เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลของ Tableau Server

เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลจัดการการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่บน Tableau Server หากต้องการให้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลมีความพร้อมใช้งานสูง ให้กำหนดค่ากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการให้ทำงานบนหลายโหนดของคลัสเตอร์

กระบวนการ

Data Server

สถานะสถานะของกระบวนการ Data Server จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Data Server จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/dataserver หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลดำเนินการไม่สำเร็จ การค้นหาที่ทำงานผ่านกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลจำไม่สำเร็จ ส่งผลให้การสร้างมุมมองและการรีเฟรชหารแยกข้อมูลไม่สำเร็จ หรืออาจแจ้งเตือน คำขอที่ตามมา รวมถึงการลองดำเนินการที่ไม่สำเร็จอีกครั้ง ควรจะสำเร็จตราบเท่าที่มีเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ใช้งานได้เพื่อยอมรับคำขอที่มีการเปลี่ยนเส้นทาง

Tableau Server ไม่ได้อาศัยเพียงแค่เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลเพื่อทำงาน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลที่ทำงาน เวิร์กบุ๊กบนเซิร์ฟเวอร์จะสูญเสียความสามารถในการสืบค้นหรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ มุมมองที่ไม่ได้ใช้เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลจะยังคงทำงานอย่างถูกต้อง

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ