บริการเมตริก Tableau Server

การเลิกใช้ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิม

ฟีเจอร์เมตริกแบบเดิมของ Tableau เลิกใช้แล้วใน Tableau Cloud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และจะเลิกใช้ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2024.2 ในเดือนตุลาคม 2023 Tableau ได้ยกเลิกความสามารถในการฝังเมตริกเดิมใน Tableau Cloud และ Tableau Server เวอร์ชัน 2023.3 สำหรับ Tableau Pulse เราได้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้ดีขึ้นในการติดตามเมตริกและถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างเมตริกด้วย Tableau Pulse เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่และสร้างและแก้ปัญหาเมตริก (เลิกใช้แล้ว) สำหรับฟีเจอร์ที่เลิกใช้แล้ว

บริการเมตริกมีหน้าที่ในการอ่านและเขียนข้อมูลเมตริกใน Tableau Server ต้องมีบริการเพื่อให้เมตริกทำงานได้อย่างถูกต้อง หากต้องการให้บริการเมตริกมีความพร้อมใช้งานสูง ให้กำหนดค่าอินสแตนซ์ของบริการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปให้กับหลายโหนดของคลัสเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ในทุกโหนดที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal)

กระบวนการ

Metrics Service

สถานะสถานะของ Metrics Service จะปรากฏในหน้าสถานะของ TSM และจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง tsm status -v หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Metrics Service จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/metrics หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ผลกระทบหากบริการเมตริกหยุดทำงาน

จำเป็นต้องใช้บริการเมตริกเพื่อให้เมตริกทำงานอย่างถูกต้องใน Tableau Server เพื่อลดปัญหา ให้ติดตั้งอินสแตนซ์หลายรายการสำหรับบริการในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หากคุณมีอินสแตนซ์แบบโหนดเดียวของ Tableau Server ให้กำหนดค่าอย่างน้อยสองอินสแตนซ์ของบริการบนโหนด หากบริการเมตริกหยุดทำงาน คำขอเมตริกที่อยู่ระหว่างดำเนินการจะดำเนินการไม่สำเร็จ ระบบจะส่งคำขอที่ตามมาไปยังอินสแตนซ์ที่ยังทำงานของบริการ

บริการเมตริกในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด

จำเป็นต้องใช้บริการเมตริกเพื่อให้เมตริกทำงานอย่างถูกต้องใน Tableau Server เพื่อลดปัญหา ให้ติดตั้งอินสแตนซ์หลายรายการสำหรับบริการในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ในการติดตั้งแบบหลายโหนด เราขอแนะนำให้คุณกำหนดค่าอย่างน้อยหนึ่งอินสแตนซ์ของบริการเมตริกในทุกโหนดที่เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal) เพื่อทำให้เกิดบริการซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ

ไฟล์บันทึกสำหรับบริการเมตริก

บริการเมตริกจะสร้างไฟล์บันทึกสองชุด:

  • control-metrics*.log บันทึกเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่กำลังจะเริ่มขึ้นและมีการเปิดใช้งาน

  • metrics_*.log ระบบจะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆ ไว้ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ