เครื่องมือสำหรับข้อมูล Tableau Server

Hyper คือเทคโนโลยีเครื่องมือสำหรับข้อมูลในหน่วยความจำของ Tableau ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการนำเข้าข้อมูลที่รวดเร็วและการประมวลผลการค้นหาเชิงวิเคราะห์ในชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อน Hyper เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือสำหรับข้อมูลใน Tableau Server, Tableau Desktop, Tableau Cloud และ Tableau Public เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะใช้ในการสร้าง การรีเฟรช หรือการค้นหาการแยกข้อมูล นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการรวมแบบข้ามฐานข้อมูลเพื่อรองรับแหล่งข้อมูลรวมที่มีการเชื่อมต่อหลายรายการ

กระบวนการ

Data Engine

สถานะสถานะของกระบวนการ Data Engine จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Data Engine จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/hyper หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

การใช้หน่วยความจำและ CPU

เครื่องมือสำหรับข้อมูลสร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก CPU และหน่วยความจำที่มีอยู่ทั้งหมดในเครื่องเพื่อให้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วที่สุด

การใช้งาน CPU

เทคโนโลยี Hyper ใช้ประโยชน์จากชุดคำสั่งใหม่ใน CPU และสามารถทำงานแบบขนานและปรับขนาดไปยังคอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้ เทคโนโลยี Hyper รออกแบบมาเพื่อรองรับหลายคอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มการใช้คอร์เดี่ยวแต่ละคอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหมายความว่าคุณคาดว่าจะเห็นการใช้ CPU ทั้งหมดโดยเฉลี่ยสูงถึง 75% ต่อชั่วโมงในระหว่างการประมวลผลการค้นหา การเพิ่ม CPU อื่นคาดว่าจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

หมายเหตุ: การใช้งานเฉลี่ย 75% ต่อชั่วโมงเป็นค่าเริ่มต้น และไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ว่าคุณกำลังเรียกใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเฉพาะ โปรดดูเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับสภาพแวดล้อมการค้นหาการแยกข้อมูลจำนวนมาก

ระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ เช่น Microsoft Windows, Apple macOS และ Linux มีกลไกที่แม้ว่าจะมีการใช้งาน CPU อย่างเต็มที่ แต่กระบวนการขาเข้าและกระบวนการอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ก็สามารถทำงานพร้อมกันได้ นอกจากนี้ เพื่อจัดการการใช้ทรัพยากรโดยรวมและเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและทำให้กระบวนการอื่นๆ ที่ทำงานอยู่บนเครื่องต้องหยุดชะงักลง เครื่องมือสำหรับข้อมูลยังตรวจสอบตัวเองเพื่อให้ทำงานอยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนดไว้ใน Tableau Server Resource Manager (SRM) Tableau Server Resource Manager จะตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและแจ้งเครื่องมือสำหรับข้อมูลให้ลดการใช้งานเมื่อเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เนื่องจากเครื่องมือสำหรับข้อมูลได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ CPU ที่มีอยู่ จึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็นการใช้งาน CPU เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางครั้ง อย่างไรก็ตาม หากคุณเห็นการใช้งาน CPU สูง (เช่น 95%) เป็นระยะเวลานาน (หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป) อาจมีความหมาย 2 ประการ:

 • มีการค้นหาอย่างมาก สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายใต้ความเครียดเนื่องจากคำขอของลูกค้าหลายรายเกินพิกัดและมีรายการต่อคิวของการค้นหา หากเกิดเหตุการณ์นี้บ่อยครั้ง แสดงว่าจำเป็นต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์เพื่อให้บริการไคลเอนต์ การเพิ่ม CPU ในกรณีนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ

 • มีการค้นหาที่ใช้เวลานานอยู่หนึ่งการค้นหา ในกรณีนี้ Tableau Server Resource Manager จะหยุดการค้นหาที่ใช้เวลานานตามการตั้งค่าการหมดเวลา การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นใน Tableau Server เวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชัน 10.5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Server Resource Manager โปรดดู แนวทางด้านประสิทธิภาพทั่วไป

การใช้หน่วยความจำ

การใช้หน่วยความจำของเครื่องมือสำหรับข้อมูลจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่จำเป็นในการตอบการค้นหา เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะพยายามเรียกใช้สิ่งนี้ในหน่วยความจำก่อน มีการจัดสรรหน่วยความจำชุดการทำงานเพื่อจัดเก็บโครงสร้างข้อมูลระดับกลางระหว่างการประมวลผลการค้นหา ในกรณีส่วนใหญ่ ระบบมีหน่วยความจำเพียงพอที่จะทำการประมวลผลประเภทนี้ แต่ถ้ามีหน่วยความจำไม่เพียงพอหรือใช้ RAM มากกว่า 80% เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นการพักข้อมูลโดยการเขียนลงดิสก์ชั่วคราว ไฟล์ชั่วคราวถูกลบหลังจากพคำตอบสำหรับการค้นหาแล้ว ดังนั้น การพักข้อมูลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าอาจจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม การใช้หน่วยความจำควรได้รับการตรวจสอบและอัปเกรดอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากการพักข้อมูล

ในการจัดการทรัพยากรหน่วยความจำบนเครื่อง ขีดจำกัดหน่วยความจำสูงสุดสำหรับเครื่องมือสำหรับข้อมูลจะมีการกำหนดไว้โดย Tableau Server Resource Manager (SRM)

การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ความสามารถในการปรับขนาด และประสิทธิภาพ

 • อินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูลจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติต่อโหนดที่มีการติดตั้งอินสแตนซ์ของที่เก็บไฟล์, เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal), VizQLServer, เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลหรือแบ็กกราวเดอร์บน Tableau Server เครื่องมือสำหรับข้อมูลสามารถปรับขนาดได้ด้วยตัวเองและใช้ CPU และหน่วยความจำมากเท่าที่จำเป็น ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลแบบหลายอินสแตนซ์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู กระบวนการของ Tableau Server

 • อินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลซึ่งติดตั้งบนโหนดที่ติดตั้งที่เก็บไฟล์จะถูกใช้เพื่อการค้นหาข้อมูลคำขอดู อินสแตนซ์ของเครื่องมือสำหรับข้อมูลที่ติดตั้งบนโหนดที่ติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ไว้จะใช้สำหรับการสร้างและการรีเฟรชการแยกข้อมูล นี่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญเมื่อคุณกำลังปรับแต่งประสิทธิภาพ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การปรับแต่งประสิทธิภาพ

 • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูล, VizQL Server, เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal) ทั้งหมดจะใช้อินสแตนซ์ในเครื่องของเครื่องมือสำหรับข้อมูลเพื่อทำการรวมแบบข้ามฐานข้อมูลและสร้างการแตกข้อมูลแฝง การแตกข้อมูลแฝงจะถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อคุณทำงานกับเวิร์กบุ๊กที่ยึดตาม Excel หรือข้อความหรือไฟล์สถิติที่ไม่ใช่แบบเดิม Tableau การแตกข้อมูลแฝงเพื่อให้โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น

 • ในอินสแตนซ์หนึ่งของ Tableau Server 10.5 ในเครื่องมือสำหรับข้อมูลจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งแบ็กกราวเดอร์ ขั้นตอนที่ดำเนินการในพื้นหลังจะใช้อินสแตนซ์เดียวของเครื่องมือสำหรับข้อมูล (hyperd.exe) ที่ติดตั้งบนโหนดเดียวกัน

สำคัญ! มีข้อยกเว้นเมื่อติดตั้งเครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดเดียวกันกับที่เก็บไฟล์ เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะไม่ถูกติดตั้งร่วมกับที่เก็บไฟล์อีกต่อไปเมื่อที่เก็บไฟล์ได้รับการกำหนดค่าภายนอก Tableau Server ในการกำหนดค่านี้ซึ่ง Tableau Server ถูกกำหนดค่าด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะยังคงได้รับการติดตั้งต่อไปพร้อมกับกระบวนการอื่นตามที่ระบุไว้ข้างต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าเครื่องมือสำหรับข้อมูลบนโหนดได้โดยไม่ต้องดำเนินการอื่น เว้นแต่เฉพาะเมื่อกำหนดค่าที่เก็บไฟล์จากภายนอกเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บไฟล์ภายนอก โปรดดู ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกของ Tableau Server

ความสามารถในการปรับขนาด:

คุณสามารถปรับขนาดได้ด้วยเครื่องมือสำหรับข้อมูลใหม่: เนื่องจากคอร์ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ การเพิ่มคอร์จำนวนมากขึ้นจึงทำให้การค้นหาแต่ละรายการทำงานเร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้ใีการค้นหาเพิ่มขึ้นโดยใช้เวลาในการดำเนินการน้อยลง

การใช้หน่วยความจำควรได้รับการตรวจสอบและอัปเกรดอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากการพักข้อมูล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการปรับขนาด โปรดดู ความสามารถในการปรับขนาด Tableau Server

ประสิทธิภาพ:

ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี Hyper ได้รวมเข้ากับเครื่องมือสำหรับข้อมูลของ Tableau ตั้งแต่ในรุ่น 10.5 เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์หลักดังต่อไปนี้:

 • การสร้างการแยกข้อมูลได้เร็วขึ้น: ด้วยเทคโนโลยี Hyper การแยกข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นเกือบจะเร็วเท่ากับที่ระบบต้นทางสามารถส่งข้อมูลได้โดยไม่ต้องมีการเรียงลำดับ

 • รองรับการแยกข้อมูลขนาดใหญ่: ก่อนหน้ารุ่นนี้นั้น คุณอาจไม่สามารถแยกข้อมูลทั้งหมดของคุณไปเป็นการแยกข้อมูลเดี่ยวได้ ด้วยเทคโนโลยี Hyper ทำให้สามารถรวมข้อมูลจำนวนมากขึ้นในการแยกข้อมูลเดียว

 • การวิเคราะห์การแยกข้อมูลที่เร็วขึ้น: ในหลายกรณี คุณจะเห็นการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับการแยกข้อมูลขนาดใหญ่ หรือเวิร์กบุ๊กที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน

ต่อไปนี้คือสาเหตุบางประการที่เครื่องมือสำหรับข้อมูลที่ขับเคลื่อนโดย Hyper ทำงานได้ดีขึ้นในการแยกขนาดใหญ่หรือซับซ้อน และได้รับการปรับให้เหมาะสมสำเพื่อการค้นหาที่เร็วขึ้น:

 • เทคโนโลยี Hyper ออกแบบมาเพื่อใช้ข้อมูลได้เร็วขึ้น เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะไม่ประมวลผลโพสต์ใดๆ เช่น การเรียงลำดับ ซึ่งแตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้า ด้วย Hyper ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนหลังการประมวลผล ทำให้เครื่องมือสำหรับข้อมูลสามารถทำงานได้ดีขึ้น

 • เทคโนโลยี Hyper ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับหน่วยความจำ หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในหน่วยความจำได้ตามต้องการ ส่งผลให้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

 • เทคโนโลยี Hyper ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ CPU หมายความว่าตอนนี้ เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะดำเนินการค้นหาแบบขนานอย่างสมบูรณ์และใช้ CPU ที่มีอยู่ในลักษณะที่เวลาในการดำเนินการค้นหาจะปรับขนาดเกือบเป็นเส้นตรงด้วยจำนวนคอร์ในเครื่อง

 • Hyper เป็นเครื่องมือสำหรับการค้นหาแบบคอมไพล์ การค้นหาอาจถูกตีความหรือคอมไพล์เป็นรหัสเครื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้เครื่องมือสำหรับข้อมูลสามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ (CPU, ความจุหน่วยความจำหลักขนาดใหญ่) ได้

 • เทคโนโลยี Hyper ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาขั้นสูงเพื่อทำให้การค้นหาเร็วขึ้น มาพร้อมด้วยเทคนิคขั้นสูงเพิ่มเติมมากมาย เช่น การสร้างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสำหรับแต่ละคอลัมน์ ดัชนีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วงการค้นหา พจนานุกรมระดับบล็อกข้อมูลที่ละเอียดยิ่งขึ้น ตรรกะขั้นสูงสำหรับการเข้าร่วมและการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาย่อยด้วย เครื่องมือสำหรับข้อมูลใหม่มีการปรับปรุงมากมายจากเครื่องมือสำหรับข้อมูลของ Tableau รุ่นก่อนหน้านี้ในแง่ของประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพ โปรดดู แนวทางด้านประสิทธิภาพทั่วไปและการปรับแต่งประสิทธิภาพ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ