การค้นหาและเรียกดู Tableau Server

หมายเหตุ: ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.3 เป็นต้นไป การค้นหาและการเรียกดูจะถูกเลิกใช้ (ไม่มีการติดตั้งอีกต่อไป) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3 เป็นต้นไป การค้นหาและการเรียกดูจะถูกเลิกใช้งาน (ติดตั้งแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้อีกต่อไปใน Tableau Server) หากคุณใช้ Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 หรือ 2023.1 คุณไม่ควรกำหนดค่าการค้นหาและการเรียกดูมากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์สำหรับการติดตั้งใดๆ การกำหนดค่ามากกว่าหนึ่งอินสแตนซ์อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเสถียรได้ในบางกรณี

กระบวนการค้นหาและเรียกดูตาม Apache SOLR (ใน Tableau Server เวอร์ชัน 2020.4 และเก่ากว่า) ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเซิร์ฟเวอร์การค้นหา จะจัดการการค้นหาอย่างรวดเร็ว รวมถึงการกรอง การเรียกข้อมูล และการแสดงเมตาดาต้าของเนื้อหาบนไซต์ Tableau Server ของคุณ หากต้องการกำหนดค่าความพร้อมใช้งานสูงให้กับกระบวนการค้นหาและเรียกดู ให้กำหนดค่ากระบวนการบนหลายโหนด ตั้งแต่ Tableau Server เวอร์ชัน 2021.1 ฟังก์ชันของกระบวนการค้นหาและเรียกดูได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยบริการสำรวจเนื้อหา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บริการการสำรวจเนื้อหาของ Tableau Server

กระบวนการ

Search & Browse

สถานะสถานะของกระบวนการ Search & Browse จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Search & Browse จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/searchserver หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนการค้นหาและเรียกดูดำเนินการไม่สำเร็จ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าสู่ระบบ Tableau Server ได้ แต่ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาเวิร์กบุ๊ก เนื้อหาจะไม่ได้หายไปจริง แต่ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาในผลการค้นหา ระบบจะแสดงเนื้อหาอีกครั้งหลังจากที่เริ่มกระบวนการค้นหาและเรียกดูอีกครั้ง

หากมีการกำหนดค่ากระบวนการค้นหาและเรียกดูมากกว่าหนึ่งกระบวนการและทำงานบนหลายโหนด หากดำเนินการไม่สำเร็จ คำขอที่ส่งถึงกระบวนการค้นหาและเรียกดูที่ไม่สำเร็จก็จะกลายเป็นคำขอที่ไม่สำเร็จด้วยเช่นกัน แต่ระบบจะส่งคำขอที่ตามมาไปยังกระบวนการค้นหาและเรียกดูที่กำลังทำงานอยู่ กระบวนการค้นหาและเรียกดูแต่ละกระบวนการจะจัดทำดัชนีกับโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์ ดังนั้นหากกระบวนการค้นหาและเรียกดูทั้งหมดดำเนินการไม่สำเร็จ ระบบจะยังคงแสดงผลลัพธ์ให้กับทุกโหนด

การปรับแต่งกระบวนการค้นหาและเรียกดู

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของกระบวนการค้นหาและเรียกดูใน Tableau Server ได้ ในกรณีส่วนใหญ่ คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เนื้อหาต่อไปนี้คือการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าบางอย่างที่คุณสามารถทำได้

ค้นหาและเรียกดูหน่วยความจำฮีปสูงสุด

คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกค้นหาและเรียกดูได้โดยใช้คีย์การกำหนดค่า searchserver.javamemopts การตั้งค่าที่สำคัญที่สุดที่คุณสามารถกำหนดค่าได้คือการตั้งค่าที่ควบคุมขนาดสูงสุดของหน่วยความจำฮีป ซึ่งจะระบุด้วยตัวเลือก -Xmx ตามค่าเริ่มต้น Tableau จะกำหนดค่านี้โดยอิงตามหน่วยความจำกายภาพที่มีสำหรับโหนดเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้บริการค้นหาและเรียกดู ควรตั้งค่าให้สูงที่สุดเท่าที่จะสามารถ ตามหน่วยความจำกายภาพที่มีและปริมาณการใช้หน่วยความจำ แต่ไม่เกิน 24 GB

เมื่อเปลี่ยนจำนวนหน่วยความจำฮีปสูงสุด คุณต้องคำนึงถึงบริการอื่นๆ ในระบบด้วย หากคุณมีหน่วยความจำเหลือน้อยในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Tableau Server คุณควรพิจารณาเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม หรือลดขนาดโทโพโลยีในเครื่อง หากคุณกำลังเรียกใช้การค้นหาและเรียกดูบนโหนดที่มีกระบวนการอื่นๆ ไม่มาก หรือมีหน่วยความจำกายภาพจำนวนมาก คุณสามารถพิจารณาเพิ่มปริมาณหน่วยความจำที่บริการค้นหาจะใช้งานได้ หากคุณจะใช้งานค้นหาและเรียกดูบนโหนดที่มีกระบวนการมากกว่าจำนวนตามค่าเริ่มต้น คุณควรพิจารณาลดการจัดสรรหน่วยความจำฮีปสูงสุดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริการพยายามใช้หน่วยความจำมากกว่าที่มี

การจัดสรรหน่วยความจำฮีปสูงสุดตามค่าเริ่มต้น

ตารางด้านล่างจะแสดงปริมาณตามค่าเริ่มต้นของหน่วยความจำฮีปที่ Tableau จัดสรรให้กับค้นหาและเรียกดูบนโหนดเซิร์ฟเวอร์ตามหน่วยความจำที่มี

หน่วยความจำของระบบหน่วยความจำฮีป SOLR
<= 16 GB1 GB
<= 32 GB2 GB
<= 64 GB4 GB
<= 128 GB8 GB
> 128 GB16 GB

หากต้องการเปลี่ยนค่าหน่วยความจำฮีปสูงสุด ให้ต่างค่า -Xmx ของ searchserver.javamemopts โดยใช้คำสั่ง tsm configuration set

อันดับแรก ให้หาค่าปัจจุบัน:

C:\WINDOWS\system32>tsm configuration get -k searchserver.javamemopts
-Xmx512m -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData

ถัดไป ให้เปลี่ยนค่าของตัวเลือก -Xmx ระบุ แต่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลือกอื่นๆ ทั้งหมด:

tsm configuration set -k searchserver.javamemopts -v "-Xmx8g -Xms512m -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:-UsePerfData"

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์การกำหนดค่า searchserver.javamemopts โปรดดู searchserver.javamemopts

หมดเวลาเซสชันของไคลเอ็นต์

คุณสามารถกำหนดค่าระยะเวลาที่ไคลเอ็นต์ของค้นหาและเรียกดูจะรอเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ค้นหาและเรียกดู และเชื่อมต่อกับ บริการรวม (Zookeeper) ได้ ระบบจะตั้งค่าการหมดเวลาทั้งสองค่าเอาไว้ค่อนข้างสูง แต่หากคุณพบปัญหาในการเรียกดูเนื้อหาเซิร์ฟเวอร์ และบันทึก vizportal ตลอดจนบันทึกของแบ็กกราวเดอร์แสดงการหมดเวลาเชื่อมต่อกับ SOLR ให้ลองเพิ่มการตั้งค่าการหมดเวลานี้ หากไม่มีผลกระทบ คุณอาจพบปัญหาเหลือทรัพยากรจำกัดบนคอมพิวเตอร์ Tableau Server

searchserver.connection_timeout_milliseconds
searchserver.zookeeper_session_timeout_milliseconds

หากต้องการเปลี่ยนค่านี้ ให้ใช้คำสั่ง tsm configuration set:

tsm configuration set -k searchserver.connection_timeout_milliseconds -v 

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์การกำหนดค่า searchserver.connection_timeout_milliseconds โปรดดู searchserver.connection_timeout_milliseconds

หมดเวลาตรวจสอบสถานะเชื่อมต่อ Zookeeper เมื่อเริ่มต้น

เมื่อ Tableau Server เริ่มทำงาน จะมีการใช้ทรัพยากรจะสูง โดยเฉพาะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน CPU หากค้นหาและเรียกดูไม่ได้เชื่อมต่อกับบริการรวม (zookeeper) ระบบจะไม่สามารถเริ่มค้นหาและเรียกดูได้ Tableau Server จะทำการตรวจสอบสถานะในบริการรวมก่อนที่จะเริ่มค้นหาและเรียกดูเพื่อรายงานให้คุณทราบ

หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Tableau Server ไม่ว่าง หรือหากค้นหาและเรียกดูไม่เริ่มต้นไม่สำเร็จ ให้เพิ่มค่าหมดเวลา

ระบบจะเขียนข้อผิดพลาดไปที่ไฟล์ control-searchserver.log เมื่อตรวจสอบสถานะไม่สำเร็จ: Failed zookeeper health check. Refusing to start SOLR.

หากต้องการเพิ่มเวลาที่ Tableau Server จะรอเพื่อให้ตรวจสอบสถานะจนสำเร็จ ให้ตั้งค่า searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms โดยใช้คำสั่ง tsm configuration set

tsm configuration set -k searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms -v <nnnnnn>

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์การกำหนดค่า searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms โปรดดู searchserver.startup.zookeeper_healthcheck_timeout_ms

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ