Visa, dölj och formatera markeringsetiketter

Du kan lägga till etiketter till markeringarna i en visualisering. Etiketter kan visa de data som redan finns i markeringen, men du kan också lägga till ytterligare fält på hyllan Etiketter på kortet Markeringar.

Etiketter är inte riktigt samma sak som kommentarer. Mer information om kommentarer finns i Lägga till kommentarer.

Aktivera eller inaktivera etiketter

Om du vill visa markeringsetiketter i en visualisering gör du något av följande:

 • Välj knappen Markera etikett i verktygsfältet.
 • På kortet Markeringar väljer du Etikett och sedan Visa markeringsetiketter.
 • Dra ett fält till hyllan Etiketter på kortet Markeringar.

  Obs! Om markeringstypen är text (inklusive automatisk text) kan det på hyllan Etikett stå Text i stället för Etikett.

Om du vill inaktivera etiketter väljer du knappen Markera etikett igen eller avmarkera alternativet Visa markeringsetiketter.

Använda ett visst fält som etikett

Om du inte har angett vilket fält som ska användas som etikett används ett standardfält. Om du vill ange ett visst fält som etikett drar du önskat fält till hyllan Etikett på kortet Markeringar.

Ändra vilka etiketter som visas

Som standard är alla markeringar etiketterade, om inte etiketterna överlappar varandra. Överlappningar blir ofta oläsliga om det finns för många markeringar i närheten, men du kan aktivera överlappning om du vill.

Klicka på Etikett på kortet Markeringar. Markera alternativet Tillåt etiketter att överlappa andra markeringar.

Konfigurera Markeringar att etikettera

I delen Markeringar att etikettera kan du anpassa inställningarna för vilka etiketter som visas mer.

Alla alternativ är inte alltid tillgängliga. Vissa, som Radslut, visas bara när visualiseringens struktur har stöd för det. Dialogrutans utseende varierar beroende på om du använder Tableau Desktop eller webbredigering i webbläsaren.

Etikettalternativ i Tableau Desktop: AllaEtikettalternativ i webbredigering: Min/Max

Klicka på Etikett på kortet Markeringar. Välj ett alternativ: 

 • Alla. Etikettera alla markeringar i visualiseringen. (Detta är standard.)
 • Min/Max. Etikettera bara minimi- och maximivärdena för ett fält i visualiseringen. Ytterligare alternativ med denna inställning:
  • Omfattning: Du kan etikettera minimi- och maximivärden för hela tabellen, per ruta, per cell eller per linje/cirkel.
  • Fält: Ange vilket fälts minimi- och maximivärden som används.
  • Alternativ: Du kan välja att bara etikettera minimi- och maximivärden eller bådadera.
 • Radslut. Etikettera slutet på alla rader. Använd ytterligare alternativ om du bara vill etikettera början eller slutet.
 • Valda. Etiketter visas när du väljer en eller flera markeringar i visualiseringen.
 • Framhävda Ge endast framhävda markeringar i vyn en etikett. Framhävning kan utföras genom att:
  • Välja en medlem i en förklaring
  • Välja en eller flera markeringar i visualiseringen. (Detta är samma beteende som alternativet Valda.)
  • Använda framhävningsverktyget. Mer information om hur du använder framhävningsverktyget finns i Framhäva datapunkter i sammanhanget.
 • Senaste. Ge de senaste markeringarna i vyn en etikett. När det finns ett datumfält i vyn kan du förse alla markeringar som motsvarar det senaste datumet eller den senaste tidpunkten i vyn med en etikett. Precis som Min/Max har den här inställningen ett omfattningsalternativ.

Visa och dölj enskilda markeringsetiketter

Du kanske bara vill visa etiketter för enskilda markeringar eller dölja vissa överlappande markeringsetiketter.

I en visualisering högerklickar du på den markering som du vill visa eller dölja en markeringsetikett för, väljer Markeringsetikett och sedan ett av följande alternativ:

 • Automatiskt: Välj det här alternativet för att aktivera och inaktivera etiketten beroende på vyn och inställningarna på listrutemenyn Etikett.
 • Visa alltid: Välj det här alternativet för att visa markeringsetiketten.
 • Visa aldrig: Välj det här alternativet för att dölja markeringsetiketten.

Formatera markeringsetiketter

Det finns flera formateringsalternativ som du kan använda för att anpassa utseendet på etiketterna. Du kan anpassa texten, justera teckensnittsegenskaperna och ange en justering. De här alternativen finns bara i Tableau Desktop.

Redigera text för etiketter

Obs! Ett fält måste finnas på hyllan Etikett för att du ska kunna redigera etikettexten.

 1. Klicka på Etikett på kortet Markeringar.
 2. I dialogrutan som öppnas klickar du på knappen Fler alternativ [] bredvid Text under Etikettutseende.
 3. Redigera texten.
  • Du kan redigera vissa aspekter av teckensnittet och justeringen i den här textredigeraren, men om du vill ha mer omfattande alternativ går du till dialogrutan Etikett (läs mer i efterföljande avsnitt).
  • Du kan använda knappen Infoga i redigeraren för att lägga till fler fält i etiketten, men det är bara fält som finns på hyllan Etikett som visas på listrutemenyn.
 4. Välj OK.

Redigera teckensnitt för etiketter

 1. Klicka på Etikett på kortet Markeringar.
 2. I dialogrutan som öppnas klickar du på listrutemenyn Teckensnitt under Etikettutseende. Här kan du göra följande:
  • Välja teckensnitt, teckenstorlek och betoning.
  • Välj en färg för etiketterna:
   • Du väljer en färg genom att klicka på den bland alternativen.
   • Om du vill matcha etiketterna till markeringsfärgen klickar du på Matcha markeringsfärg.
  • Justera opaciteten för etiketter genom att flytta reglaget längst ned på menyn.

Redigera justering för etiketter

 1. Klicka på Etikett på kortet Markeringar.
 2. I dialogrutan som öppnas klickar du på listrutemenyn Justering under Etikettutseende. Här kan du göra följande: 
  • Justera etiketten vågrätt (vänster, mitten, höger).
  • Ändra riktning på texten.
  • Justera etiketten lodrätt (botten, mitten, toppen).
  • Ställa in radbyte på automatiskt, på eller av.

Flytta markeringsetiketter manuellt

När du väl har skapat en etikett kan du dra den till en ny position. Till exempel placeras markeringsetiketter automatiskt i mitten av staplarna i ett stapeldiagram. Men du kanske vill flytta etiketterna så att de längre inte överlappar varandra.

Markera markeringsetiketten och dra den till önskad plats utan att släppa musknappen.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!