som noll i en vy. Visa andra alternativ, inklusive hur du kan undertrycka dessa null-värden helt genom att läsa Formatera nullvärden.

Obs! Se Logiska funktioner för funktioner som ISNULL() och IFNULL(), vilka du kan använda för att hantera null-värden med ett beräknat fält.

Okända geografiska platser

När du jobbar med kartor och geografiska fält identifieras okända eller tvetydiga platser av indikatorn i det nedre högra hörnet av vyn. Klicka på indikatorn och välj något av följande alternativ:

 • Redigera platser – korrigera platsen genom att mappa dina data till kända platser.

 • Filtrera data – utelämna okända platser från vyn genom att tillämpa ett filter. Platserna tas inte med i beräkningar.

 • Visa data som standardposition – visa värdena vid standardposition (0, 0) på kartan.

Nollvärden och negativa värden i trädkartor

När du arbetar med trädkartor visas alla null- eller nollvärden i indikatorn i det nedre högra hörnet av vyn. Klicka på indikatorn och välj något av följande alternativ:

 • Filtrera data – utelämna okända platser från vyn genom att tillämpa ett filter. Platserna tas inte med i beräkningar.

 • Använd absoluta värden – använd det absoluta värdet för att fastställa storleken för motsvarande område i vyn. Både värdena 5 och -5 visas till exempel som samma storlek.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!