กระบวนการเกตเวย์ของ Tableau Server

กระบวนการเกตเวย์ของ Tableau Server คือองค์ประกอบเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Apache (httpd.exe) บทบาทของเกตเวย์คือการจัดการคำขอที่ส่งถึงเซิร์ฟเวอร์จากไคลเอ็นต์ทั้งหมด อาทิ Tableau Desktop, อุปกรณ์มือถือ, พร็อกซี, ตัวปรับสมดุลโหลด ฯลฯ

เซิร์ฟเวอร์จะเรียกใช้อินสแตนซ์เดียวของกระบวนการเกตเวย์ คุณจึงไม่สามารถเรียกใช้ได้มากกว่าหนึ่งตัวต่อเครื่อง กระบวนการเกตเวย์มีความสำคัญต่อโหนดที่มีอินสแตนซ์ของ VizQL Server หรือ Vizportal

กระบวนการเกตเวย์
สถานะสถานะของ Gateway จะแสดงให้เห็นในหน้าสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยที่เก็บจะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/httpd หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

การกำหนดพอร์ต

ตามค่าเริ่มต้น กระบวนการเกตเวย์จะรับข้อมูลบนพอร์ต 80 (สำหรับคำขอ HTTP) และ 443 (สำหรับคำขอ SSL) เมื่อคุณติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนหนึ่งของการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์จะตรวจดูว่ามีการเปิดพอร์ตนี้อยู่ในไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์ใช้กระบวนการอื่นที่ต้องใช้พอร์ต 80 สำหรับ HTTP คุณสามารถเปลี่ยนการกำหนดพอร์ตสำหรับกระบวนการเกตเวย์ได้ระหว่างการติดตั้ง (คุณไม่สามารถเปลี่ยนพอร์ต SSL/HTTPS)

หากคุณต้องการตั้งค่าพอร์ต HTTP หลังการติดตั้ง ให้เรียกใช้คำสั่ง TSM ต่อไปนี้ โดยแทนที่ node ด้วยหมายเลขลำดับโหนด (ยกตัวอย่างเช่น node1) และ nn คือหมายเลขพอร์ตใหม่:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gateway:primary --port-value nn

หากคุณกำลังใช้งาน Tableau Server ด้วยเซิร์ฟเวอร์พร็อกซีย้อนกลับ คุณจะต้องกำหนดค่าพอร์ตอื่นๆ และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับโฮสต์บน Tableau Server โปรดดูการกำหนดค่าพร็อกซีและตัวจัดสรรภาระงานสำหรับ Tableau Server

ไฟล์บันทึกสำหรับกระบวนการเกตเวย์

กระบวนการเกตเวย์จะสร้างไฟล์บันทึกสองชุด:

  • ไฟล์บันทึกของกิจกรรม ชื่อของไฟล์บันทึกเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบ access.yy_mm_dd_hh_mm_ss.log.

  • ไฟล์บันทึกข้อผิดพลาด ระบบจะบันทึกข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็นไฟล์เดียวชื่อ error.log

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

กระบวนการเกตเวย์ในคลัสเตอร์

หากมีการกระจายสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังหลายเครื่อง คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการเกตเวย์เดียวบนแต่ละโหนดของคลัสเตอร์ได้ สถานการณ์ที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับการเรียกใช้กระบวนการเกตเวย์บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในคลัสเตอร์คือ คุณมีตัวปรับสมดุลโหลดทางด้านหน้าของคลัสเตอร์ ในสถานการณ์นี้ ตัวปรับสมดุลโหลดจะกระจายคำขอให้กับเกตเวย์ในคลัสเตอร์ หากคุณต้องการให้โหนดออฟไลน์ (ยกตัวอย่างเช่น เพื่อบำรุงรักษาโหนดนั้น) คุณสามารถปิดใช้งานการกำหนดเส้นทางของตัวปรับสมดุลโหลดไปยังเครื่องนั้นได้ เมื่อการบำรุงรักษาเสร็จสิ้น คุณสามารถเปิดใช้งานโหนดบนตัวปรับสมดุลโหลดได้อีกครั้ง

คุณต้องมีกระบวนการเกตเวย์ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งเครื่องในคลัสเตอร์ หากคุณลบกระบวนการเกตเวย์ออกจากเซิร์ฟเวอร์หลัก คุณต้องตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในคลัสเตอร์กำลังเรียกใช้กระบวนการเกตเวย์ คุณต้องตรวจสอบด้วยว่าไคลเอ็นต์สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้

จำเป็นต้องมีอินสแตนซ์ของกระบวนการเกตเวย์บนโหนดที่กำหนดค่าสำหรับหนึ่งในกระบวนการหรือบริการเหล่านี้ VizQL Server, Vizportal หรือ Tableau Prep Flow Authoring.

หากมีการกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ SSL คุณต้องตรวจสอบว่าใบรับรองสำหรับการสนับสนุน SSL อยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องภายในคลัสเตอร์ที่มีกระบวนการเกตเวย์ทำงานอยู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ SSL โปรดดู กำหนดค่า SSL สำหรับทราฟฟิก HTTP ภายนอกไปยังและจาก Tableau Server

ในทำนองเดียวกัน หากการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ใช้โลโก้ที่กำหนดเอง โลโก้จะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่กำลังเรียกใช้กระบวนการเกตเวย์

หากคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตที่กระบวนการเกตเวย์จะใช้รับข้อมูลตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบการกำหนดค่าหรือเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละเครื่องที่กำลังเรียกใช้กระบวนการเกตเวย์:

tsm topology set-ports --node-name node --port-name gateway:primary --port-value nn

ข้อมูลเพิ่มเติม

การกำหนดค่าพร็อกซีและตัวจัดสรรภาระงานสำหรับ Tableau Server

เพิ่มตัวจัดสรรภาระงาน

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ