เซิร์ฟเวอร์แคชของ Tableau Server

เซิร์ฟเวอร์แคชจะให้แคชการค้นหาภายนอกที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นแคชของคู่คีย์/ค่าที่เก็บข้อมูลจากการค้นหาก่อนหน้าเพื่อเพิ่มความเร็วให้คำขอในอนาคต หากต้องการให้เซิร์ฟเวอร์แคชมีความพร้อมใช้งานสูง ให้กำหนดค่ากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์แคชอย่างน้อยหนึ่งกระบวนการบนหลายโหนดของคลัสเตอร์

กระบวนการ

Cache Server

สถานะสถานะของกระบวนการ Cache Server จะปรากฏบน “หน้าสถานะ” หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างโดยกระบวนการ Cache Server จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/cacheserver หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

จะเกิดอะไรขึ้นหากกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์แคชหยุดทำงาน ผลที่ตามมาค่อนข้างไม่รุนแรงนัก Tableau Server จะยังคงทำงานได้ แต่การดำเนินการอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากไม่มีผลลัพธ์ที่แคชไว้ เมื่อมีการเรียกใช้การค้นหาซ้ำ เซิร์ฟเวอร์แคชที่รีสตาร์ทจะได้รับการเติมข้อมูลอีกครั้ง จนเพิ่มความเร็วให้กับผู้ใช้ปลายทางได้ในที่สุด ผลก็คือ เซิร์ฟเวอร์แคชไม่มีผลกระทบต่อความพร้อมใช้งาน แต่ก็มันมีผลกระทบต่อสถานการณ์ในด้านประสิทธิภาพต่างๆ ของผู้ใช้ปลายทาง

หากต้องการลดผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของผู้ใช้ ให้เรียกใช้กระบวนการประเภทนี้หลายกระบวนการทั่วทั้งคลัสเตอร์ เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์แคชไม่เกินหกรายการ โดยจำกัดให้แต่ละโหนดมีได้ไม่เกินสองรายการ การทดสอบของเราระบุว่าการติดตั้งอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์แคชมากกว่าหกรายการในการติดตั้ง Tableau Server จะไม่เป็นการช่วยปรับปรุง และอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานได้

หากบริการเซิร์ฟเวอร์แคชที่หยุดทำงานจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ยังอยู่ในสภาพปกติ กระบวนการเซิร์ฟเวอร์แคชจะเริ่มทำงานใหม่

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ