Använd Visa mig för att starta en vy

Visa mig skapar en vy baserat på de fält som redan används i vyn och alla fält du har valt i rutan Data. Klicka på Visa mig i verktygsfältet för att öppna Visa mig

Starta en vy baserat på de fält som väljs

För att använda Visa mig ska du välja de fält som ska analyseras i rutan Data och sedan den typ av vy du vill skapa i rutan Visa mig. Tableau utvärderar automatiskt de valda fälten och erbjuder dig flera olika typer av vyer som skulle vara lämpliga för dessa fält. Visa mig framhäver även den typ av visualisering som bäst matchar datan.

 1. Välj fälten du vill analysera i rutan Data. Håll Ctrl-tangenten (Command-tangenten på en Mac) nedtryckt för att göra flera val.

 2. Klicka på Visa mig på verktygsfältet och välj sedan typen av vy som ska skapas.

  Alla typer av vyer som inte är gråtonade genererar en vy över dina data. När du hovrar över varje typ av vy visas minimikraven i beskrivningen längst ned. I det här exemplet är Staplade fält valt.

 3. Se resultatet. Tableau skapar automatiskt en vy över dina data.

  Skapa ett linjediagram med Visa mig

  I det här exemplet används Visa mig för att skapa ett linjediagram, som visar vinsten som en funktion av tiden.

  1. Välj [Orderdatum] och Vinst i rutan Data. Håll Ctrl-tangenten (eller kommandotangenten på en Mac) nedtryckt medan du markerar fälten.

  2. Klicka på Visa mig i verktygsfältet för att visa kortet Visa mig, om det inte redan syns.

  3. Se vilken typ av vy som Tableau föreslår i rutan Visa mig.

   Då en datumdimension och mätvärde är valda föreslår Tableau att du bygger en linjevy. En linje är ofta det bästa sättet att se hur mätvärden förändras över en tidspriod.

  Vyn nedan visar diagrammet som presenteras. Varje punkt på linjen representerar summan av vinsten för motsvarande år.

  Klicka på knappen Visa markeringsetiketter på verktygsfältet för att enklare se punkterna.

  Skapa ett punktdiagram med Visa mig

  I det här exemplet används Visa mig för att bygga ett punktdiagram som visar försäljning kontra vinst per produkt och kund.

  1. I rutan Data kan du välja dimensionsfälten Kundnamn och Produktnamn samt mätvärdesfälten Vinst och Försäljning. Håll Ctrl-tangenten (eller kommandotangenten på en Mac) nedtryckt medan du klickar på olika fält för att markera flera.

  2. Klicka på Visa mig på verktygsfältet.

  3. Välj punktdiagram som diagramtyp från Visa mig.

  Tableau skapar ett punktdiagram med de fält som valdes. Du kan dra i fält för att förfina vyn ytterligare.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!