การเขียนโฟลว์ Tableau Prep

กระบวนการของ Tableau Prep Flow Authoring จะให้ประสบการณ์ใช้งาน Prep Flow แบบโต้ตอบบนเบราว์เซอร์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและโต้ตอบกับลำดับงานบน Tableau Server เพื่อล้างและเตรียมข้อมูล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูสร้างและโต้ตอบกับโฟลว์บนเว็บ ขั้นตอนนี้เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 2020.4.

กระบวนการ

Tableau Prep Flow Authoring

สถานะสถานะของกระบวนการ Tableau Prep Flow Authoring จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Tableau Prep Flow Authoring จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/floweditor หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

ระบบจะเปิดใช้งาน Tableau Prep Flow Authoring ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งจะใช้องค์ประกอบดังนี้

  • Tableau Prep Minerva Service: Tableau Prep Flow Authoring จะใช้เพื่อค้นหาฐานข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Flow Authoring
  • เครื่องมือสำหรับข้อมูล: เครื่องมือสำหรับข้อมูลจะสร้างการแยกข้อมูลและการสืบค้นกระบวนการ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Flow Authoring
  • เกตเวย์: กระบวนการ Gateway จะจัดการคำขอทั้งหมดที่ส่งถึง Tableau Server จากเบราว์เซอร์, Tableau Desktop และไคลเอ็นต์อื่นๆ ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในโหนดที่เปิดใช้งาน Tableau Prep Flow Authoring

คำแนะนำด้านประสิทธิภาพและการวัดขนาด

การเขียนลำดับงาน Tableau Prep อาจใช้ทรัพยากร CPU และ RAM สูง จึงขอแนะนำให้ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และปรับการปรับใช้ของคุณตามความจำเป็น โดยแยกการเขียนลำดับงานไปยังโหนดแยกต่างหากหรือเพิ่มทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์

แยกการเขียนลำดับงานไปยังโหนดที่แยกจากกัน

การเรียกใช้ Tableau Prep Flow Authoring บนโหนดแยกต่างหากจะแยกเวิร์กโฟลว์การเขียนลำดับงานออกจากเวิร์กโหลด Tableau อื่นๆ หากคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ว่าง ซึ่งมีการรีเฟรชการแยกข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงการแก้ไขและการดูการแสดงเป็นภาพจำนวนมาก และคุณไม่ต้องการให้เกิดการหยุดชะงักกับเวิร์กโหลดนี้ ขอแนะนำให้แยก Prep Flow Authoring ออกจากโหนดเซิร์ฟเวอร์ของกระบวนการ ซึ่งหมายความว่าการแก้ไขลำดับงานทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโหนดเฉพาะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าโหนด

หมายเหตุ: การเขียนเว็บ Prep จะใช้บริการที่ใช้ร่วมกัน เช่น เซิร์ฟเวอร์แอปพลิเคชัน (VizPortal), ที่เก็บ PostgreSQL, เซิร์ฟเวอร์แคช และ Hyper หากบริการเหล่านั้นมีความจุถึงขีดจำกัดแล้ว บริการเหล่านั้นอาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมเนื่องจากมีเพิ่มเติมจากการเขียนเว็บของ Prep

หากคุณกำลังจะเรียกใช้ Tableau Server กับคลัสเตอร์แบบหลายโหนด คุณสามารถเจาะจงกำหนดโหนดอย่างน้อยหนึ่งโหนดสำหรับเรียกใช้แบ็กกราวเดอร์ได้ การใช้กระบวนการแบ็กกราวเดอร์ช่วยให้คุณสามารถแยกเวิร์กโหลดเบื้องหลัง เช่น Tableau Prep Conductor จากเวิร์กโหลดแบบโต้ตอบทั้งหมดของคุณ เช่น Prep Flow Authoring และ VizQL Server ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดูกระบวนการแบ็กกราวเดอร์ของ Tableau Server และการจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด

สำหรับการปรับใช้คอร์และการประบใช้ตามผู้ใช้ ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เจาะจงกำหนดโหนดอย่างน้อยหนึ่งโหนดให้กับลำดับงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แม้ว่าคุณจะสามารถเรียกใช้ลำดับงานบนคอร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับสิทธิ์อนุญาต การซื้อคอร์ของทรัพยากรเพิ่มเติมควรเรียกใช้ Tableau Prep Conductor เท่านั้น และไม่เรียกใช้การรีเฟรชการแยกข้อมูลหรือกระบวนการ VizQL

เพิ่มทรัพยากร

เมื่อคุณต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มโหนดให้กับสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์ได้ ขณะที่วางแผนให้กับโหนดของคุณ อาจมีหลายปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับจำนวนฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมที่คุณต้องจัดสรร

 หัวข้อหลักที่ต้องพิจารณาเมื่อวางแผนโหนดของคุณ ได้แก่

  • ตัวเลขที่คุณคาดการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใช้งานพร้อมกัน หรือเซสชันที่เกิดขึ้นพร้อมกันในระหว่างชั่วโมงที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด สามารถกำหนดจำนวนเซสชันที่เกิดขึ้นพร้อมกันต่อผู้ใช้ได้โดยใช้ตัวเลือก TSM maestro.sessionmanagement.maxConcurrentSessionPerUser หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้
  • จำนวนของโหนดอินพุตข้อมูลที่ลำดับงานของคุณมีโดยเฉลี่ย และปริมาณของข้อมูลที่โหนดมี สามารถกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของการสุ่มตัวอย่างแถวได้โดยใช้ตัวเลือก TSM maestro.app_settings.sampling_max_row_limit หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้
  • ความซับซ้อนของลำดับงานที่จะเขียนและจำนวนของโหนด โดยทั่วไปแล้วประเภทของโหนด เช่น รวม ผนวก รวบรวม และเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลจะต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับสิทธิ์อนุญาต

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติมสำหรับ การจัดการข้อมูล และ Advanced Management สำหรับการกำหนดค่าโหนด

ข้อเสนอจะอนุญาตให้คุณ
การจัดการข้อมูล

กำหนดค่าโหนดให้เรียกใช้เฉพาะลำดับงาน หรือกำหนดค่าโหนดให้เรียกใช้งานทั้งหมดยกเว้นลำดับงาน Tableau Prep Conductor จะต้องทำงานบนโหนด

สิทธิ์อนุญาตของ การจัดการข้อมูล ประกอบด้วย Tableau Prep Conductor ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและติดตามลำดับงานได้ สิทธิ์อนุญาตมีไว้สำหรับการปรับใช้ Tableau Server เดี่ยว ซึ่งอาจเป็นแบบอิงตามบทบาทหรืออิงตามคอร์

ในฐานะ Creator การจัดการข้อมูล ไม่จำเป็นต้องสร้างและแก้ไขลำดับงานโดยตรงบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

Advanced Managementกำหนดค่าตำแหน่งที่จะประมวลผลเวิร์กโหลดประเภทต่างๆ ผ่านกฎของโหนด ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้ลำดับงานกับโหนดหนึ่ง และการสมัครรับข้อมูลและการแจ้งเตือนบนอีกโหนดหนึ่ง

โทโพโลยีและการกำหนดค่า

หากต้องการกำหนดให้ Tableau Prep Flow Authoring มีความพร้อมใช้งานสูง ให้กำหนดค่าอินสแตนซ์ของ Tableau Prep Flow Authoring สองอินสแตนซ์บนโหนดที่เปิดใช้

นี่คือตัวอย่างของการกำหนดค่าแบบสองโหนด

ตัวอย่างของการกำหนดค่าแบบสองโหนด

นี่คือตัวอย่างของหน้าสถานะสำหรับการกำหนดค่าแบบสองโหนด

ตัวอย่างของสถานะในการกำหนดค่าแบบสองโหนด

นี่คือตัวอย่างของการกำหนดค่าค่าแบบสี่โหนด

ตัวอย่างของการกำหนดค่าแบบสองโหนด

นี่คือตัวอย่างของหน้าสถานะสำหรับการกำหนดค่าแบบสี่โหนด

ตัวอย่างของสถานะในการกำหนดค่าแบบสองโหนด

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ