บริการรวมของ Tableau Server

บริการรวมสร้างขึ้นบน Apache ZooKeeper(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ซึ่งเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์ส และประสานงานกิจกรรมต่างๆ บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับประกันควอรัมในกรณีที่เกิดความล้มเหลวและแสดงเป็นแหล่งข้อมูลที่ "ถูกต้อง” เกี่ยวกับโทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่า และสถานะ ระบบจะติดตั้งบริการดังกล่าวโดยอัตโนมัติบนโหนด Tableau Server เริ่มต้น แต่จะไม่มีการติดตั้งอินสแตนซ์เพิ่มเมื่อคุณเพิ่มโหนดเพิ่มเติม เนื่องจากการทำงานที่สำเร็จของ Tableau Server จะขึ้นอยู่กับบริการรวมที่ทำงานตามปกติ เราจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มอินสแตนซ์เพิ่มเติมของบริการรวมโดยการปรับใช้ชุดบริการรวมใหม่สำหรับการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของโหนดมากกว่าสามโหนด ซึ่งจะทำให้เกิดการสำรองพื้นที่ไว้และความพร้อมใช้งานที่ดีขึ้นในกรณีที่อินสแตนซ์หนึ่งของบริการรวมมีปัญหา

ฮาร์ดแวร์สำหรับคลัสเตอร์ของคุณอาจมีผลบางอย่างต่อความสามารถในการทำงานของบริการรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

  • หน่วยความจำ บริการรวมรักษาข้อมูลสถานะในหน่วยความจำ ปริมาณหน่วยความจำมีขนาดเล็กตามการออกแบบ และมักจะไม่ใช่ปัจจัยในประสิทธิภาพโดยรวมของเซิร์ฟเวอร์

  • ความเร็วของดิสก์ เนื่องจากบริการจัดเก็บข้อมูลสถานะบนดิสก์ บริการดังกล่าวจึงได้รับประโยชน์จากความเร็วของดิสก์ที่ไวบนคอมพิวเตอร์โหนดแต่ละเครื่อง

  • ความเร็วในการเชื่อมต่อระหว่างโหนด บริการจะสื่อสารระหว่างโหนดของคลัสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความเร็วในการเชื่อมต่อที่ไวระหว่างโหนดจะช่วยให้เกิดการซิงโครไนซ์ที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการ

Coordination Service

สถานะสถานะของกระบวนการ Coordination Service จะไม่ปรากฎในหน้าสถานะ ใช้ TSM CLI เพื่อดูสถานะ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์
การบันทึกบันทึกที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการ Coordination Service จะอยู่ใน /var/opt/tableau/tableau_server/data/tabsvc/logs/appzookeeper หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบันทึก Tableau Server และตำแหน่งไฟล์บันทึก

การกำหนดค่าบริการรวม

ระบบจะติดตั้งบริการรวมโดยอัตโนมัติบนโหนดเริ่มต้นของ Tableau Server หากคุณกำลังใช้งานการติดตั้งแบบโหนดเดียว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อปรับใช้หรือกำหนดค่าบริการรวม หากการติดตั้งของคุณมีโหนดโหนดตั้งแต่สามโหนดขึ้นไป คุณจะได้รับแจ้งให้กำหนดค่าชุดบริการรวมเมื่อคุณเพิ่มโหนดที่สาม เราไม่บังคับขั้นตอนนี้แต่ขอแนะนำอย่างยิ่ง เนื่องจากบริการรวมทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันหลักสำหรับความพร้อมใช้งานสูง โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของ "ความจริง" เกี่ยวกับโทโพโลยีเซิร์ฟเวอร์ การกำหนดค่า และสถานะ

หากต้องการกำหนดค่าชุดบริการรวม ให้ใช้ TSM CLI และเพิ่มบริการรวมไปยังโหนดที่คุณต้องการเรียกใช้ สำหรับรายละเอียดวิธีการปรับใช้ชุดบริการรวม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม

ควอรัมบริการรวม

หากต้องการทำให้แน่ใจว่าบริการรวมสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม บริการดังกล่าวจำเป็นต้องมีควอรัม คือจำนวนน้อยสุดของอินสแตนซ์ของบริการ ซึ่งหมายความว่าจำนวนโหนดในการติดตั้งมีผลต่อจำนวนอินสแตนซ์ของบริการรวมที่คุณต้องการกำหนดค่าในชุดบริการของคุณ

จำนวนของอินสแตนซ์บริการร่วมที่ใช้

จำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์บริการร่วมที่คุณมีได้ในชุดของ Tableau Server จะขึ้นอยู่กับจำนวนของโหนด Tableau Server ในการปรับใช้ของคุณ กำหนดค่าชุดบริการรวมตามแนวทางต่อไปนี้:

จำนวนรวมของโหนดบริการจำนวนที่แนะนำของโหนดบริการรวมในชุด (ต้องเป็น 1, 3 หรือ 5)หมายเหตุ
1-2 โหนด1 โหนดนี่เป็นค่าเริ่มต้นและไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เว้นแต่คุณต้องการย้ายบริการรวมออกจากโหนดเริ่มต้นและไปที่โหนดเพิ่มเติม
3-4 โหนด3 โหนด 
5 โหนดขึ้นไป3 โหนด
หรือ 5 โหนด
ห้าคือจำนวนสูงสุดของอินสแตนซ์บริการรวมที่คุณสามารถติดตั้งได้ ชุดบริการรวมแบบ 3 โหนด จะช่วยให้ Tableau Server ยังทำงานต่อไปได้หากมีโหนดหนึ่งตัวหยุดทำงาน ชุดแบบ 5 โหนด จะช่วยให้ Tableau Server ยังทำงานต่อไปได้หากมีโหนดสองตัวหยุดทำงาน

โหนดบริการรวมแบบสามโหนดนับว่าเพียงพอสำหรับการติดตั้งส่วนใหญ่ และเนื่องจากลักษณะที่เน้น I/O ของบริการรวม นี่เป็นการกำหนดค่าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หากคุณให้ความสำคัญกับความพร้อมใช้งานสูง คุณอาจต้องพิจารณาปรับใช้ชุดบริการรวมแบบ 5 โหนด เพื่อให้มีการทำงานซ้อนมากที่สุด ในกรณีที่มีโหนดหยุดทำงานตั้งแต่หนึ่งโหนดขึ้นไป แต่ก็ต้องใช้ทรัพยากรระบบมากขึ้น โหนดจะหยุดทำงานได้สูงสุด 2 โหนดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ Tableau Server (ตราบเท่าที่โหนดอื่นๆ มีบริการเหมือนกับโหนดที่หยุดทำงานไป)

หากต้องการลดผลกระทบด้านประสิทธิภาพ ให้ระบุตำแหน่งบริการรวมบนโหนดที่เรียกใช้บริการอื่นๆ น้อยกว่า หรือพิจารณาใช้โหนดสำหรับบริการรวมเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูกำหนดค่า Tableau Server เพื่อความพร้อมใช้งานสูงกับโหนดบริการรวมเท่านั้น

 

หากคุณลดจำนวนของโหนด

หากคุณลดจำนวนโหนดในคลัสเตอร์ของคุณจากสามโหนด (หรือมากกว่า) เหลือสองโหนด คุณจะได้รับคำเตือนว่า Tableau Server ไม่รองรับความพร้อมใช้งานสูงอีกต่อไป:

A minimum of three Tableau Server nodes are required for high availability. You can add a third node now, 
or continue with only two nodes. Continuing with only two nodes means Tableau Server will not be highly available. 
You can always add a third node later. Click OK to continue with 2 nodes, or Cancel to go back and add a node.

หากคุณดำเนินการต่อ Tableau Server จะทำงาน แต่คุณจะไม่มีการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดของที่เก็บ

การดูสถานะของบริการรวม

สถานะของบริการรวมจะไม่รวมอยู่ในรายการเมื่อคุณดูสถานะกระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการดูสถานะของบริการ คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm status ได้ดังนี้:

tsm status -v

เอาต์พุตจากคำสั่งจะแสดงให้คุณเห็นว่าบริการกำลังทำงาน:

node1: TABLEAUSVR01
Status: RUNNING
'Tableau Server Gateway 0' is running.
'Tableau Server Application Server 0' is running.
'Tableau Server VizQL Server 0' is running.
'Tableau Server VizQL Server 1' is running.
'Tableau Server VizQL Server 2' is running.
'Tableau Server VizQL Server 3' is running.
'Tableau Server Cache Server 0' is running.
'Tableau Server Cache Server 1' is running.
'Tableau Server Coordination Service 0' is running.
'Tableau Server Cluster Controller 0' is running.
'Tableau Server Search And Browse 0' is running.
'Tableau Server Backgrounder 0' is running.
'Tableau Server Backgrounder 1' is running.
'Tableau Server Data Server 0' is running.
'Tableau Server Data Server 1' is running.
'Tableau Server Data Engine 0' is running.
'Tableau Server File Store 0' is running.
'Tableau Server Repository 0' is running (Active Repository).
'Tableau Server Administration Agent 0' is running.
'Tableau Server Administration Controller 0' is running.
'Tableau Server Service Manager 0' is running.
'Tableau Server License Manager 0' is running.
'Tableau Server Client File Service 0' is running.
'Tableau Server Database Maintenance 0' is stopped.
'Tableau Server Backup/Restore 0' is stopped.
'Tableau Server Site Import/Export 0' is stopped.
'Tableau Server SAML Service 0' is stopped.
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ