ตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server

กระบวนการของตัวควบคุมการดูแลระบบจะโฮสต์ TSM REST API สำหรับการกำหนดค่าและจัดการการปรับใช้ Tableau Server ซึ่งมีได้เพียงอินสแตนซ์เดียวของตัวควบคุมการดูแลระบบในคลัสเตอร์ทั้งหมด

ระบบจะกำหนดค่ากระบวนการนี้โดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้นของคลัสเตอร์ระหว่างการติดตั้ง จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดค่า

ตัวควบคุมการดูแลระบบยังมีอีกชื่อว่าตัวควบคุม TSM และตัวควบคุมการดูแลระบบ TSM

กระบวนการ

Administration Controller

สถานะสถานะของกระบวนการ Administration Controller จะปรากฏในหน้าสถานะ โดยแสดงเป็นตัวควบคุม TSM Controller หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Administration Controller จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/tabadmincontroller หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนการของตัวควบคุมการดูแลระบบหยุดทำงาน

หากตัวควบคุมการดูแลระบบหยุดทำงาน คลัสเตอร์ของ Tableau Server จะทำงานต่อ แต่คำสั่ง tsm และ TSM web UI จะไม่สามารถใช้งานได้ คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตการกำหนดค่าหรือโทโพโลยีได้จนกว่าตัวควบคุมการดูแลระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง เช่นเดียวกับบริการอื่นๆ ของ TSM ตัวควบคุมการดูแลระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหากหยุดทำงาน

หากตัวควบคุมการดูแลระบบไม่ได้เริ่มทำงานบนโหนด คุณสามารถลองเริ่มบริการด้วยตนเองได้ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้:

sudo su -l tableau

systemctl --user start tabadmincontroller_0

การย้ายตัวควบคุมการดูแลระบบ

หากโหนดเริ่มต้นหยุดทำงาน คุณต้องย้ายตัวควบคุมการดูแลระบบและเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์อนุญาตไปยังโหนดอื่น เพื่อให้ Tableau Server สามารถทำงานได้ต่อไป หากต้องการรายละเอียดในการย้าย โปรดดู กู้คืนจากโหนดเริ่มต้นที่ล้มเหลว

การรีสตาร์ทตัวควบคุมการดูแลระบบ

รีสตาร์ทตัวควบคุมการดูแลระบบ TSM (เป็นบัญชีระบบ Tableau) ดังนี้

sudo su -l tableau -c "systemctl --user restart tabadmincontroller_0.service"

หมายเหตุ: การรีสตาร์ท tabadmincontroller อาจใช้เวลาสักครู่ หากคุณพยายามปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการในขั้นตอนถัดไปก่อนที่ตัวควบคุมจะรีสตาร์ทอย่างสมบูรณ์ TSM จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมได้ คุณสามารถตรวจสอบว่าตัวควบคุมกำลังทำงานอยู่หรือไม่โดยใช้คำสั่ง tsm status -v ตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server ควรจะแสดงเป็น "กำลังทำงาน"

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ