บริการ SAML ของ Tableau Server

สำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่เปิดใช้งาน SAML เฉพาะไซต์ จะมีอินสแตนซ์บริการ SAML ทำงานอยู่บนแต่ละโหนดที่กำหนดค่าด้วยเซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน บริการนี้จะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน SAML เฉพาะไซต์บนเซิร์ฟเวอร์

  • ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.1.x ขึ้นไป บริการ SAML บน Tableau Server จะไม่แสดงจนกว่าจะเปิดใช้งาน SAML ของไซต์

  • ในเวอร์ชัน 2022.3.x และก่อนหน้า บริการ SAML บน Tableau Server จะแสดงว่าหยุดทำงาน เว้นแต่จะเปิดใช้งาน SAML ของไซต์

กระบวนการ

SAML Service

สถานะสถานะของกระบวนการ SAML Service จะไม่ปรากฎในหน้าสถานะ ใช้ TSM CLI เพื่อดูสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการ SAML Service จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/samlservice หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

หากกระบวนการนี้เข้าสู่สถานะหยุดทำงาน ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server หากระบบเปลี่ยนเส้นทางคำขอของผู้ใช้มาที่เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชันบนโหนดนี้ เช่นเดียวกับกระบวนการอื่นๆ เมื่อโหนดที่มีบริการ SAML หยุดทำงาน กระบวนการที่หยุดทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ