VizQL Server ของ Tableau Server

VizQL Server จะโหลดและสร้างมุมมอง รวมถึงคำนวณและทำการค้นหา หากต้องการให้กระบวนการ VizQL Server มีความพร้อมใช้งานสูง ให้กำหนดค่าอินสแตนซ์อย่างน้อยหนึ่งรายการให้ทำงานบนหลายโหนด

กระบวนการ

VizQL Server

สถานะสถานะของกระบวนการ VizQL Server จะปรากฏในหน้าสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดย VizQL Server จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/vizqlserver หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนของ VizQL Server ดำเนินการไม่สำเร็จ หากมีกระบวนการของ VizQL Server เพียงกระบวนการเดียวและดำเนินการไม่สำเร็จ Tableau Server จะไม่สามารถสร้างมุมมองได้ ต้องมีการกำหนดค่ากระบวนการ VizQL ซ้ำซ้อนเพื่อความพร้อมใช้งานสูง การกำหนดค่าทั่วไปที่ใช้ได้ดี คือการกำหนดค่ากระบวนการ VizQL Server ตั้งแต่สองถึงสี่กระบวนการในแต่ละโหนด

การตอบสนองความต้องการพร้อมกันนี้จำเป็นต่อความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดได้สูง หากกระบวนการของ VizQL Server หลายตัวกำลังทำงาน กระบวนการเดียวที่ดำเนินการไม่สำเร็จจะส่งผลให้คำขอไม่สำเร็จและข้อมูลเซสชันที่ดำเนินการไม่สำเร็จก็จะเสียไปด้วย ระบบจะส่งคำขอในอนาคตไปที่กระบวนการ VizQL Server อื่นที่ยังทำงานบนคลัสเตอร์ Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ