Utforska och inspektera data i en vy

När du är redo att utforska och analysera din vy har Tableau flera dynamiska datainspektionsverktyg som hjälper dig att isolera data av intresse. Om du till exempel har en tät datavy kan du fokusera på ett visst område, välja en grupp med utstickare och visa underliggande datakällrader för varje markering.

Välj markeringar för att framhäva datapunkter i vyn

Det enklaste sättet att framhäva en vy är att välja de markeringar som du vill markera. När du väljer en markering i vyn manuellt kommer alla andra markeringar att dämpas för att uppmärksamma markeringen. Ditt urval sparas med arbetsboken.

Mer information om hur du använder urvalsverktygen finns i Välja markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster). Se även Framhävning av förklaring(Länken öppnas i ett nytt fönster), Framhäva datapunkter i sammanhanget(Länken öppnas i ett nytt fönster), Knappen framhäva verktygsfält(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Framhävningsåtgärder.

Du kan markera flera markeringar genom att hålla ned Ctrl-tangenten på tangentbordet (Cmd-tangenten på Mac) medan du väljer varje markering. Du kan även använda ett av de avancerade urvalsverktygen för att välja markeringar med en viss form.

Möjlighet att välja flera markeringar i en vy

Du kan även välja markeringar och rubriker för att filtrera det som visas i vyn. Mer information finns i Välja att behålla eller utesluta datapunkter i vyn och Välja rubriker för att filtrera data.

Analysera valda markeringar med hjälp av verktygstips

När du väljer en eller flera markeringar i en vy och sedan fortsätter att hålla muspekaren över samma plats finns det flera alternativ i verktygstipset för att inspektera dina data.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Exempel på verktygstips för Tableau Desktop

Exempel på verktygstips för webbredigering

Med verktygstips får du ytterligare information om markeringarna i vyn och följande alternativ för dataanalys:

Relaterad information om verktygstips finns i Verktygstips.

Mer information om relaterade analysverktyg finns i Vyerna Zooma och panorera, och Välj markeringar, Ångra och gör om, och Lodlinjer.

Framhäv data efter kategori i verktygstips

Om du inkluderar diskreta (kategoriska) dimensioner eller mätvärden i ditt verktygstips kan du använda dem för att välja markeringar i vyn med samma värden. Om valet av verktygstips är aktiverat för arbetsbladet visas dessa fält som understruken text när du för muspekaren över dem. Genom att klicka på verktygstipset väljer du alla markeringar i vyn som har samma värde.

I exemplet nedan, när du klickar på Bill Shonely (värdet för Kundnamn) i verktygstipset, väljs alla markeringar i vyn som även inkluderar Bill Shonely som kund och alla andra markeringar dämpas.

Exempel på verktygstipsfilter

Markera kryssrutan Tillåt urval efter kategori i dialogrutan Redigera verktygstips om du vill inaktivera eller aktivera den här funktionen. Mer information om hur du ställer in egenskaper för verktygstips finns i Lägga till verktygstips till markeringar.

Utforska data i kartor

Med kartorna i Tableau kan du snabbt hitta platser och analysera data i hela världen. Du kan utforska och interagera med kartvyer på många sätt. Du kan zooma in och ut, panorera och välja markeringar med verktygsfältet för vyer. Du kan också söka efter platser i hela världen med kartsökning.

Exempel på Tableau-kartor

Mer information finns i Utforska data i kartor, Sök efter platser på kartan och Mäta avstånd mellan datapunkter och platser på en karta.

Lägg till analysobjekt i vyn (trendlinjer, prognoser, referenslinjer och band)

Dra referenslinjer, låddiagram, prognoser med trendlinjer och andra objekt till vyn från rutan Analys, som visas till vänster på arbetsytan. Växla mellan rutan Data och rutan Analys genom att klicka på flikarna längst upp i sidofältet. Mer information finns i Tillämpa avancerad analys på en vy (rutan Analys).

Rutan Analys

Rutan Analys i Tableau Desktop

I Tableau Desktop kan du lägga till analysobjekt i vyn från menyn/rutan Analys eller i vyns kontext. Till exempel är referenslinjer och band tillgängliga när du redigerar en axel, och trendlinjer och prognoser är tillgängliga på menyn Analys.

Från rutan Analys kan du använda ”dra och släpp” för att komma åt de olika alternativen.

På webben är de flesta analysobjekten tillgängliga från rutan Analys.

Jämför markeringsdata med omberäknade rader

Om det finns ett analysobjekt i vyn, till exempel en genomsnittlig linje, konstant linje, trendlinje, referenslinje eller distributionslinje eller band, kan du direkt jämföra analysdata för de valda märkena med alla data i vyn genom att välja ett eller flera märken i vyn.

Om du till exempel väljer markeringar i en vy som innehåller en trendlinje skapas en andra, omberäknad trendlinje, med ett värde som endast bestäms av de markeringar som har valts. Detta gör att du kan jämföra den trenden med den övergripande trenden.

Jämföra två vyer med en omberäknad trendlinje

Omberäknade linjer visas som standard när du väljer markeringar i en vy som redan innehåller analysobjekt. Du kan stänga av dem i Tableau Desktop om du inte vill att omberäknade linjer ska skapas.

Inaktivera omberäknade linjer (endast Tableau Desktop):

 1. Markera ett analysobjekt i vyn, t.ex. en trendlinje och klicka på Redigera.

 2. I dialogrutan Redigera avmarkerar du Visa omberäknad linje för framhävda eller valda datapunkter.

  Redigera val av dialogruta

 3. Du kan även högerklicka (Ctrl-klicka på Mac) på ett analysobjekt i vyn och avmarkera Visa omberäknad linje.

  Omberäknade linjer visas inte när du återgår till vyn och väljer eller framhäver markeringar. Mer information finns i Framhävningsåtgärder(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Omberäknade linjer och framhävningsåtgärder

Omberäknade linjer fungerar både i arbetsblad och instrumentpaneler med framhävningsåtgärder.

Om du till exempel skapar en framhävningsåtgärd i en instrumentpanel väljer du markeringarna i de andra tabellerna i instrumentpanelen genom att välja markeringar i en tabell. Om dessa andra tabeller har trendlinjer, referenslinjer eller andra analysobjekt visas de omberäknade linjerna när vyerna uppdateras.

Exempel på omberäknade linjer och framhävningsåtgärder

Använd datauppgifter för att se information om visualiseringar

Från och med 2019.3 är Tableau Catalog tillgänglig som en del av Datahantering-utbudet för Tableau Server och Tableau Cloud. När Tableau Catalog är aktiverat i din miljö kan du använda rutan Datauppgifter Details för att se information om visualiseringar. Mer information om Tableau Catalog finns i "Om Tableau Catalog" i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Cloud.

När du tittar på en publicerad vy med Tableau Catalog aktiverad i din miljö kan du se information om de data som används i vyn genom att välja Datauppgifter i verktygsfältet ovanför vyn i arbetsböcker och instrumentpaneler. Uppgifterna omfattar:

 • Ett miniatyrdiagram som visar antalet gånger ett blad eller en instrumentpanel har visats de senaste 12 veckorna.
 • Information om arbetsboken (namn, projekt, författare, datum för ändring, datakvalitetsvarningar).
 • De datakällor som används i arket eller instrumentpanelen.
 • En lista över de fält som används. Välj ett fält för att se fältmetadata, t.ex. beskrivning eller beräkning.

Exempelruta för datauppgifter

Länkarna i rutan Datauppgifter tar dig till det objektet som öppnas i ett separat fönster.

Om det finns en varning för datakvalitet på raden för någon av de data som används i en vy, arbetsbok eller instrumentpanel visar fliken Datauppgifter en blå cirkel med ett vitt utropstecken. Klicka på fliken Datauppgifter och klicka sedan på varningen om datakvalitet för att se information om varningen.

Se information om varningen om datakvalitet

Varningar om datakvalitet med hög synlighet

När en varning om datakvalitet taggas som viktig av till exempel dataobjektets ägare eller en administratör:

 • När någon öppnar en publicerad vy som använder påverkad data visas ett meddelande med en länk till rutan Datauppgifter:

  Information om varning om datakvalitet visas i vyn
 • I rutan Datauppgifter (och på andra ställen i Tableau) ökas varningens synlighet med hjälp av en gul varningssymbol:

  Varning om datakvalitet med hög synlighet på rutan Datauppgifter

Fält kan visa beskrivningar uppströms

Om ett fält som används i en vy inte har någon beskrivning i arbetsboken kan Catalog slå upp och visa beskrivningen från fältet eller kolumnen uppströms från den, om det finns någon. Om en publicerad datakälla är uppströms och har en beskrivning för det här fältet visas den fältbeskrivningen i rutan Datauppgifter. Om inte visar detta fält beskrivningen från kolumnen som fältet refererar till i tabellen uppströms.

När ett fält får sin beskrivning från en uppströmskälla visas en informationsikon bredvid Beskrivning med information om var beskrivningen kom ifrån.

Informationikonens text anger var beskrivningen kom ifrån

Vissa fält, till exempel ett beräknat fält, gruppfält eller uppsättningsfält, har inte stöd för att en beskrivning visas från en uppströmskälla. Dessutom har inte arbetsböcker och datakällor stöd för visning av beskrivningar av uppströmsfält eller kolumner.

I ”Lägg till eller redigera beskrivningar” i Hantera webbinnehåll finns Information om hur du lägger till beskrivningar.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!