กระบวนการของ Tableau Server

หัวข้อนี้อธิบายถึงตัวเลือกในการตั้งค่ากระบวนการกำหนดค่า ในการกำหนดค่ากระบวนการของ Tableau Server คุณจะต้องระบุว่าเป็นกระบวนการใดและจะมีอินสแตนซ์ที่รันในแต่ละโหนดจำนวนเท่าใด โดยคุณสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง tsm topology set-process หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การเปลี่ยนแปลงจำนวนกระบวนการบนโหนด

เว้นแต่ว่าจะมีกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งที่ตารางด้านล่าง การทำการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจะหยุด Tableau Server หากกำลังรันอยู่เมื่อคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น หลังจากที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว Tableau Server จะกลับไปสู่สถานะเดิมก่อนที่จะกำหนดค่ากระบวนการ ดังนั้นหากเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่ เซิร์ฟเวอร์จะถูกรีสตาร์ท

สำคัญ: กระบวนการโทโพโลยีของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ

กระบวนการที่มีใบอนุญาต

กระบวนการบางส่วนที่ได้รับการติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Tableau Server นั้นคือกระบวนที่ “มีใบอนุญาต” กระบวนการที่มีใบอนุญาตจำเป็นต้องมีใบอนุญาต Tableau Server ที่ถูกต้องในการทำงาน กระบวนการอื่นที่ติดตั้งในฐานะส่วนหนึ่งของ Tableau Server นั้นไม่ได้ผูกมัดอยู่กับใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบดังต่อไปนี้

  • กระบวนการที่มีใบอนุญาตทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อTableau Serverตัวจัดการสิทธิ์การใช้งานที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งต้นเพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องว่าได้รับอนุญาตTableau Serverเป็นประจำ หากไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นใบอนุญาตที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากไม่มีโหนดเริ่มต้น กระบวนการจะไม่ทำงานและ Tableau Server อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เสถียร

  • หากคุณมีใบอนุญาตตามคอร์Tableau Server คอร์บนโหนดใดๆ ที่มีกระบวนการที่มีใบอนุญาตจำถูกนับเป็นจำนวนรวมของคอร์ที่มีใบอนุญาต

    โปรดทราบว่า: หากคุณมี การจัดการข้อมูล และใบอนุญาตตามคอร์ คุณจะต้องทำความเข้าใจว่ากระบวนการที่มีใบอนุญาตนั้นจะนับกับจำนวนทั้งหมดของคอร์ที่มีอนุญาตที่มากับใบอนุญาตแต่ละรายการได้อย่างไร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสิทธิ์อนุญาต การจัดการข้อมูล

คอลัมน์ “ที่มีใบอนุญาต” ที่ตารางด้านล่างนี้นั้นแสดงกระบวนการที่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อจำนวนของคอร์ในใบอนุญาตตามคอร์

กระบวนการของ Tableau Server กระบวนการเหล่านี้มีสถานะ running เมื่อ Server ทำงานอยู่ และ stopped เมื่อ Tableau Server หยุดทำงาน
ชื่อที่แสดงใน tsm status -vชื่อที่ใช้กับ tsm topology set-processเป้าหมายหมายเหตุได้รับใบอนุญาต
Microservice ส่วนขยายการวิเคราะห์analyticsextensionsAnalytics Extensions Microservice รองรับชุดฟังก์ชันเพื่อส่งนิพจน์ไปยังส่วนขยายการวิเคราะห์เพื่อรวมเข้ากับ R, Python และ Einstein Discovery

ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดก็ตามที่ติดตั้ง Application Server (VizPortal) ไว้

ไม่
เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันvizportalเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal) จะจัดการกับเว็บแอปพลิเคชัน การเรียก REST API และรองรับการท่องเว็บและการค้นหาเมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันเครื่องมือสำหรับข้อมูลก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าโหนดนั้นมีอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่แล้ว

เมื่อติดตั้งอินสแตนซ์แรกของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันบนโหนด ก็จะเป็นการติดตั้งบริการพื้นที่เก็บแบบโต้ตอบเข้ามาด้วย

ใช่
สอบถามข้อมูลไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการสอบถามข้อมูลนั้นใช้โดยฟีเจอร์สอบถามข้อมูลทำงานอัตโนมัติบนทุกโหนดที่มีการรันเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลไม่
การตรวจสอบสิทธิ์

เพิ่ม: 2022.1

ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการตรวจสอบสิทธิจะรับผิดชอบกระบวนการย้ายข้อมูลประจำตัวและพูลข้อมูลประจำตัว

หลังจากที่กระบวนการย้ายข้อมูลประจำตัวเสร้จสิ้นแล้ว และในฐานะการจัดการพูลข้อมูลประจำตัว บริการตรวจสอบสิทธิ์จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้

  • ค้นหาข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ในตารางบริการข้อมูลประจำตัวที่เหมาะสม ใช้ตัวระบุสากลที่ไม่ซ้ำกัน (UUID) ที่ส่งคืนมาเพื่อสืบค้นหาตาราง system_user เดิมและค้นหาผู้ใช้ระบบที่เหมาะสม จากนั้นมอบเซสชันผู้ใช้ซึ่งจะทำให้เวิร์กโฟลว์การตรวจสอบสิทธิเสร็จสมบูรณ์
  • การนำเข้าตัวระบุที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และแอตทริบิวต์ผู้ใช้อื่นๆ เมื่อที่เก็บข้อมูลประจำตัวที่กำหนดค่าไว้นั้นเป็นแบบภายนอก (AD หรือ LDAP)
สถานะของกระบวนการนี้พร้อมใช้งานผ่าน TSM CLI เท่านั้น

การย้ายข้อมูลข้อมูลประจำตัวต้องเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานบริการข้อมูลประจำตัวเพื่อตั้งค่าและพูลข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลประจำตัวและ จัดสรรและตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้โดยใช้พูลข้อมูลประจำตัว

ไม่
แบ็กกราวเดอร์backgrounderแบ็กกราวเดอร์จะรันทาสก์ของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงการรีเฟรชการแยกข้อมูล สมัครรับข้อมูล ทาสก์ ‘ดำเนินการเลย’ และทาสก์ที่เริ่มต้นจาก tabcmd

เมื่อติดตั้งแบ็กกราวเดอร์เครื่องมือสำหรับข้อมูลก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าโหนดนั้นมีอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่แล้ว

แบ็กกราวเดอร์นั้นเป็นกระบวนการแบบเธรดเดียว คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ของแบ็กกราวเดอร์ไปยังโหนดเพื่อขยายขีดจำกัดของโหนดในการทำงานพร้อมกันแบบขนานได้

ในกรณีส่วนมาก คุณสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนอินสแตนซ์ของแบ็กกราวเดอร์บนโหนดที่มีอยู่แล้วของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่โดยไม่ทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดหรือรีสตาร์ท ข้อยกเว้นก็คือเมื่อคุณได้รับสิทธิ์การจัดการจัดข้อมูล และคุณเพิ่มอินสแตนซ์แรกของแบ็กกราวเดอร์ไปยังโหนด หรือลบอินสแตนซ์สุดท้ายของแบ็กกราวเดอร์จากโหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนโทโพโลยีแบบไดนามิกของ Tableau Server

ใช่
เซิร์ฟเวอร์แคชcacheserverเซิร์ฟเวอร์แคชนั้นคือแคชการสืบค้นที่กระจายและแบ่งปันอยู่ในคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ แคชในหน่วยความจำนี้นั้นจะเพิ่มความเร็วของประสบการณ์ผู้ใช้ในหลายเหตุการณ์ VizQL Server แบ็กกราวเดอร์ และเซิร์ฟเวอร์ข้อมูล (หรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน) ทำการร้องขอแคชไปยังเซิร์ฟเวอร์แคชในนามของผู้ใช้หรืองานแคชเป็นแบบเธรดเดียว ดังนั้นหากคุณต้องการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คุณควรรันอินสแตนซ์เพิ่มเติมของเซิร์ฟเวอร์แคช

เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์แคชไม่เกินหกรายการ โดยจำกัดให้แต่ละโหนดมีได้ไม่เกินสองรายการ การทดสอบของเราระบุว่าการติดตั้งอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์แคชมากกว่าหกรายการในการติดตั้ง Tableau Server จะไม่เป็นการช่วยปรับปรุง และอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานได้

ไม่
ตัวควบคุมคลัสเตอร์clustercontrollerตัวควบคุมคลัสเตอร์นั้นมีหน้าที่เฝ้าตรวจตราส่วนประกอบต่างๆ ค้นหาความผิดพลาด และการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดที่ทำงานอยู่หากจำเป็นติดตั้งโดยอัตโนมัติบนทุกโหนดไม่
คอลเลกชัน

เพิ่ม: 2021.2.0

collectionsบริการคอลเลกชันจะให้ข้อมูลเมตาของคอลเลกชันและฟีเจอร์โปรดบริการคอลเลกชันนั้นจะติดตั้งอยู่บนโหนดแรกที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน (vizportal)

เพื่อความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของบริการคอลเลกชันไว้บนทุกโหนดที่มีอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันติดตั้งอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บริการคอลเลกชัน Tableau Server

ไม่
การรวมพูลการเชื่อมต่อ

เพิ่ม: 2023.1.0

 บริการรวมพูลการเชื่อมต่อมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอตัวเลือกสำหรับการรวมพูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไปยังที่เก็บมีการติดตั้งบริการรวมพูลการเชื่อมต่อบนทุกโหนดในสถานะปิดใช้งาน ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ยกเว้นใน TSM

ซึ่งไม่ ควรเปิดใช้งานได้ ยกเว้นตามคำแนะนำจากฝ่ายสนับสนุนของ Tableau

ไม่
การสำรวจเนื้อหา

เพิ่ม: 2021.1.0

contentexplorationบริการสำรวจเนื้อหานั้นจะขยายการค้นหาและสืบค้นของ Tableau Server และยังขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาในการดำเนินการดังกล่าวอีกด้วยบริการสำรวจเนื้อหานั้นติดตั้งอยู่บนโหนดเริ่มต้น

เพื่อความพร้อมใช้งานสูงสุด เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของบริการสำรวจเนื้อหาไว้บนทุกโหนดที่มีเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันติดตั้งอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บริการการสำรวจเนื้อหาของ Tableau Server

ไม่
เครื่องมือสำหรับข้อมูลไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองเครื่องมือสำหรับข้อมูลนั้นจะสร้างการแยกข้อมูลและประมวลผลการสืบค้นซึ่งจะติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง ที่จัดเก็บไฟล์ VizQL Server, เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal), เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล และ Prep Flow Authoring

หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ไว้ภายนอก เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะไม่ได้ติดตั้งกับที่จัดเก็บไฟล์อีกต่อไป หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

ใช่
การจัดทำโปรไฟล์ข้อมูล

เพิ่ม: 2021.4.0

dataprofilingบริการจัดทำโปรไฟล์ข้อมูลนั้นจะรับผิดชอบคำขอการทำโปรไฟล์คอลัมน์สำหรับตัวยแก้ไขการเชื่อมต่อแบบเสมือนติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลdataserverเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลจะจัดการการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลของ Tableau Serverเมื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเครื่องมือสำหรับข้อมูลก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าโหนดนั้นมีอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่แล้วใช่
คุณสมบัติแหล่งข้อมูล

เพิ่ม: 2020.1.0

tdsserviceบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลนั้นจะให้ข้อมูลเมตาของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วแก่บริการไคลเอ็นต์ เช่น สอบถามข้อมูลคุณสมบัติแหล่งข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มตามค่าเริ่มต้นที่โหนดเริ่มต้น การติดตั้ง Tableau Server จะต้องมีอินสแตนซ์อย่างน้อยหนึ่ง เพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพการทำงาน เราขอแนะนำให้ติดตั้งบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลบนทุกโหนดที่มีเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (Vizportal) ติดตั้งไว้ไม่
เรื่องราวของข้อมูล

เพิ่ม: 2023.1.0

 บริการ “เรื่องราวของข้อมูล” จัดการเครื่องมือวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนส่วนขยายของแดชบอร์ด “เรื่องราวของข้อมูล”“เรื่องราวของข้อมูล” จะเพิ่มไปยังทุกๆ โหนดของการติดตั้ง Tableau Server โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองไม่
Elastic Server

เพิ่ม: 2019.1

นำออก: 2022.1

เริ่มต้นตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.1 จะใช้เซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาแทน

elasticserverสอบถามข้อมูลจะใช้ Elastic Server ในการทำดัชนีข้อมูลและบริการสำรวจเนื้อหาในการทำดัชนีเนื้อหาที่ค้นหาได้กระบวนการ Elastic Server นั้นสามารถรันบนโหนดได้มากกว่าหนึ่งบนคลัสเตอร์ และหากต้องการ ก็สามารถย้ายไปยังโหนดใดๆ ก็ตามได้อีกด้วย ขอแนะนำให้เรียกใช้กระบวนการ Elastic Server จำนวนคี่

ขนาดฮีปของ Elastic Server สามารถกำหนดค่าได้โดยใช้ตัวเลือกการกำหนดค่า TSM ของ elasticserver.vmopts หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

ไม่
บริการแยกข้อมูล

เพิ่ม: 2021.4.0

extractserviceบริการแยกข้อมูลจะจัดการการแยกข้อมูลของการเชื่อมต่อแบบเสมือนติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
ที่เก็บไฟล์filestoreสามารถกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ให้รันภายใน Tableau Server หรือภายนอกโดยใช้ที่เก็บ SAN หรือ NAS ได้

เมื่อกำหนดค่าภายใน ที่เก็บไฟล์จะทำซ้ำการแยกข้อมูลในโหนดของเครื่องมือสำหรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ

เมื่อติดตั้งที่จัดเก็บไฟล์เครื่องมือสำหรับข้อมูลก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าโหนดนั้นมีอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่แล้ว หรือหากกำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ไว้ภายนอก

ที่จัดเก็บไฟล์ภายใน: ไม่มี

ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก: จำเป็นต้องมีใบอนุญาต Advanced Management

เกตเวย์gatewayGateway คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการคำขอทั้งหมดไปยัง Tableau Server จากเบราว์เซอร์ Tableau Desktop และไคลเอ็นต์อื่นๆจำเป็นสำหรับโหนดใดๆ ที่มีอินสแตนซ์ของ VizQL Server, Vizportal หรือ Tableau Prep Flow Authoringไม่
เซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

เพิ่ม: 2022.1

indexandsearchserverเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาขึ้นอยู่กับ AWS OpenSearch Tableau ใช้ความสามารถในการค้นหาของ Open Search เพื่อสร้างดัชนีข้อมูลสำหรับสอบถามข้อมูลและบริการสำรวจเนื้อหา

กระบวนการของเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นการแทนที่ Elastic Server ซึ่งไม่ได้ใช้อีกต่อไปแล้วในเวอร์ชัน 2022.1 และที่ใหม่กว่า

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.3.0 เป็นต้นไป กระบวนการนี้จะแทนที่ “ค้นหาและเรียกดู”

สามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาได้มากกว่าหนึ่งโหนดในคลัสเตอร์

เราขอแนะนำให้ใช้กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาเป็นจำนวนคี่ บน Tableau Server Clusters ที่มี 3 โหนดขึ้นไป เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาบนโหนดที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อยสามโหนด
ขนาดฮีปของเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาสามารถกำหนดค่าได้โดยใช้คำสั่ง tsm set configuration ด้วยตัวเลือก indexandsearchserver.vmopts หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

ไม่
คุณสมบัติแหล่งข้อมูลภายใน

เพิ่ม: 2020.1.0

tdsnativeservice

ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเอง

บริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลภายในเป็นบริการภายในที่สื่อสารกับบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลเท่านั้นอินสแตนซ์หนึ่งของคุณสมบัติแหล่งข้อมูลภายในได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติบนแต่ละโหนดที่มีอินสแตนซ์ของคุณสมบัติแหล่งข้อมูลอยู่

ไม่
บริการรับส่งข้อความ

เพิ่ม: 2019.4.0

activemqserverบริการส่งข้อความจะใช้เพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างไมโครเซอร์วิสใน Tableau Serverติดตั้งโดยอัตโนมัติในโหนดเริ่มต้นที่คุณติดตั้ง Tableau Server จำเป็นต้องมีหนึ่งอินสแตนซ์ของบริการ

ในการติดตั้งหลายในโหนดของ Tableau Server คุณสามารถย้ายบริการส่งข้อความไปยังโหนดอื่นได้ ในเวอร์ชัน 2020.1 คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ที่สองของบริการส่งข้อความบนโหนดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความซ้ำซ้อน (ในรุ่น 2019.4 นั้นไม่สามารถกำหนดค่ามากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์ในคลัสเตอร์) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บริการรับส่งข้อความของ Tableau Server

ไม่
บริการเมตริก

เพิ่ม: 2020.2.0

เลิกใช้: 2024.2

metricsบริการเมตริกมีหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลเมตริกใน Tableau Serverติดตั้งโดยอัตโนมัติในโหนดเริ่มต้นพร้อมอินสแตนซ์แบบเดี่ยวที่คุณติดตั้ง Tableau Server จำเป็นต้องมีหนึ่งอินสแตนซ์ของบริการ

คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ในการติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด เราขอแนะนำให้มีอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของบริการเมตริกบนแต่ละโหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบริการเมตริก Tableau Server

(ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมเลิกใช้แล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 สำหรับ Tableau Cloud และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและแก้ไขปัญหาเมตริก (เลิกใช้))

ไม่
บริการ Minerva

เพิ่ม: 2021.4.0

minervaบริการ Minerva จะดำเนินการสืบต้นการเชื่อมต่อแบบเสมือนติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
บริการพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์กัน

เพิ่มมาใน 2023.1.0

บริการ NRS ใช้งานไม่ได้และเลิกใช้งานแล้ว

nrsบริการพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์กันเป็นบริการระดับไมโครที่จัดการและใช้เป็นการภายในโดยบริการอื่นๆ ของ Tableau

หมายเหตุ: บริการจะแสดงใน CLI แต่จะเลิกใช้งาน ซึ่งจะเลิกใช้ (นำออกทั้งหมด) ในรุ่นต่อๆ ไป

ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server บริการนี้ไม่สามารถจัดการได้โดยผู้ดูแลระบบ

ไม่
บริการเชื่อมต่อแบบเสมือน

เพิ่ม: 2021.4.0

publishedconnectionsบริการเชื่อมต่อแบบเสมือนจะดำเนินการค้นหาการเชื่อมต่อแบบเสมือนติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
Microservice เกตเวย์การสืบค้น

เพิ่ม: 2021.4.0

querygatewayMicroservice เกตเวย์การสืบค้นจะกำหนดเส้นทางการสืบค้นไปยัง Microservice ที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับประเภทและแหล่งที่มาของการสืบค้นติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
บริการนโยบายการสืบค้น

เพิ่ม: 2021.4.0

querypolicyบริการนโยบายการสืบค้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลเมื่อประมวลผลการสืบค้นติดตั้งเมื่อคุณมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล เท่านั้น จากนั้น ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ใช่ - ต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล
ที่เก็บpgsqlที่เก็บ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลักสำหรับ Tableau Server ซึ่งจัดเก็บเวิร์กบุ๊กและข้อมูลเมตาของผู้ใช้ เมื่อเปิดใช้งาน Tableau Catalog (หรือ API เมตาดาต้าของ Tableau) ที่เก็บจะจัดเก็บเนื้อหา Tableau และข้อมูลเมตาของเนื้อหาภายนอกจำกัดอินสแตนซ์ของที่เก็บสูงสุดสองอินสแตนซ์ต่อคลัสเตอร์ และต้องมีโหนดอย่างน้อยสามโหนดในคลัสเตอร์เพื่อเพิ่มอินสแตนซ์ที่เก็บที่สอง

 

ไม่
ตัวจัดการขีดจำกัดทรัพยากร

เพิ่มมาในเวอร์ชัน 2022.1

"Resource Limits Manager"ตัวจัดการขีดจำกัดทรัพยากรของ Tableau Server จะติดตามการใช้ทรัพยากรของแบ็กกราวเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับขีดจำกัดทรัพยากรที่ตั้งค่าไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ขีดจำกัดทรัพยากรอย่างถูกต้องระบบจะติดตั้งตัวจัดการขีดจำกัดทรัพยากรโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นบนโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server เราไม่แนะนำให้เพิ่มกระบวนการเพิ่มเติมหรือกำหนดค่านี้บนโหนดเพิ่มเติมของ Tableau Server

ไม่

จำเป็นต้องมี Advanced Management

SAML Serviceไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการ SAML ทำหน้าที่เป็นพร็อกซีระหว่าง Tableau Server และผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว SAML (IdP)ติดตั้งโดยอัตโนมัติในแต่ละโหนดที่คุณติดตั้ง Tableau Server

แสดงสถานะของ stopped ในเอาต์พุทของ tsm status -v เว้นแต่ว่าจะเปิด SAML ไว้

คุณไม่สามารถกำหนดค่าบริการ SAML ได้ด้วยตนเอง

ไม่
ค้นหาและเรียกดู

เลิกใช้: 2023.3.0

searchserverบริการค้นหาและเรียกดูจะจัดการการค้นหา กรอง ดึงข้อมูล และแสดงข้อมูลเมตาของเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อย่างรวดเร็วตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3.0 เป็นต้นไป จะไม่มีการใช้การค้นหาและการเรียกดูอีกต่อไป เซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหาจะเข้ามาแทนที่สิ่งนี้โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.3.0 เป็นต้นไป จะไม่มีการติดตั้งอีกต่อไป

หมายเหตุ: หากคุณเรียกใช้ Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 หรือ 2023.1 คุณไม่ควรกำหนดค่าการค้นหาและการเรียกดูมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์สำหรับการติดตั้งใดๆ การกำหนดค่ามากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเสถียรได้ในบางกรณี

ไม่
Tableau Prep ConductorflowprocessorTableau Prep Conductor จะเรียกใช้โฟลว์ละประมวลผลโฟลว์สำหรับการนำเข้าโดยแคตตาล็อกข้อมูล ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการกำหนดเวลาและการติดตามของ Tableau Server เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์โดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดตเอาต์พุตโฟลว์ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งานแบ็กกราวเดอร์ หากบทบาทโหนดถูกตั้งค่าให้ไม่รวมโฟลว์ แสดงว่าไม่ได้ติดตั้ง Tableau Prep Conductor บนโหนดนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด เริ่มต้นตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 การจัดการข้อมูล ไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานกระบวนการนี้บน Tableau Serverใช่
การเขียนโฟลว์ Tableau Prep

เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

floweditorมอบประสบการณ์ Prep Flow แบบโต้ตอบในเบราว์เซอร์เมื่อติดตั้ง Tableau Prep Flow Authoring (floweditor) เครื่องมือสำหรับข้อมูล, บริการ Tableau Prep Flow (flowqueryservice) และเกตเวย์จะถูกติดตั้งด้วย เว้นแต่โหนดจะมีอินสแตนซ์ของแต่ละรายการอยู่แล้วใช่
Tableau Prep Minerva Service

เพิ่มเป็นบริการ Tableau Prep Flow ในเวอร์ชัน 2020.4 และเปลี่ยนชื่อเป็นเวอร์ชัน 2021.2

flowminerva

หมายเหตุ: ก่อนหน้านี้คือ flowqueryservice

ใช้โดยการเขียนโฟลว์ Tableau Prep (floweditor) สำหรับการสืบค้นแหล่งข้อมูลตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งานการเขียนโฟลว์ Tableau Prep (floweditor)ใช่
Tableau Statistical Service

เพิ่มในเวอร์ชัน 2022.1

statsserviceTableau Statistical Service จัดการกลไกทางสถิติสำหรับอธิบายข้อมูลและฟังก์ชันการสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดใดๆ ที่ติดตั้ง VizQL

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Statistical Service

ไม่
VizQL ServervizqlserverVizQL Server โหลดและแสดงผลมุมมอง คำนวณ และดำเนินการค้นหาเมื่อติดตั้ง VizQL Server เกตเวย์และเครื่องมือสำหรับข้อมูลก็จะถูกติดตั้งด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าโหนดนั้นมีอินสแตนซ์ของเกตเวย์และเครื่องมือสำหรับข้อมูลอยู่แล้ว

ในกรณีส่วนมาก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนอินสแตนซ์ของ VizQL บนโหนดที่มีอยู่แล้วของเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่โดยไม่ทำให้เซิร์ฟเวอร์หยุดหรือรีสตาร์ท ข้อยกเว้นคือ หากคุณเพิ่ม VizQL ให้กับโหนดที่มีอยู่ซึ่งไม่เคยมี VizQL หรือกระบวนการอื่นๆ ก็จะเป็นการที่ติดตั้งเกตเวย์และเครื่องมือสำหรับข้อมูลด้วย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนโทโพโลยีแบบไดนามิกของ Tableau Server

ใช่

กระบวนการที่เก็บ Microservice ของ Tableau กระบวนการเหล่านี้จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ อินสแตนซ์แรกของแบ็กกราวเดอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันถูกเพิ่มไปยังโหนด หากอินสแตนซ์ทั้งหมดของแบ็กกราวเดอร์หรือเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันถูกลบออกจากโหนด กระบวนการที่เก็บ Microservice จะถูกลบออกด้วย

สถานะของที่เก็บขึ้นอยู่กับสถานะของ Microservice ภายในที่เก็บนั้น หาก Microservice ทั้งหมดกำลังทำงาน กระบวนการคอนเทนเนอร์จะมีสถานะ running หาก Microservice ทั้งหมดหยุดทำงาน สถานะกระบวนการคอนเทนเนอร์จะเป็น error หากมี Microservice หนึ่งตัวหรือมากกว่าที่ทำงานอยู่ แต่ที่เหลือไม่ทำงาน บริการที่เก็บจะอยู่ในสถานะ degraded หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คอนเทนเนอร์ไมโครเซอร์วิสของ Tableau Server

ที่เก็บ Microservice แบบโต้ตอบ กระบวนการของที่เก็บสำหรับ Microservice ของ Tableau Server ภายในที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการปรับใช้และวัตถุประสงค์ด้านความสามารถในการปรับขนาดที่เก็บเหล่านี้และ Microservice ที่มีอยู่ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองได้ Microservice อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่
ที่เก็บ Microservice แบบไม่โต้ตอบnoninteractiveกระบวนการของที่เก็บสำหรับ Microservice ของ Tableau Server ภายในที่รวมเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการปรับใช้และวัตถุประสงค์ด้านความสามารถในการปรับขนาดที่เก็บเหล่านี้และ Microservice ที่มีอยู่ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองได้ Microservice อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปไม่
กระบวนการ Tableau Services Manager (TSM) กระบวนการเหล่านี้มีสถานะ running เมื่อ TSM ได้รับการเตรียมใช้งานแล้ว และยังคงทำงานอยู่แม้ว่า Tableau Server จะหยุดทำงาน
บริการการเปิดใช้งาน

เพิ่มในเวอร์ชัน 2021.1

ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองActivation Service หรือที่เรียกว่าบริการอนุญาตเพื่อเรียกใช้ (ATR) ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งาน Tableau Server ได้โดยใบอนุญาตไม่หมด ให้สัญญาเช่าระยะสั้นของระยะเวลาที่กำหนดได้จนกว่าคีย์ผลิตภัณฑ์จะหมดอายุติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ Server ATR เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Serverไม่
เอเจนต์การดูแลระบบ ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองTSM Agent จะตรวจสอบบริการรวมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าหรือโทโพโลยี และส่งมอบการกำหนดค่าใหม่ให้กับแต่ละบริการ (การกำหนดค่า) หรือปรับใช้บริการใหม่และลบบริการเก่า (โทโพโลยี)ติดตั้งโดยอัตโนมัติในแต่ละโหนดที่คุณติดตั้ง Tableau Server

คุณไม่สามารถกำหนดค่าบริการเอเจนต์การดูแลระบบได้ด้วยตนเอง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เอเจนต์การดูแลระบบ Tableau Server

ไม่
ตัวควบคุมการดูแลระบบไม่สามารถกำหนดค่าเองได้ ยกเว้นแต่ละย้ายไปยังโหนดอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กู้คืนจากโหนดเริ่มต้นที่ล้มเหลวตัวควบคุม TSM จะจัดการคำขอไปยัง TSM และจัดการการกำหนดค่าและการเปลี่ยนแปลงโทโพโลยีและเวิร์กโฟลว์ทั่วกระบวนการบริการ ตัวควบคุมยังทำหน้าที่เป็นปลายทาง REST API (HTTPS) อีกด้วยติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง TSM บนโหนดเริ่มต้น

คุณไม่สามารถกำหนดค่าตัวควบคุมการดูแลระบบด้วยตนเองได้ ยกเว้นย้ายไปยังโหนดอื่น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กู้คืนจากโหนดเริ่มต้นที่ล้มเหลว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server

ไม่
บริการไฟล์ไคลเอ็นต์clientfileserviceบริการไฟล์ไคลเอ็นต์ (CFS) จัดการไฟล์ที่แชร์ส่วนใหญ่ในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด ตัวอย่างเช่น CFS จะจัดการใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสิทธิ์ คีย์ และไฟล์ (OpenID, mutual SSL, SAML และ Kerberos) และไฟล์การกำหนดเองติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้น ไม่มีการติดตั้งอินสแตนซ์อื่นเว้นแต่คุณจะกำหนดค่าไว้อย่างชัดเจน ดูที่ กำหนดค่าบริการไฟล์ไคลเอ็นต์

ในการปรับใช้หลายโหนด เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าอินสแตนซ์ของ CFS ในแต่ละโหนดที่คุณปรับใช้บริการการรวม การปรับใช้บริการรวมอีกครั้งไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อ CFS

CFS ไม่แสดงในหน้าสถานะหรือหน้าการกำหนดค่า แต่จะมองเห็นได้ในเอาต์พุตของคำสั่ง tsm status -v

ในการดูหรือตั้งค่าอินสแตนซ์ของ CFS ให้ใช้คำสั่ง tsm topology

ไม่
บริการรวมไม่สามารถตั้งต่าด้วย tsm topology set-processบริการประสานงานทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อเท็จจริงเพียงแหล่งเดียวติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้น ไม่มีการติดตั้งอินสแตนซ์อื่นเว้นแต่คุณจะปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่อย่างชัดเจน ดูรายละเอียดที่หัวข้อปรับใช้ชุดบริการรวมไม่
ตัวจัดการสิทธิ์การใช้งานไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองตัวจัดการสิทธิ์การใช้งานจะดูแลเรื่องการให้สิทธิอนุญาตติดตั้งโดยอัตโนมัติในโหนดเริ่มต้นที่คุณติดตั้ง TSM

มีการติดตั้งอินสแตนซ์เดียวนี้บนคลัสเตอร์ Tableau Server กระบวนการตัวจัดการใบอนุญาตควรกำหนดค่าด้วยตนเองก็ต่อเมื่อโหนดเริ่มต้นล้มเหลว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กู้คืนจากโหนดเริ่มต้นที่ล้มเหลว

ไม่
กระบวนการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ของ Tableau กระบวนการเหล่านี้มีสถานะ stopped เว้นแต่ว่ากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
การบำรุงรักษาฐานข้อมูลไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการบำรุงรักษาบนที่เก็บของ Tableau Serverติดตั้งโดยอัตโนมัติในแต่ละโหนดที่คุณติดตั้ง Tableau Server

แสดงสถานะของ stopped ในเอาต์พุทของ tsm status -v เว้นแต่ว่าจะกำลังดำเนินการบำรุงรักษาฐานข้อมูลอยู่ การบำรุงรักษาอาจรวมถึงการอัพเดตที่เกี่ยวข้องกับการเปิดใช้งานการเข้าถึงระยะไกลไปยังที่เก็บและการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงที่เก็บ

คุณไม่สามารถกำหนดค่าบริการบำรุงรักษาฐานข้อมูลด้วยตนเองได้

ไม่
สำรอง/คืนค่าไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการสำรองข้อมูลและคืนค่ามีหน้าที่ในการดำเนินการสำรองและคืนค่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในที่เก็บของ Tableau Server และที่เก็บไฟล์ติดตั้งโดยอัตโนมัติในแต่ละโหนดที่คุณติดตั้ง Tableau Server

แสดงสถานะของ stopped ในเอาต์พุทของ tsm status -v เว้นแต่ว่าจะกำลังดำเนินการสำรองหรือคืนค่า

คุณไม่สามารถกำหนดค่าบริการสำรองและคืนค่าด้วยตนเองได้

ไม่
นำเข้า/ส่งออกไซต์ไม่สามารถกำหนดค่าด้วยตนเองบริการนำเข้าและส่งออกไซต์มีหน้าที่ในการย้ายไซต์ Tableau Server ระหว่างคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ติดตั้งโดยอัตโนมัติในแต่ละโหนดที่คุณติดตั้ง Tableau Server

แสดงสถานะของ stopped ในเอาต์พุทของ tsm status -v เว้นแต่ว่าจะกำลังดำเนินนำเข้าหรือนำออก

คุณไม่สามารถกำหนดค่าบริการนำเข้าและส่งออกด้วยตนเองได้

ไม่

เวิร์กโฟลว์ของกระบวนการ

กระบวนการของ Tableau Server และวิธีที่โต้ตอบนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กระบวนการที่ใช้และวิธีการโต้ตอบจะแตกต่างกันไปเมื่อคุณเผยแพร่เวิร์กบุ๊กจากกระบวนการที่ใช้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบด้วย SAML สำหรับมุมมองเชิงโต้ตอบบางรูปแบบบนเวิร์กโฟลว์ของกระบวนการ โปรดดูเวิร์กบุ๊กด้านล่าง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกเวิร์กโฟลว์เฉพาะและทำตามขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบได้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เวิร์กบุ๊กนี้เผยแพร่บน Tableau Public และไม่ได้รับการบำรุงรักษาโดยการทำเอกสารของ Tableau เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเป็นข้อมูลล่าสุดและเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Tableau Server

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ