เอเจนต์การดูแลระบบ Tableau Server

เอเจนต์การดูแลระบบจะตรวจสอบบริการรวมเพื่อดูเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าหรือโทโพโลยี และส่งมอบการกำหนดค่าใหม่ให้กับแต่ละบริการ (การกำหนดค่า) หรือปรับใช้บริการใหม่และลบบริการเก่า (โทโพโลยี) เอเจนต์การดูแลระบบจะตรวจสอบสถานะของแต่ละรายการและรายงานกลับไปยังบริการรวม ระบบจะกำหนดค่ากระบวนการนี้โดยอัตโนมัติบนโหนดแต่ละโหนดของคลัสเตอร์ระหว่างการติดตั้ง จึงไม่จำเป็นและไม่สามารถกำหนดค่าได้

เอเจนต์การดูแลระบบอาจเรียกอีกอย่างว่าเอเจนต์การดูแลระบบ TSM

กระบวนการ

Administration Agent

สถานะสถานะของกระบวนการ Administration Agent จะไม่ปรากฎในหน้าสถานะ ใช้ TSM CLI เพื่อดูสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการ Administration Agent จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/tabadminagent หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากเอเจนต์การดูแลระบบหยุดทำงาน กระบวนการอื่นๆ ทั้งหมดของ Tableau Server ที่ทำงานบนโหนดเดียวกันจะแสดงสถานะ “ไม่พร้อมใช้งาน” ในหน้าสถานะของ TSM Tableau Server จะยังคงทำงานต่อไปตามที่คาดไว้ แต่คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า/โทโพโลยีในคลัสเตอร์ได้ เอเจนต์การดูแลระบบที่หยุดทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ตราบใดที่คอมพิวเตอร์ยังอยู่คงทำงาน หากเอเจนต์การดูแลระบบไม่ได้เริ่มทำงานบนโหนด คุณสามารถลองเริ่มบริการด้วยตนเองได้ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo su -l tableau

systemctl --user start tabadminagent_0

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ