การจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด

เมื่อใช้บทบาทโหนด คุณสามารถกำหนดค่าตำแหน่งที่จะประมวลผลเวิร์กโหลดบางประเภทในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณ ฟีเจอร์บทบาทโหนดช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นและปรับขนาดทรัพยากรให้กับภาระงานที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสามารถกำหนดค่าบทบาทโหนดสำหรับแบ็กกราวด์เดอร์และที่เก็บไฟล์ได้

บทบาทโหนด “แบ็กกราวด์เดอร์” จะระบุประเภททาสก์ที่ดำเนินการในพื้นหลังที่ควรเรียกใช้บนโหนด ในขณะที่บทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์” จะระบุประเภทของการแยกข้อมูลปริมาณทาสก์ที่ควรเรียกใช้บนโหนด บทบาทโหนดทั้งสองจะถูกระบุไว้ที่ระดับโหนด แม้ว่าบทบาทโหนดเหล่านี้จะสามารถทำงานได้อย่างอิสระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปริมาณงานที่เลือก แต่บทบาทโหนดทั้งสองนี้สามารถใช้ระบุโหนดเซิร์ฟเวอร์ให้เฉพาะเจาะจงเพื่อดำเนินการปริมาณงานที่เลือกอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกข้อมูลปริมาณงานที่สูง การรวมนี้จะกล่าวถึงอย่างละเอียดมากขึ้นในภายหลังในส่วนบทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์”

บทบาทโหนดแบ็กกราวนเดอร์

กระบวนการแบ็กกราวนเดอร์จะเรียกใช้ทาสก์ Tableau Server ซึ่งรวมถึงการรีเฟรชการแยกข้อมูล การสมัครรับข้อมูล ทาสก์ของโฟลว์ ทาสก์ “เรียกใช้ตอนนี้” และทาสก์ที่เริ่มทำทาสก์จาก tabcmd การเรียกใช้ทาสก์เหล่านี้ทั้งหมดสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องจำนวนมากได้ หากคุณมีโหนดแบ็กกราวนเดอร์มากกว่าหนึ่งโหนดในคลัสเตอร์ คุณสามารถจัดการปริมาณงานแบ็กกราวนเดอร์ของคุณได้โดยระบุประเภททาสก์ที่แบ็กกราวนเดอร์สามารถทำงานได้บนโหนดโดยใช้ฟีเจอร์บทบาทโหนดของแบ็กกราวนเดอร์

ขณะนี้ตัวเลือกการกำหนดค่านี้สามารถใช้งานได้ผ่านคำสั่ง TSM CLI เท่านั้นและมีประโยชน์เฉพาะกับคลัสเตอร์หลายโหนดเท่านั้น หากคุณมีเพียงโหนดเดียว ระบบจะตั้งค่าแบ็กกราวนเดอร์ให้เรียกใช้ทาสก์ทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การใช้บทบาทโหนดแบ็กกราวนเดอร์

ฟีเจอร์บทบาทโหนดของแบ็กกราวนเดอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณควบคุมและกำกับดูแลได้มากขึ้นในจุดที่มีการประมวลผลปริมาณงานของแบ็กกราวนเดอร์บางประเภทในการติดตั้ง Tableau Server และช่วยให้คุณมุ่งเน้นและปรับขนาดทรัพยากรให้กับปริมาณงานที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น หากมีการปรับใช้จำนวนมากสำหรับการแยกข้อมูลและผู้ใช้กำลังเรียกใช้งานการรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือการเข้ารหัสจำนวนมาก อาจเป็นประโยชน์ในการมุ่งเน้นไปที่โหนดสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูล ในทำนองเดียวกัน ในกรณีของการสมัครรับข้อมูล หากการติดตั้ง Tableau Server ประมวลผลการสมัครรับข้อมูลจำนวนมากและคุณต้องการตรวจสอบว่างานอื่นๆ ไม่ได้ใช้ทรัพยากรจากการสมัครรับข้อมูล คุณสามารถใช้โหนดกับการสมัครรับข้อมูลได้ ในกรณีเหล่านี้ คุณยังต้องมุ่งเน้นไปที่โหนดแบ็กกราวนเดอร์อื่นๆ กับปริมาณงาน นอกเหนือจากการรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือการสมัครรับข้อมูล

Tableau แนะนำให้มีหลายโหนดที่มุ่งเน้นไปที่ปริมาณงานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับความพร้อมใช้งานที่สูง ตัวอย่างเช่น หากคุณมุ่งเน้นไปที่โหนดสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูล คุณควรกำหนดค่าโหนดที่สองเพื่อประมวลผลปริมาณงานการรีเฟรชการแยกข้อมูล ด้วยวิธีนี้ หากโหนดที่มุ่งเน้นไปที่การรีเฟรชการแยกข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ การรีเฟรชการแยกข้อมูลจะยังคงสามารถประมวลผลได้โดยโหนดอื่นๆ

ตัวเลือกการกำหนดค่า

การกำหนดค่างาน
all-jobs (ค่าเริ่มต้น)งาน Tableau Server ทั้งหมด
โฟลว์งานการเรียกใช้ลำดับงาน
no-flowsงานทั้งหมด ยกเว้นลำดับงาน
extract-refreshes

งานที่สร้างขึ้นสำหรับ:

การรีเฟรชที่เพิ่มขึ้น การรีเฟรชเต็มรูปแบบ การเข้ารหัส และการถอดรหัสของการแยกข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตลำดับงานสร้างขึ้น

การสมัครรับข้อมูลงานการสมัครรับข้อมูล
ระบบงานบำรุงรักษาระบบที่โต้ตอบกับกระบวนการ Tableau Server รายการอื่น ตัวอย่างเช่น การล้างงานที่ขัดข้อง การเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ฐานข้อมูล และการซิงค์ Active Directory
extract-refreshes-and-subscriptionsการรีเฟรชการแยกข้อมูล การเข้ารหัส และการถอดรหัสของการแยกข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตลำดับงานสร้างขึ้นและงานการสมัครรับข้อมูล
no-extract-refreshesงานทั้งหมดยกเว้นการรีเฟรชการแยกข้อมูล การเข้ารหัสการแยกข้อมูล และการถอดรหัสของการแยกข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตลำดับงานสร้างขึ้น
no-subscriptionsงานทั้งหมด ยกเว้นการสมัครรับข้อมูล
no-extract-refreshes-and-subscriptionsงานทั้งหมดยกเว้นการรีเฟรชการแยกข้อมูล การเข้ารหัสและการถอดรหัสของการแยกข้อมูลทั้งหมด รวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตลำดับงานสร้างขึ้นและการสมัครรับข้อมูล
no-systemงานทั้งหมดยกเว้นงานบำรุงรักษาระบบ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง tsm ในการตั้งค่าบทบาทโหนด โปรดดู tsm topology

หมายเหตุ: การกำหนดค่าให้กับบทบาทโหนดต้องมีการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้มีการหยุดทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes

ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต

การกำหนดค่าโหนดให้ดำเนินการทาสก์เฉพาะบางประเภท เช่น ลำดับงาน การรีเฟรชการแยกข้อมูล และการสมัครรับข้อมูล คุณต้องมีนใบอนุญาตรายการใดรายการหนึ่งที่เปิดใช้งานบน Tableau Server:

 • หากต้องการกำหนดค่าโหนดเพื่อเรียกใช้ลำดับงาน คุณต้องมีใบอนุญาต การจัดการข้อมูล ที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณและให้ Tableau Prep Conductor ทำงานบนโหนดนั้น หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Prep Conductor โปรดดู Tableau Prep Conductor

 • หากต้องการกำหนดค่าโหนดเพื่อเรียกใช้การรีเฟรชการแยกข้อมูล การสมัครรับข้อมูล และการผสานรวมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการสมัครรับข้อมูล คุณต้องมีใบอนุญาต Advanced Management ที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานบน Tableau Server หากใบอนุญาตหมดอายุหรือถูกปิดใช้งาน คุณจะเห็นข้อผิดพลาดทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Advanced Management โปรดดูเกี่ยวกับ Tableau Advanced Management ใน Tableau Server

สำคัญ!
ในขณะที่ลำดับงาน การรีเฟรชการแยกข้อมูล และการสมัครรับข้อมูลอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้ทรัพยากรจำนวนมาก แต่ไม่ใช่เพียงงานเดียวที่อาจต้องใช้ทรัพยากรเฉพาะ ในกลุ่มงานทั้งหมด​มีงานที่หลากหลายของ “ระบบ” ที่แบ็กกราวเดอร์ดำเนินการอยู่ เช่น การสร้างภาพขนาดย่อสำหรับเวิร์กบุ๊ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโหนดที่เรียกใช้งานนอกเหนือจากการรีเฟรชการแยกข้อมูล การสมัครรับข้อมูล หรือลำดับงานมีทรัพยากรเครื่องเพียงพอ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าบทบาทโหนดด้วยการใช้คำสั่ง TSM โปรดดู tsm topology set-node-role

การพิจารณา

มีกฎบางอย่างที่คุณต้องพิจารณาเมื่อกำหนดค่าบทบาทโหนด “แบ็กกราวเดอร์” ซึ่งมีรายการต่อไปนี้:

 • สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าบทบาทโหนดได้เพียงหนึ่งโหนดต่อครั้ง คุณไม่สามารถกำหนดค่าบทบาทโหนดหลายรายการบนโหนดเดียวได้

 • หากต้องการกำหนดค่าบทบาทโหนด ต้องมีกระบวนการ “แบ็กกราวเดอร์” อย่างน้อยหนึ่งรายการบนโหนดนั้น

 • หากคุณมีเพียงโหนดแบ็กกราวเดอร์เดียว คุณต้องกำหนดค่าโหนดนี้เพื่อเรียกใช้งานทั้งหมด การดำเนินการนี้คือการกำหนดค่าเริ่มต้นและไม่จำเป็นต้องมีการให้สิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติม

 • หากคุณมีโหนดแบ็กกราวเดอร์มากกว่าหนึ่งโหนด คุณต้องกำหนดค่าบทบาทโหนดเหล่านั้นเพื่อจัดการงานทั้งหมด ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • ปรับแต่งโหนดใดโหนดหนึ่งเพื่อเรียกใช้งานทั้งหมดโดยใช้ตัวเลือกงานทั้งหมด นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดและไม่ซับซ้อน

  • การใช้หนึ่งในการกำหนดค่าการยกเว้นบนโหนดใดโหนดหนึ่ง:

   • no-flows
   • no-subscriptions
   • no-extract-refreshes
   • no-extract-refreshes-and-subscriptions

ตัวอย่างเช่น ในคลัสเตอร์ที่มีแบ็กกราวด์เดอร์สามรายการ คุณสามารถกำหนดค่าโหนดหนึ่งโหนดเพื่อเรียกใช้ลำดับงานได้ โหนดเพื่อเรียกใช้การสมัครรับข้อมูล และการรีเฟรชการแยกข้อมูล และโหนดเพื่อเรียกใช้งานทั้งหมด ยกเว้นลำดับงาน การสมัครรับข้อมูล และการรีเฟรชการแยกข้อมูล

หมายเหตุ:​มีการเปิดตัวความสามารถในการระบุบทบาทโหนดเพื่อเรียกใช้ลำดับงานหรือเรียกใช้งานทั้งหมด ยกเว้นลำดับงานหรือเรียกใช้งานทั้งหมดในเวอร์ชัน 2019.1

บทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์”

จัดเก็บไฟล์ Tableau Serverจะควบคุมการจัดเก็บของการแยกข้อมูล มีสามหมวดหมู่กว้างๆ ของปริมาณงานที่ขึ้นอยู่กับการแยกข้อมูล

ปริมาณงานการแยกข้อมูลบริการการดำเนินงาน
รีเฟรชแบ็กกราวเดอร์
การค้นหาเครื่องมือสำหรับข้อมูล
สำรอง/คืนค่าสำรอง/คืนค่า

การจัดการบทบาทโหนด “ที่เก็บไฟล์” ร่วมกับการจัดการบทบาทโหนด “แบ็กกราวเดอร์” ช่วยให้ผู้ดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์มีความเชี่ยวชาญในโหนดของเซิร์ฟเวอร์ในการดำเนินงานกับปริมาณงานที่เลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหมวดหมู่ทั้งหมดในการการแยกข้อมูลปริมาณงานจำนวนมาก

มีความเป็นไปได้ที่จะมีความเชี่ยวชาญในโหนดเพื่อดำเนินการแยกข้อมูลของปริมาณงานการค้นหาผ่านโทโพโลยีที่มีโหนด “เครื่องมือสำหรับข้อมูล” แบบสแตนด์อโลนเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม นี่เป็นความพยายามที่ต้องใช้ไปกับปริมาณงานการรีเฟรชการแยกข้อมูล ซึ่งจะดำเนินการโดยโหนด “แบ็กกราวเดอร์” ด้วยวิธีการแยกที่ใช้โทโพโลยี ปริมาณงาน “แบ็กกราวเดอร์” ที่สูงสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูลอาจช้าลงเนื่องจากไม่มีโหนด “แบ็กกราวเดอร์” ที่มี “ที่เก็บไฟล์” และปริมาณการใช้งานการรีเฟรชการแยกข้อมูลทั้งหมดจะผ่านเครือข่าย

ด้วยตัวเลือกการกำหนดค่าโหนดบทบาท “ที่เก็บไฟล์” คุณสามารถกำหนดโหนดเซิร์ฟเวอร์บางโหนดที่จะดำเนินการแยกข้อมูลการค้นหาที่ควรเลือกจากรายการโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถดำเนินการได้ การดำเนินการนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วของปริมาณงาน เช่น การสำรองข้อมูลและการรีเฟรชการแยกข้อมูลโดยช่วยให้ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์เปิดใช้งาน “ที่เก็บไฟล์” บนโหนดเซิร์ฟเวอร์ “แบ็กกราวเดอร์” ซึ่งจะทำให้การค้นหาการแยกข้อมูลไม่ทำงานบนโหนดเหล่านี้ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์หากคุณมีปริมาณงานการค้นหาการแยกข้อมูลที่สูงและปริมาณงานการรีเฟรชการแยกข้อมูลสูง และต้องการได้รับประสิทธิภาพในการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการค้นหาที่ดีที่สุด

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการรีเฟรชการแยกข้อมูลและการสำรองข้อมูลหรือกู้คืนปริมาณงาน

เริ่มต้นจากโทโพโลยีที่มีโหนด “เครื่องมือสำหรับข้อมูล” ที่เฉพาะ (โปรดูเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก)

หมายเหตุ: ในแผนภาพและขั้นตอนด้านล่าง โหนด 1 คือโหนดเริ่มต้น, โหนด 2 คือโหนด 1 เพิ่มเติม, โหนด 3 คือโหนด 2 เพิ่มเติม และโหนด 4 คือโหนด 3 เพิ่มเติม

โทโพโลยี 1 - โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่มอบหมายโดยเฉพาะโทโพโลยี 1 - โหนดเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่มอบหมายโดยเฉพาะ

 1. เพิ่ม “ที่เก็บไฟล์” ลงในโหนด 1
  tsm topology set-process -n node1 -pr filestore -c 1
 2. กำหนดโหนด 3 และโหนด 4 เพื่อเรียกใช้ปริมาณงานการแยกข้อมูลและการค้นหาตามที่ต้องการ
  tsm topology set-node-role -n node3, node4 -r extract-queries
 3. กำหนดโหนด 1 เพื่อเรียกใช้ปริมาณงานการแยกข้อมูลและการค้นหาตามที่ต้องการ
  tsm topology set-node-role -n node1 -r extract-refreshes
 4. กำหนดโหนด 2 เพื่อเรียกใช้ปริมาณงานที่ไม่ใช่การแยกข้อมูลและการค้นหาตามที่ต้องการ
  tsm topology set-node-role -n node2 -r no-extract-refreshes
 5. ใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ
  tsm pending-changes apply

โทโพโลยี 2โทโพโลยี 2 - โหนด “ที่เก็บไฟล์” พิเศษ

หมายเหตุ:​สำหรับการปรับใช้ Tableau Server การเพิ่มบทบาท “ที่เก็บไฟล์” ลงในโหนดที่มีอยู่จะเป็นการเพิ่ม I/O ของเครือข่ายชั่วคราวระหว่างโหนด “ที่เก็บไฟล์” ทั้งหมดในขณะที่มีการซิงค์ “ที่เก็บไฟล์” ใหม่ ระยะเวลาของการดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลใน “ที่เก็บไฟล์” และขีดความสามารถของแบนด์วิดท์เครือข่าย สถานะของการซิงค์สามารถตรวจสอบได้โดยใช้ TSM Web GUI หากคุณเพิ่ม “ที่เก็บไฟล์” มากกว่าหนึ่งรายการในการปรับใช้ ขอแนะนำให้เพิ่มอย่างต่อเนื่องกันและรอให้การซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ขณะที่เพิ่ม “ที่เก็บไฟล์” แต่ละรายการ

กำหนดการจัดการปริมาณงานการแยกข้อมูลและการค้นหา

เมื่อการค้นหาการแยกข้อมูลสำหรับการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมตริกทำงานพร้อมกันกับที่ผู้ใช้ดูการแสดงเป็นภาพแบบแยกข้อมูล ผู้ใช้อาจประสบกับการโหลดการแสดงเป็นภาพที่ช้ากว่าเวลาปกติ ใช้บทบาทโหนดต่อไปนี้เพื่อกำหนดวิธีการจัดลำดับความสำคัญของปริมาณงานเหล่านี้

บทบาทโหนดที่จะใช้ประเภทของปริมาณงานการแยกข้อมูลและการค้นหาตัวอย่าง
extract-queriesกำหนดเวลาแล้วการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมตริก
extract-queries-interactiveแบบอินเทอร์แอกทีฟผู้ใช้ที่ดูการแสดงเป็นภาพแบบแยกข้อมูล

หากการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการเติบโตของการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเมตริก คุณสามารถเพิ่มโหนดและมอบหมายบทบาทโหนด extract-queries ซึ่งจะช่วยให้สามารถจัดการกับการสมัครรับข้อมูลและการแจ้งเตือนได้มากขึ้น

หากการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ของคุณมีการเติบโตของผู้ใช้ที่ดูการแสดงเป็นภาพแบบแยกข้อมูล คุณสามารถเพิ่มโหนดและมอบหมายบทบาทโหนด extract-queries-interactive ซึ่งช่วยให้จัดลำดับความสำคัญของการค้นหาการแยกข้อมูลแบบอินเทอร์แอกทีฟเพื่อลดเวลาการโหลดการแสดงเป็นภาพแบบแยกข้อมูล บทบาทโหนด extract-queries-interactive เป็นสิ่งที่ควรใช้และไม่ใช่การแยกที่เคร่งครัด หมายความว่าการค้นหาจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังโหนดที่มีบทบาทโหนด extract-queries-interactive ที่มอบหมาย หากคุณมีหลายโหนดที่มีบทบาท extract-queries-interactive การค้นหาจะถูกกำหนดเส้นทางตามระบบการทำงานของโหนด

ตัวอย่างเช่น เพิ่มโหนดและกำหนดให้ดำเนินการปริมาณงาน extract-queries-interactive ตามที่ต้องการ

 • tsm topology set-node-role -n node4 -r extract-queries-interactive

ตัวเลือกการกำหนดค่า

การกำหนดค่างาน
all-jobs (ค่าเริ่มต้น)งาน Tableau Server ทั้งหมด
extract-queriesงานที่สร้างขึ้นสำหรับการค้นหาการแยกข้อมูล โหนดที่เลือกจะทำงานเป็น all-jobs และจะจัดลำดับความสำคัญในการประมวลผลการค้นหาการแยกข้อมูล
extract-queries-interactiveงานที่สร้างขึ้นสำหรับการค้นหาการแยกข้อมูล โหนดที่เลือกจะทำงานเป็น all-jobs และจะจัดลำดับความสำคัญในการประมวลผลการค้นหาการแยกข้อมูลแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น โหนดที่ทำงานเมื่อผู้ใช้กำลังดูที่หน้าจอและรอให้แดชบอร์ดการแยกข้อมูลโหลด นี่เป็นการตั้งค่าขั้นสูง และควรใช้เฉพาะในกรณีที่คลัสเตอร์มีการสมัครใช้งานและปริมาณงานการแจ้งเตือนจำนวนมากที่ทำให้ผู้ใช้ประสบกับประสิทธิภาพที่ลดลงในเวลาโหลดซึ่งจะทำงานในช่วงเวลาเดียวกับการโหลดตามกำหนดการ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าบทบาทโหนดด้วยการใช้คำสั่ง TSM โปรดดู tsm topology set-node-role

ข้อกำหนดด้านใบอนุญาต

หากต้องการกำหนดค่าโหนดเพื่อเรียกใช้การค้นหาการแยกข้อมูล คุณต้องมีใบอนุญาต Advanced Management ที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานบน Tableau Server

วิธีดูบทบาทโหนด

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อดูว่าบทบาทโหนดใดที่มีการกำหนดค่าในบน Tableau Server:
tsm topology list-nodes -v

ใครสามารถดำเนินการนี้ได้บ้าง

ผู้ดูแลระบบ Tableau Server สามารถกำหนดค่าบทบาทโหนดและเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กำหนดได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ