บริการรับส่งข้อความของ Tableau Server

บริการรับส่งข้อความของ Tableau Server จะใช้ Apache ActiveMQ ตั้งแต่เวอร์ชัน 2019.4. ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเผยแพร่/สมัครรับข้อมูลที่ช่วยให้สามารถสื่อสารด้วยข้อความที่มีความปลอดภัย ปรับขนาดได้ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานสูงสำหรับไมโครเซอร์วิส บริการส่งข้อความจะใช้เพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างไมโครเซอร์วิสใน Tableau Server

เซิร์ฟเวอร์จะเรียกใช้อินสแตนซ์เดียวของบริการรับส่งข้อความ

กระบวนการบริการรับส่งข้อความ
สถานะระบบจะแสดงสถานะของบริการรับส่งข้อความบนหน้าสถานะและจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง tsm status -v หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยที่เก็บจะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/activemqserver หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ผลกระทบหากบริการรับส่งข้อความทำงานไม่ถูกต้อง

หากบริการรับส่งข้อความหยุดทำงานหรือล้มเหลวในการเริ่มต้นผลที่ตามมาจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้กำหนดค่าบริการส่งข้อความไว้หนึ่งหรือสองอินสแตนซ์

บริการรับส่งข้อมูลแบบหลายอินสแตนซ์ (หลายโหนด เวอร์ชัน 2020.1 ขึ้นไป)

คุณสามารถกำหนดค่าบริการรับส่งข้อความได้สองอินสแตนซ์ หากคุณใช้เวอร์ชัน 2020.1 ขึ้นไป และมีการติดตั้ง Tableau Server แบบหลายโหนด คุณสามารถติดตั้งบริการส่งข้อความได้สองอินสแตนซ์ ในกรณีนี้ หากอินสแตนซ์ใดอินสแตนซ์หนึ่งหยุดทำงาน อินสแตนซ์อื่นจะจัดการการรับส่งข้อมูลทั้งหมด และคุณสามารถลบอินสแตนซ์ที่หยุดทำงานและติดตั้งอินสแตนซ์ใหม่ได้

บริการรับส่งข้อความแบบหนึ่งอินสแตนซ์

หากคุณติดตั้ง Tableau Server แบบโหนดเดียว คุณจะถูกจำกัดให้ใช้งานบริการรับส่งข้อมูลได้เพียงอินสแตนซ์เดียว ในกรณีนี้ หากอินสแตนซ์ที่กำหนดค่าไว้ล้มเหลว Tableau Server จะยังคงทำงานแต่สถานะจะแสดงเป็น “ลดระดับ”

หากบริการรับส่งข้อความหยุดทำงาน บริการจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติตราบใดที่คอมพิวเตอร์ยังอยู่คงทำงาน

บริการรับส่งข้อความในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด

วิธีที่คุณจะกำหนดค่าบนิการรับส่งข้อความในคลัสเตอร์แบบหลายโหนดขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Tableau Server ที่คุณกำลังใช้งาน ในทุกกรณี คุณต้องเรียกใช้บริการรับส่งข้อความหนึ่งอินสแตนซ์

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.1 เป็นต้นไป คุณสามารถเรียกใช้บริการแบบสองอินสแตนซ์ได้ในสภาพแวดล้อมแบบหลายโหนด เราขอแนะนำให้เรียกใช้สองอินสแตนซ์ เพื่อให้เป็นบริการซ้อน คุณสามารถเพิ่มอินสแตนซ์ที่สองไปยังโหนดใดที่ยังไม่ได้กำหนดค่าบริการรับส่งข้อความได้ คุณไม่สามารถเพิ่มอินสแตนซ์มากกว่าสองอินสแตนซ์รวมกันในคลัสเตอร์แบบหลายโหนดได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ