บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายใน Tableau Server

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายใน Tableau Server เปิดตัวครั้งแรกในเวอร์ชัน 2020.1.0 และสื่อสารกับบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล บริการจะได้รับการจัดการภายในโดย Tableau Server และผู้ดูแลระบบไม่สามารถกำหนดค่าได้

ระบบจะกำหนดค่าอินสแตนซ์ของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในโดยอัตโนมัติบนโหนดที่มีอินสแตนซ์ของบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูล

กระบวนการบริการคุณสมบัติแหล่งข้อมูลภายใน
สถานะระบบจะแสดงสถานะของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในบนหน้าสถานะและจากบรรทัดคำสั่งโดยใช้คำสั่ง tsm status -v หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในจะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/tdsnativeservice หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ไฟล์บันทึกสำหรับบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายใน

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในจะสร้างไฟล์บันทึกสองชุด:

  • control-tdsnativeservice_*.log บันทึกเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่กำลังจะเริ่มขึ้นและมีการเปิดใช้งาน

  • nativeapi_tdsnativeservice_*.log ระบบจะเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดหรือปัญหาใดๆ ไว้ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สแนปช็อตไฟล์บันทึก (บันทึกแบบเก็บถาวร)

บริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในในคลัสเตอร์แบบหลายโหนด

ระบบจะเพิ่มอินสแตนซ์หนึ่งของบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในไปยังโหนดที่มีการกำหนดค่าอินสแตนซ์ของพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูล เนื่อจาก Tableau จัดการบริการพร็อพเพอร์ตี้แหล่งข้อมูลภายในเป็นการภายใน ผู้ดูแลระบบจึงไม่สามารถกำหนดค่าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการได้

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ