บริการการสำรวจเนื้อหาของ Tableau Server

บริการการสำรวจเนื้อหาของ Tableau Server จะขยายความสามารถของกระบวนการค้นหาและเรียกดู รวมทั้งยังรับผิดชอบการจัดทำดัชนีเนื้อหาทั้งหมดใน Tableau Server บริการนี้เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ Tableau Server เวอร์ชัน 2021.1 เป็นต้นไป และจำเป็นสำหรับการค้นหาและเรียกดูชุดเนื้อหาภายนอก เช่น ฐานข้อมูลและตาราง คุณจะสามารถดูฐานข้อมูลและตารางได้ เฉพาะเมื่อคุณเปิดใช้งาน Tableau Catalog เอาไว้

บริการสำรวจเนื้อหาจะใช้ได้กับทั้งการค้นหาอย่างรวดเร็วและผ่านการกรอง บริการนี้ไม่ได้ใช้ SOLR แต่ใช้ Elastic Search ในการทำงาน

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

บริการสำรวจเนื้อหาจะติดตั้งโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้น

การกำหนดค่าในหลายโหนด

หากต้องการความพร้อมใช้งานสูงและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของบริการสำรวจเนื้อหาอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์บนทุกโหนดที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน

กระบวนการ

Content Exploration Service

สถานะสถานะของ Content Exploration Service จะแสดงให้เห็นบนหน้าสถานะ และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ TSM CLI เพื่อดู หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดย Content Exploration Service จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/contentexploration หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

 

จะเกิดอะไรขึ้นหากบริการสำรวจเนื้อหาหยุดทำงาน

หากบริการสำรวจเนื้อหาหยุดทำงาน คำขอค้นหาสำหรับประเภทเนื้อหาที่ให้บริการจะไม่ปรากฏในผลการค้นหา หากมีการติดตั้งบริการเอาไว้หลายอินสแตนซ์ ระบบจะส่งคำขอที่ตามมาไปยังอินสแตนซ์ที่ทำงาน

หากบริการสำรวจเนื้อหาที่หยุดทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ยังอยู่ในสภาพปกติ บริการจะเริ่มทำงานใหม่

การปรับแต่งประสิทธิภาพ

บริการสำรวจเนื้อหามีความสามารถในการขยายขนาดได้ตามต้องการ ขึ้นอยู่กับปริมาณหน่วยความจำที่ใช้งานได้บนโหนด แต่จะมีการจัดสรรหน่วยความจำตามค่าเริ่มต้นที่กำหนดจำนวนหน่วยความจำสูงสุดที่บริการสามารถใช้ได้ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่แนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ แต่หากคุณพบปัญหาด้านประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดสรรหน่วยความจำไม่เพียงพอ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการจัดสรรหน่วยความจำสูงสุดได้

ขั้นแรก ให้เรียกข้อมูลการจัดสรรหน่วยความจำสูงสุดในปัจจุบันโดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

tsm configuration get -k contentexploration.vmopts

เรียกใช้คำสั่งเซตต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนการจัดสรรหน่วยความจำสูงสุดโดยอัปเดตค่า -Xmx ซึ่งตามด้วยการใช้การเปลี่ยนแปลงที่ค้างอยู่ ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลือกอื่น:

tsm configuration set -k contentexploration.vmopts -v "-Xmx<new value>m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -Dspring.profiles.active=monolith"

ตัวอย่าง:

tsm configuration set -k contentexploration.vmopts -v "-Xmx1024m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -Dspring.profiles.active=monolith"

tsm pending-changes apply

ไฟล์บันทึก

บริการสำรวจเนื้อหาจะสร้างไฟล์บันทึกสองชุด:

  • control_contentexploration*.log: บันทึกเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่กำลังจะเริ่มขึ้นและมีการเปิดใช้งาน
  • contentexploration_*.log: ระบบจะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆ ไว้ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ความแม่ยำในการค้นหา

มีสองวิธีในการใช้บริการสำรวจเนื้อหาเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ค้นหาเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

  • เมื่อใดก็ตามที่มีการจัดการเนื้อหาโดย Tableau Server หรือมีการแก้ไข Tableau Cloud รวมถึงให้สิทธิ์ บริการสำรวจเนื้อหาจะจัดทำดัชนีเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นใหม่ เพื่อให้ดัชนีการค้นหาเป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • งานแบ็กกราวเดอร์ที่ระบบสร้างขึ้น ซึ่งจะตรวจสอบเป็นระยะว่าเนื้อหาทั้งหมดมีการซิงโครไนซ์อย่างถูกต้องและจัดทำดัชนีความคลาดเคลื่อนที่พบใหม่

การจัดทำดัชนีขึ้นใหม่

ในระหว่างการกู้คืน กระบวนการกู้คืนจะเริ่มต้นการจัดทำดัชนีเนื้อหาและเนื้อหาภายนอกที่จัดการโดย Tableau Server ขึ้นมาใหม่แบบเต็มรูปแบบ กระบวนการจัดทำดัชนีขึ้นใหม่นี้จะใช้ทรัพยากร CPU ซึ่งอาจสังเกตเห็นได้ในระหว่างการสำรองข้อมูลและคืนค่าข้อมูล

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ