กำหนดค่าโหนด

ใช้ UI ของเว็บ Tableau Services Manager (TSM) หรือคำสั่ง CLI เพื่อกำหนดค่าโทโพโลยีของโหนด โหนดเริ่มต้นจะได้รับการกำหนดค่าด้วยค่าเริ่มต้นที่มีอยู่ในทุกการประมวลผลที่ TSM ใช้งานและ Tableau Server เมื่อคุณเพิ่มโหนดเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องระบุว่าการประมวลผลใดที่ทำงานบนโหนดเหล่านั้น และจำนวนอินสแตนซ์ที่ทำงานในการประมวลผลต่างๆ เหล่านั้นด้วย คุณอาจต้องการเปลี่ยนโทโพโลยีของโหนดเริ่มต้น เพิ่มอินสแตนซ์ของการประมวลผลที่มี หรือลบการประมวลผลบางอย่าง หรือแม้กระทั่งการย้ายการประมวลผลเหล่านั้นไปยังโหนดเพิ่มเติม (ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อตั้งค่าการติดตั้งแบบกระจายของ Tableau Server)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบ “ที่เก็บไฟล์” หรือ “ที่เก็บ” (pgsql) ได้ หากที่เก็บนั้นเป็นอินสแตนซ์เดียวของกระบวนการนั้นในคลัสเตอร์ของคุณ แต่ละกระบวนการในการติดตั้ง Tableau Server ของคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ และคุณต้องเพิ่มอินสแตนซ์ที่สองและอนุญาตให้ซิงโครไนซ์กับอินสแตนซ์แรกก่อนลบกระบวนการบนโหนดเดิม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูกระบวนการย้ายที่เก็บ และย้ายกระบวนการของที่จัดเก็บไฟล์

ปกติแล้วคุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลายรายการแก่การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ ยกเว้นถ้าคุณย้ายหรือลบอินสแตนซ์ที่เก็บไฟล์หรือที่เก็บ

หากต้องการกำหนดค่าโหนด Tableau Server ด้วยอินเทอร์เฟซเว็บ TSM ให้ทำดังนี้

 1. เปิด TSM ในเบราว์เซอร์:

  https://<tsm-computer-name>:8850

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager Web UI

 2. คลิกแท็บการกำหนดค่า

  ขั้นตอนถัดไปจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่คุณต้องการ

  • เพิ่มการประมวลผล—เพิ่มการประมวลผลให้กับโหนดด้วยการระบุจำนวนของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการบนโหนด หรือการเลือกกล่องสำหรับการประมวลผล

   ตัวอย่างเช่น หากต้องการเพิ่มอินสแตนแบ็กกราวเดอร์สี่รายการและเกตเวย์หนึ่งรายการให้กับโหนด:

   1. เลือกกล่องเกตเวย์:

   2. ตั้งค่าการนับแบ็กกราวเดอร์เป็น 4:

    การเพิ่มแบ็กกราวเดอร์ให้กับโหนดจะเพิ่มอินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูล หากยังไม่มีอยู่ในโหนด

    หมายเหตุ: TSM Web UI จำกัดให้คุณมีกระบวนการสูงสุด 8 อินสแตนซ์ที่อนุญาตให้คุณเลือกจำนวนอินสแตนซ์ได้ หากต้องการกำหนดค่าอินสแตนซ์มากกว่านี้ ให้ใช้บรรทัดคำสั่งและคำสั่ง TSM topology set-process หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูtsm topology set-process

  • เปลี่ยนแปลงจำนวนการประมวลผล—เปลี่ยนจำนวนของการประมวลผลบนโหนดด้วยการระบุจำนวนใหม่ หรือการเลือกกล่องสำหรับการประมวลผล

  • ลบการประมวลผลอย่างสมบูรณ์—ลบอินสแตนซ์ทั้งหมดของการประมวลผลออกจากโหนดด้วยการล้างกล่องการประมวลผล หรือตั้งค่าการนับไว้ที่ 0 (ศูนย์)

  ปกติแล้วคุณจะย้ายการประมวลผลจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งได้โดยการตั้งค่าการนับอินสแตนซ์การประมวลผลของโหนดแรกไว้ที่ 0 (ศูนย์) แล้วตั้งการนับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ในโหนดที่สอง

  หากคุณพยายามกำหนดค่าที่ไม่ได้รับอนุญาต (ตัวอย่างเช่น คุณพยายามลบที่เก็บไฟล์ที่ไม่ได้ถูกยกเลิกการใช้งาน) จะมีข้อความปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณทราบ

 3. คลิกที่การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการตรงมุมขวาบน และปรับใช้การเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ท เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงและรีสตาร์ท Tableau Server

หากต้องการกำหนดค่าโหนด ให้เรียกใช้คำสั่งจากโหนดเริ่มต้นแล้วใช้ ID โหนดเพื่อระบุว่าโหนดใดที่คุณกำลังกำหนดค่า หากต้องการกำหนด ID โหนดให้ใช้คำสั่ง tsm topology list-nodes ใช้คำสั่ง tsm topology set-process เพื่อเพิ่ม อัปเดต หรือลบการประมวลผลบนโหนด คุณต้องระบุโหนดที่คุณกำลังกำหนดค่า การประมวลผลที่คุณกำลังเพิ่ม อัปเดต หรือลบ รวมถึงจำนวนอินสแตนซ์ของการประมวลผล หลังการตั้งค่าโทโพโลยีสำหรับโหนด คุณต้องปรับใช้การเปลี่ยนแปลงแก่ Tableau Server ด้วย

ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงด้วยคำสั่ง tsm pending-changes apply หลังปรับใช้การเปลี่ยนแปลงแล้ว Tableau Server จะกลับคืนสู่สถานะเดิมก่อนเรียกใช้คำสั่ง ซึ่งหมายความว่าหากมีการทำงานจะส่งผลให้เกิดการรีสตาร์ท และหากหยุดทำงานระบบจะหยุดนิ่งต่อไปหลังปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการแล้ว โดยปกติแล้วหาก Tableau Server ทำงานเมื่อคุณปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ เซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงานเพื่อให้สามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงได้ จากนั้นจึงรีสตาร์ท ข้อยกเว้นคือถ้าคุณเปลี่ยนแปลงจำนวนอินสแตนซ์ของแบ็กกราวเดอร์  หรือ VizQL Server บนโหนดเดิมที่มี การเปลี่ยนแปลงของการประมวลผลเหล่านั้นบนโหนดเดิมที่มี จะไม่ทำให้ Tableau Server หยุดทำงาน

คุณต้องการ ID โหนดสำหรับโหนดเพื่อกำหนดค่าของโหนด หากต้องการกำหนด ID โหนดให้ใช้คำสั่งดังนี้

tsm topology list-nodes -v

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้จะแสดงชื่อของการประมวลผลบางรายการ สำหรับรายชื่อที่ครบถ้วน ให้ดูที่ กระบวนการของ Tableau Server

การเพิ่มการประมวลผลให้กับโหนด

ใช้คำสั่ง tsm topology set-process เพื่อเพิ่ม อัปเดต หรือลบการประมวลผลบนโหนด คุณต้องระบุโหนดที่คุณกำลังกำหนดค่า การประมวลผลที่คุณกำลังเพิ่ม รวมถึงจำนวนอินสแตนซ์ของการประมวลผล

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง:

  tsm topology list-nodes -v

 3. เพิ่มการประมวลผลลงบนโหนดด้วยการระบุการประมวลผลและจำนวนอินสแตนซ์

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้จะเพิ่มอินสแตนซ์แบ็กกราวเดอร์สองรายการให้กับ node1:

  tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 2

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

การเปลี่ยนแปลงจำนวนกระบวนการบนโหนด

เปลี่ยนจำนวนการประมวลผลบนโหนดโดยการระบุการประมวลผลที่กำหนดค่าแล้ว จากนั้นจึงระบุค่าใหม่สำหรับจำนวนของอินสแตนซ์

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง:

  tsm topology list-nodes -v

 3. เปลี่ยนจำนวนการประมวลผลบนโหนดโดยการระบุการประมวลผลที่กำหนดค่าแล้ว จากนั้นจึงระบุค่าใหม่สำหรับจำนวนของอินสแตนซ์

  ตัวอย่างเช่น บนโหนด (node1) ที่กำลังเรียกใช้แบ็กกราวเดอร์อยู่ คำสั่งนี้จะเปลี่ยนจำนวนอินสแตนซ์เป็นสี่:

  tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 4

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

การลบทุกอินสแตนซ์ของการประมวลผลจากโหนด

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง:

  tsm topology list-nodes -v

 3. ลบกระบวนการจากโหนดโดยการระบุการนับอินสแตนซ์เป็น 0 สำหรับกระบวนการดังกล่าวบนโหนด

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งนี้ลบการประมวลผลแบ็กกราวเดอร์จาก node1:

  tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 0

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

การย้ายทุกอินสแตนซ์ของการประมวลผลจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่ง

ปกติแล้วคุณจะย้ายการประมวลผลจากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งได้โดยการตั้งค่าการนับอินสแตนซ์การประมวลผลของโหนดแรกไว้ที่ 0 (ศูนย์) แล้วตั้งการนับค่าที่ไม่ใช่ศูนย์ในโหนดที่สอง

 1. ในโหนดเริ่มต้น ให้เปิดเซสชันเทอร์มินัล

 2. ค้นหา ID โหนดสำหรับโหนดที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง:

  tsm topology list-nodes -v

 3. ย้ายการประมวลผลจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งด้วยการระบุการนับอินสแตนซ์ให้เป็น 0 สำหรับการประมวลผลดังกล่าวบนโหนดแรกและระบุการนับที่ 1 หรือมากกว่าให้กับโหนดที่สอง

  ตัวอย่างเช่น คำสั่งเหล่านี้จะลบแบ็กกราวเดอร์จาก node1 และเพิ่มอินสแตนซ์สองอินสแตนซ์ให้กับ node2:

  tsm topology set-process -n node1 -pr backgrounder -c 0

  tsm topology set-process -n node2 -pr backgrounder -c 2

 4. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลง:

  tsm pending-changes apply

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ