Tableau Prep Conductor

กระบวนการของ Tableau Prep Conductor จะเรียกใช้ลำดับงานและลำดับงานของกระบวนการของการรับข้อมูลโดยแคตตาล็อกข้อมูล ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการกำหนดเวลาและการติดตามของ Tableau Server เพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้โฟลว์โดยอัตโนมัติเพื่ออัปเดตเอาต์พุตโฟลว์ ตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4 เป็นต้นไป จะต้องใช้เฉพาะ การจัดการข้อมูล เพื่อกำหนดเวลาลำดับงานที่จะเรียกใช้บน Tableau Server หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Tableau Prep Conductor

กระบวนการ

Tableau Prep Conductor

สถานะสถานะของกระบวนการ Tableau Prep Conductor จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Tableau Prep Conductor จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/flowprocessor หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

Tableau Prep Conductor จะใช้ส่วนประกอบต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ลำดับงาน

  • แบ็กกราวเดอร์: Tableau Prep Conductor จะใช้แบ็กกราวเดอร์เพื่อเรียกใช้ลำดับงาน แบ็กกราวเดอร์มีเธรดเดียว ดังนั้นแต่ละอินสแตนซ์ของกระบวนการแบ็กกราวเดอร์บนโหนดจึงสามารถเรียกใช้ลำดับงานได้ครั้งละรายการ การเพิ่มแบ็กกราวเดอร์ให้กับโหนด จะช่วยให้คุณเพิ่มจำนวนลำดับงานที่สามารถทำงานแบบขนานบนโหนดนั้นได้ อาจมีจำนวนกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ได้สูงถึงครึ่งหนึ่งของคอร์กายภาพบนโหนดนั้น

  • ตัวเชื่อมต่อ: Prep Conductor จะใช้ตัวเชื่อมต่อที่ Tableau Data รองรับเพื่อเชื่อมต่อข้อมูล หากต้องการดูตัวเชื่อมต่อที่รองรับ โปรดดู ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

  • เครื่องมือสำหรับข้อมูล: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อมูลหรือขั้นตอนการแปลงในลำดับงานของคุณที่ไม่สามารถพุชไปยังแหล่งข้อมูลเบื้องหลังจะได้รับการประมวลผลโดยใช้กระบวนการเครื่องมือสำหรับข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น SQL Server ไม่รองรับนิพจน์ทั่วไปแบบเนทีฟ Tableau Prep จึงจะอนุญาตให้คุณเขียนการคำนวณนิพจน์ทั่วไปเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ SQL Server Tableau Prep Conductor จะใช้เครื่องมือสำหรับข้อมูลเพื่อโหลดข้อมูลชั่วคราวแล้วดำเนินการกับนิพจน์ทั่วไป

คำแนะนำด้านประสิทธิภาพและการวัดขนาด

  • แยกลำดับงานเป็นโหนดแยก: การเรียกใช้ Tableau Prep Conductor บนโหนดแยกจะแยกเวิร์กโฟลว์ของลำดับงานจากเวิร์กโหลดอื่นๆ ของ Tableau เราขอแนะนำอย่างยิ่ง เนื่องจากลำดับงานของ Prep ต้องใช้ CPU และ RAM สูงมาก

  • จัดการกำหนดเวลาสำหรับลำดับงาน: คุณสามารถควบคุมการดำเนินการของลำดับงานได้โดยการสร้างกำหนดเวลาสำหรับลำดับงาน กำหนดการเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าจะเรียกใช้ลำดับงานเมื่อใด ความถี่ที่จะเรียกใช้งาน ลำดับความสำคัญของกำหนดการ และว่าจะเรียกใช้รายการในกำหนดการนั้นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน

  • เพิ่มทรัพยากร: เมื่อปรับขนาดสภาพแวดล้อม Tableau Prep Conductor เราขอแนะนำให้ปรับขนาดกล่องคอร์กายภาพสูงสุด 8 คอร์ต่อโหนดให้ใช้งานแบ็กกราวเดอร์สูงสุด 4 ตัวบนโหนด เมื่อคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้เพิ่มโหนดให้กับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้และประสิทธิภาพของลำดับงานได้โดยใช้มุมมองสำหรับการดูแลระบบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เฝ้าติดตามสถานะของโฟลว์และประสิทธิภาพการทำงาน

โทโพโลยีและการกำหนดค่า

ตามค่าเริ่มต้น Tableau Prep Conductor จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งานแบ็กกราวเดอร์ หากบทบาทโหนดถูกตั้งค่าให้ไม่รวมโฟลว์ แสดงว่าไม่ได้ติดตั้ง Tableau Prep Conductor บนโหนดนั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด

ขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งาน Tableau Prep Conductor บนโหนดเฉพาะที่จะเรียกใช้ลำดับงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ