บริการบำรุงรักษา TSM ของ Tableau Server

มีบริการบำรุงรักษา TSM ที่ติดตั้งบนทุกโหนดของคลัสเตอร์อยู่สามบริการ ได้แก่ การบำรุงรักษาฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล/การคืนค่า และการนำเข้า/ส่งออกไซต์

 

กระบวนการ

Database Maintenance, Backup/Restore, และ Site Import/Export

สถานะสถานะของบริการบำรุงรักษา TSM จะไม่ปรากฏในหน้าสถานะ ใช้ TSM CLI เพื่อดูสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกไฟล์บันทึกที่กระบวนการของ Service Manager สร้างขึ้นจะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/ ในไดเรกทอรี databasemaintenance, backuprestore และ siteimportexport หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

บริการเหล่านี้ยังคงหยุดทำงาน เว้นแต่ผู้ดูแลระบบจะเริ่มงานบำรุงรักษาเฉพาะที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูงเพิ่มเติมให้กับบริการเหล่านี้ บริการเหล่านี้จะใช้เฉพาะสำหรับงานบำรุงรักษา เช่น สำรองและคืนค่า และจะไม่ส่งผลต่อการทำงานของผู้ใช้ปลายทางใน Tableau Server

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ