Omorganisera arbetsytan

Varje arbetsblad innehåller en mängd olika kort, hyllor, förklaring osv. Du kan omorganisera arbetsytan genom att byta plats på kort, dölja och visa specifika delar av arbetsytan och dölja allt utom vyn med presentationsläget.

Byta plats på kort

Ett arbetsblad innehåller flera olika kort som innehåller hyllor, förklaringar och andra kontroller. Du kan byta plats på alla kort för att skapa en anpassad arbetsyta. Flytta ett kort genom att peka med muspekaren på titelområdet på det kort du vill flytta. När muspekaren byts till rörelsesymbolen ska du klicka och drar kortet till en ny position. När du drar kortet runt arbetsbladet markeras de möjliga positionerna för det med en svart ram.

Du kan återställa arbetsbladets fönster till standardlägen genom att välja Återställ kort på verktygsfältet Visa/Dölja kort.

Visa och dölja delar av arbetsytan

I stort sett allt på arbetsytan kan aktiveras och inaktiveras för att undvika att arbetsbladet blir belamrat med onödiga kort och hyllor osv.

  • Välj Fönster och välj sedan vad du vill dölja för att visa och dölja verktygsfältet eller statusfältet.

  • För att visa och dölja fönstret på vänster sida, som antingen är rutan Data (för arbetsblad), rutan Instrumentpanel (för instrumentpaneler) eller rutan Instrumentpaneler och Ark (för berättelser) kan du klicka på knappen Minimera i det övre högra hörnet av rutan. Rutan minimeras till det nedre vänstra hörnet av arbetsboken. Klicka på samma knapp igen för att återställa rutan.

  • För att visa eller dölja ett kort ska du klicka på Visa/Dölj kort  på verktygsfältet och sedan välja det kort du vill visa eller dölja.

Du kan återställa arbetsbladets fönster till standardlägen genom att välja Återställ kort på verktygsfältet Visa/Dölja kort.

Presentationsläge

Ibland kanske du vill använda Tableau för att presentera dina resultat. Istället för att gömma varje kort eller visa ett i taget kan du byta till presentationsläge. Presentationsläget döljer allt i arket förutom vyn och dess tillhörande förklaringar, filterkort, parameterkontroller och kalkylbladsflikar.

  • För att aktivera eller inaktivera presentationsläget, klicka på knappen Presentationsläge i verktygsmenyn eller välj Fönster > Presentationsläge.

Använd presentationslägeskontrollerna i det nedre högra hörnet för att flytta mellan ark och mer. Samtliga kontroller i presentationsläget beskrivs nedan.

Visa filmremsa – visar bladen som miniatyrbilder längst ned på arbetsytan.
Visa flikar – visar bladflikar längst ned på arbetsytan.
Föregående/nästa blad – går framåt eller bakåt bland bladen i en arbetsbok.
Starta/avsluta helskärm – växlar mellan att expandera arbetsboken, så att den fyller hela skärmen, och visa den i ett fönster.
Avsluta presentationsläge – returnerar arbetsboken så att hela arbetsytan visas, inklusive menyer, verktygsfält och rutan Data.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!