Delar av vyn

I det här avsnittet beskrivs de grundläggande elementen av vyer som du kan skapa i Tableau. Du kan visa eller dölja delar av vyn efter behov (beskrivs nedan). Varje vy har en tabell i någon form, som kan innehålla rader, kolumner, rubriker, axlar, rutor, celler och markeringar. Vyer kan även innehålla verktygstips, titlar, bildtexter, fältetiketter och förklaringar.

Vyområdet

Datavyer visas i en tabell på alla arbetsblad. En tabell är en samling rader och kolumner och består av följande komponenter: rubriker, axlar, rutor, celler och markeringar. Utöver dessa kan du välja att visa eller dölja titlar, bildtexter, fältetiketter och förklaringar.

 

A. Fältetiketter – Etiketten för ett diskret fält läggs till rad- eller kolumnhyllan som beskriver medlemmarna av fältet. Till exempel är Kategori ett diskret fält som innehåller tre medlemmar: Möbler, Kontorsmaterial och Teknik.

B. Titlar – Det namn du ger arbetsbladet, instrumentpanelen eller berättelsen. Titlar visas automatisk för arbetsblad och berättelser, och du kan aktivera dem så att de visas i dina instrumentpaneler.

C. Markeringar – De data som representerar skärningspunkten mellan fälten (dimensioner och mätvärden) i vyn. Markeringar kan representeras av linjer, staplar, former, kartor och så vidare.

D. Förklaringar – Beskriver hur data kodas i vyn. Om du till exempel använder former eller färger i vyn beskriver förklaringen var varje form eller färg representerar.

E. Axlar – Skapas när du lägger till ett mätvärde (fält som innehåller kvantitativ, numerisk information) i vyn. Som standard genererar Tableau en kontinuerlig axel för dessa data.

F. Rubriker – Medlemsnamnet för ett fält.

G. Bildtexter – Text som beskriver data i vyn. Bildtexter kan genereras automatiskt och kan växlas av och på.

Se även information om Celler och Rutor.

Rubriker

Rubriker skapas när du placerar en dimension eller ett diskret fält på hyllan Rader eller hyllan Kolumner. I rubrikerna visas medlemsnamnen för varje fält på hyllorna. I vyn nedanför kolumnrubrikerna till exempel visas medlemmarna av fältet Orderdatum och i radrubrikerna visas medlemmarna av fältet Underkategori.

Du kan när som helst visa och dölja rad- och kolumnrubriker.

Dölja rubriker:

 • Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på rubrikerna i vyn och välj Visa rubrik.

Visa rubriker:

 • Välj det fält i vyn vars rubrik du vill visa och välj Visa rubrik på fältmenyn.

Det kan vara användbart att dölja rubriker när du arbetar med flera mätvärden. I vyn nedan till exempel visas både försäljning och vinst för varje region längs en enskild axel. Om rubriken Mätvärdesnamn visas ser vyn rörig ut. Eftersom Mätvärdesnamn även indikeras av markeringsfärgen kan du dölja de överflödiga rubrikerna och därmed rensa upp vyn.

Axlar

Axlar skapas när du placerar ett mätvärde eller ett kontinuerligt fält på hyllan Rader eller hyllan Kolumner. Som standard visas värdena för mätvärdesfältet längs en kontinuerlig axel.

Du kan när som helst visa eller dölja axlar.

Dölja axlar:

 • Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln i vyn och välj Visa rubrik för att avmarkera kryssrutan bredvid det här alternativet.

Visa axlar:

 • Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på det mätvärde i vyn vars axel du vill visa och välj Visa rubrik på fältmenyn.

Rutor

En ruta definieras av skärningspunkten mellan fält på hyllan Rader och hyllan Kolumner.

I en tabellberäkning visas detta som en eller flera celler som tillhör samma fält, som beräknas nedåt eller på tvärs, som i nedanstående exempel:

Du hittar mer information i Omvandla värden med tabellberäkningar.

Celler

Celler är de grundläggande komponenterna av tabeller som du kan skapa i Tableau och definieras av skärningspunkten mellan en rad och en kolumn. I en texttabell till exempel är en cell platsen där text visas, så som i vyn nedan:

Markeringar

När du drar fält till en vy visas data genom markeringar. Varje markering representerar skärningspunkten mellan alla dimensionerna i vyn.

Exempel: I en vy med dimensionerna Region och År finns en markering för varje kombination av dessa två dimensioner (Öst 2011, Öst 2012, Väst 2011, Väst 2012 o.s.v.). I det här fallet är markeringstypen inställd på Text, så Abc representerar platsen där värdet för textmarkeringen visas, när ett mätvärde som till exempel Försäljning läggs till i vyn.

Mer information om hur du skapar och anpassar markeringar finns under Kortet Markeringar, Kontrollera utseendet på markeringar i vyn, Ändra typ av markering i vyn, Staplade markeringar

Markeringar kan visas på flera olika sätt, till exempel som linjer, former, staplar och kartor. Du kan visa ytterligare information om data med hjälp av markeringsegenskaper som färg, storlek, form, etiketter o.s.v. Vilken typ av markering du använder och markeringsegenskaperna styrs av kortet Markeringar. Dra fält till kortet Markeringar för att visa mer data. Till exempel visas samma ovanstående vy igen nedan, men den här gången med Vinst på Färg. Med denna ytterligare information är det tydligt att region Väst har högst vinst år 2014.

Styr markeringarna i vyn med hjälp av kortet Markeringar. Använd listrutemenyn för att ange vilken typ av markering som ska visas. Dra fält till kortet Markeringar och använd listrutekontrollerna för att lägga till mer information i vyn och styra färg, form, storlek, etiketter och antal markeringar i vyn.

Verktygstips

Verktygstips är ytterligare datainformation som visas när du hovrar över en eller flera markeringar i vyn. När du väljer en eller flera markeringar och hovrar med markören innehåller verktygstips även alternativ för att filtrera markeringar (Utesluta och Behåll endast), visa markeringar som har samma värden, skapa grupper, skapa uppsättningar eller visa underliggande data. Om du inte vill att användare ska kunna komma åt verktygstipskommandon så kan du inaktivera dem.

Mer information om formatering av verktygstips och andra inställningar finns i Formatera titlar, bildtexter, verktygstips och förklaringar, Lägga till verktygstips till markeringar och Skapa vyer i verktygstips (visualisering i verktygstips). Mer information om analysalternativ i verktygstips finns i Utforska och inspektera data i en vy.

Verktygstips-kommandoknappar för att utforska data i en visualisering

Längst upp i verktygstipset anges kommandon för att filtrera data, skapa en grupp, sortera urvalet och visa underliggande data. Till exempel kan du använda verktygstipset för att snabbt ta bort en utstickare i ett punktdiagram. Alla kommandon beskrivs nedan.

Om du vill se verktygstipskommandon hovrar du över en markering och håller markören stilla. Alternativet

Dessa kommandon visas som standard. Du kan inaktivera kommandon i dialogrutan Redigera verktygstips genom att avmarkera Inkludera kommandoknappar. Om du gör det döljs även aggregeringssammanfattningen om flera markeringar väljs.

Inaktivera verktygstipskommandon

Om du inte vill att användare ska kunna komma åt verktygstipskommandon så kan du inaktivera dem.

 1. Klicka på Verktygstips på kortet Markeringar eller välj Arbetsblad>Verktygstips.

 2. I dialogrutan Redigera verktygstips avmarkerar du kryssrutan Inkludera kommandoknappar.

Verktygstipsinställningar tillämpas på det aktiva arbetsbladet och kan skilja sig åt från blad till blad i arbetsboken.

Brödtext och märkning i verktygstips

Brödtexten i ett verktygstips innehåller information om en specifik markering eller ett urval av flera markeringar. Till exempel i ett stapeldiagram över försäljning efter region kan brödtexten i verktygstipset innehålla faktiska försäljningsbelopp och regionsnamn. Standardverktygstipset baseras på de fält som används i vyn. Du kan anpassa vad som visas i verktygstipset genom att dra fält till Verktygstips på kortet Markeringar.

Om du vill anpassa ett verktygstips och dess format klickar du på Verktygstips på kortet Markeringar.

Alternativt kan du välja Arbetsblad > Verktygstips.

Åtgärdslänkar

Om det finns några åtgärder på bladet anges åtgärdslänkarna under brödtexten i verktygstipset. En åtgärd tillför sammanhang och interaktivitet till data genom filter, framhävning och länkar till externa resurser. Mer information om hur du lägger till åtgärder i arbetsboken finns i Åtgärder.

Titlar

Du kan visa titlar på vilket arbetsblad, vilken instrumentpanel eller vilken berättelse som helst. För arbetsblad och berättelser visas en titel som standard, men det går att ta bort den. För instrumentpaneler kan du lägga till en titel. Som standard är titeln namnet på bladet, men det går att redigera titeln genom att till exempel ändra texten eller inkludera dynamiska värden som sidnummer och bladnamn. Mer information om hur du formaterar titlar finns i Formatera titlar, bildtexter, verktygstips och förklaringar.

Visa och dölja titlar på arbetsblad

Titlar visas som standard på arbetsblad och inkluderas som en del av arbetsbladet längst upp i vyn. Du kan flytta titeln åt sidorna eller till botten av vyn. Men när du flyttar titeln från toppen av vyn blir titeln till ett titelkort och visas som vilket annat kort som helst i vyn.

Obs! Om du flyttar en titel från den översta positionen och sedan döljer den visas den längst upp i arbetsbladet, i standardpositionen, när du väljer att visa titeln igen.

Visa eller dölja titlar på ett arbetsblad

 • Från verktygsmenyn klickar du på Arbetsblad > Visa titel.

 • På verktygsfältet klickar du på listrutepilen på knappen Visa/dölj kort och väljer Titel på snabbmenyn.

  Aktivera eller inaktivera kryssmarkeringen för att visa eller dölja titeln.

Visa och dölja titlar i instrumentpaneler

Du kan aktivera titlar för instrumentpaneler. Titeln visas som en del av instrumentpanelen.

Du visar eller döljer titlar i en instrumentpanel genom att välja InstrumentpanelVisa titel på verktygsmenyn.

När du lägger till arbetsblad på instrumentpanelen visas titeln på arbetsbladet automatiskt, även om du har inaktiverat titeln på själva arbetsbladet. Ta följande steg för att inaktivera titeln på arbetsbladet i instrumentpanelen:

 1. I instrumentpanelen väljer du arbetsbladet för att framhäva det.
 2. Längst upp till höger på det framhävda arbetsbladet klickar du på listrutepilen och väljer Titel på snabbmenyn för att rensa kryssmarkeringen.

Visa och dölja titlar i berättelser

Berättelsetitlar visas som standard. Du kan aktivera eller inaktivera berättelsetitlar genom att välja BerättelseVisa titel på menyn högst upp och där lägga till eller ta bort kryssmarkeringen.

Bildtexter

Alla vyer kan ha en bildtext som antingen genereras automatiskt eller manuellt. Bildtexten visas på kortet Bildtext.

Du visar en bildtext på ett arbetsblad genom att välja det på verktygsmenyn Visa/dölj kort eller genom att välja Arbetsblad > Visa bildtext.

Som standard genereras bildtexten automatiskt.

Du kan redigera bildtexten genom att dubbelklicka på området Bildtext i vyn. I dialogrutan Redigera bildtext kan du ändra teckensnitt, teckenstorlek, teckenfärg samt justering och stil.

Klicka på menyn Infoga för att lägga till automatisk text, som till exempel sidnummer, bladnamn samt fält- och parametervärden.

Bildtexten kan även inkluderas vid utskrift, utskrift till PDF och publicering till Tableau Server. När du exporterar vyn som en bild till ett annat program, som Microsoft PowerPoint, kan du välja att inkludera bildtexten.

Fältetiketter

Genom att placera diskreta fält på hyllorna Rader och Kolumner kan du skapa rubriker i vyn som visar medlemmarna av fältet. Om du till exempel placerar ett fält som innehåller produkter på hyllan Rader visas varje produktnamn som en radrubrik.

Utöver att visa dessa rubriker kan du även visa fältetiketter, som är etiketter för rubrikerna. I det här exemplet är raderna etiketterade Kategori för att indikera att de diskreta kategorinamnen är medlemmar av fältet Kategori.

Fältetiketter gäller endast diskreta fält. När du lägger till kontinuerliga fält till vyn skapar Tableau en axel. Axeln har etiketterats med en rubrik.

Som standard visas fältetiketter.

Du visar eller döljer fältetiketter genom att välja Analys > Tabellayout > Visa fältetiketter för rader eller Visa fältetiketter för kolumner.

Du kan formatera teckensnitt, justering, skugga och avgränsare för fältetiketter.

Förklaringar

När du lägger till fält till Färg, Storlek och From på kortet Markeringar visas en förklaring för att indikera hur vyn kodas i förhållande till dina data.

Färgförklaring

Storleksförklaring

Formförklaring

Förklaringar hjälper dig inte bara att förstå kodning, utan du kan även använda förklaringar till att sortera, filtrera och framhäva specifika datauppsättningar. Mer information finns i Framhävning av förklaring(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Mätvärden och färgförklaringar

Om du inkluderar fälten Mätvärden och Mätvärdesnamn i dina vyer kan du skapa antingen en enskild kombinerad färgförklaring eller separata färgförklaringar för dina mätvärden. Om du drar fältet Mätvärden till Färg på kortet Markeringar skapar Tableau som standard en enskild färgförklaring som gäller en färgpalett för alla markeringar i vyn. Om du vill skilja mellan vissa mätvärden i vyn kan du skapa separata färgförklaringar för mätvärden och tilldela en unik färgpalett till varje förklaring.

Mer information om Mätvärden och Mätvärdesnamn finns i Mätvärden och Mätvärdesnamn.

I följande exempel visas hur du skapar separata färgförklaringar. I det här exemplet används datauppsättningen Sample Superstore.

 1. Anslut till datauppsättningen Sample – Superstore.

 2. Från rutan Data:

  • Dra Orderdatum till hyllan Kolumner och Kategori och Underkategori till hyllan Rader.

  • Dra Mätvärdesnamn till hyllan Kolumner och släpp det till höger om Orderdatum.

  • Dra Mätvärden till Färg på kortet Markeringar.

 3. På kortet Mätvärden drar du mätvärden från kortet så att du endast behåller SUM(Försäljning) och SUM(Vinst).

 4. Klicka på Etikett på kortet Markeringar och välj Visa markeringsetiketter för att visa mätvärden i vyn.

  När du drar Mätvärden till Färg på kortet Markeringar skapar Tableau en enskild färgförklaring och lägger till den till vyn. Vyn ska nu se ut ungefär så här.

 5. Du skapar separata förklaringar för varje mätvärde i vyn genom att klicka på listrutepilen på fältet Mätvärden på kortet Markeringar, där du väljer Använd separata förklaringar på snabbmenyn.

  Tableau Desktop-versionWebbversion

  Tableau skapar en individuell färgförklaring för varje mätvärde i vyn med hjälp av standardfärgpaletten.

  Gör något av följande för att tilldela en annan färgpalett till färgförklaringen:

  • I Tableau Desktop klickar du på listrutepilen längst upp till höger för varje färgförklaring och väljer Redigera färger. Välj därefter en färg från listrutan Palett.

  • I Tableau Server eller Tableau Cloud klickar du på listrutepilen längst upp till höger för varje färgförklaring. Välj därefter en färg från listrutan Palett.

  Vyn kan se ut ungefär som följande exempel:

 6. Du kombinerar de separata förklaringarna till en enskild förklaring genom att klicka på listrutepilen på fältet Mätvärden på kortet Markeringar, där du väljer Kombinera förklaringar på snabbmenyn.

  Tableau Desktop-versionWebbversion

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!