บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล Tableau Server

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล Tableau Server เปิดตัวในเวอร์ชัน 2020.1.0 เพื่อให้ข้อมูลเมตาสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่จากเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal) ไปยังบริการไคลเอ็นต์เช่น สอบถามข้อมูล

หมายเหตุ: ฟีเจอร์ “สอบถามข้อมูล” ของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2

ระบบจะกำหนดค่าอินสแตนซ์หนึ่งของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลบนโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมบนโหนดเริ่มต้นหรือบนโหนดอื่นในการติดตั้งแบบหลายโหนดได้ คุณต้องกำหนดอินสแตนซ์ของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์บนโหนดที่มีอินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

กระบวนการบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูล
สถานะระบบจะแสดงสถานะของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลบนหน้าสถานะและจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง tsm status -v หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลจะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/tdsservice หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ไฟล์บันทึกสำหรับบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลจะสร้างไฟล์บันทึกสองชุด:

  • control-tdsservice*.log บันทึกเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่กำลังจะเริ่มขึ้นและมีการเปิดใช้งาน

  • tdsservice_*.log ระบบจะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆ ไว้ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด

วิธีที่คุณกำหนดค่าบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลในคลัสเตอร์แบบหลายโหนดจะขึ้นอยู่กับว่าคุณกำหนดค่าโหนดของคุณอย่างไร ในการติดตั้ง Tableau Server คุณต้องมีอินสแตนซ์ของบริการอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดอินสแตนซ์ของพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์บนโหนดที่กำหนดค่าด้วยเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ