Hantera webbinnehåll

Använd alternativen som beskrivs i detta ämne för att redigera objektbeskrivningar eller för att utföra åtgärder som att flytta eller byta namn på objekt på din Tableau-webbplats. Alternativen som finns tillgängliga för dig baseras på din webbplatsroll och dina behörigheter.

Obs! Om Tableau Catalog är aktiverad på webbplatsen kan du lägga till beskrivningar till fält på en publicerad sida för datakälla. Du kan även få åtkomst till externa resurser (databaser och tabeller). Vissa av alternativen för externa resurser skiljer sig från alternativen för Tableau-innehåll (projekt, arbetsböcker, vyer, datakällor, dataroller och flöden).

Från och med 2019.3 är Tableau Catalog tillgänglig i Datahantering för Tableau Server och Tableau Cloud. Mer information finns i ”Om Tableau Catalog” i hjälpen för Tableau Server eller Tableau Cloud.

Åtkomstalternativ

Högst upp på sidan för varje objekt visas namnet på objektet och ägaren eller kontakten. Vissa sidor kan visa ytterligare information, till exempel en beskrivning av objektet eller datumet då objektet senast ändrades.

Innehållsalternativ

Du kan använda ikonerna bredvid objektnamnet för att:

Lägg till eller redigera beskrivningar

Beskrivningar gör det lättare för alla i din organisation att hitta rätt objekt. Om du äger ett objekt eller har rätt behörigheter kan du redigera objektets beskrivning.

Beskriv projekt, arbetsböcker och datakällor

 1. Välj Utforska i navigeringsfönstret.
 2. Gå till projektet, arbetsboken eller datakällan du vill beskriva.
 3. Klicka på informationsikonen i-ikon.
 4. Till höger om Om, klicka på Redigera.
 5. Ange en beskrivning i fältet Om. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. För att se textformateringstips klickar du på Visa formateringstips under textrutan.
 6. Klicka på Spara.

Projektbeskrivning

Beskriv mätvärden, dataroller, Fråga data-linser och samlingar

 1. Välj Utforska i navigeringsfönstret.

 2. Gå till det innehåll du vill beskriva.

 3. För mätvärden och dataroller för du muspekaren över rubriken Beskrivning och klickar någonstans på den grå bakgrunden som visas. (Den äldre mätvärdesfunktionen togs bort i februari 2024 för Tableau Cloud och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Mer information finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).)

  Beskrivning av mätvärden

  För linser och samlingar för du muspekaren över beskrivningstexten och klickar någonstans på den grå bakgrunden som visas.

  Beskrivning av samling

 4. Ange en beskrivning och klicka sedan på Spara.

Beskriv flöden

 1. Välj Utforska i navigeringsfönstret.
 2. Välj Alla flöden i listrutan.
 3. Markera flödet du vill beskriva i kolumnen Namn.
 4. På fliken Översikt klickar du på redigeringsikonen bredvid Beskrivning.
 5. Ange en beskrivning. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. För att se textformateringstips klickar du på Visa formateringstips under textrutan.
 6. Klicka på Spara.

Beskrivning av flöde

Beskriv databaser och tabeller (tillgängliga om Tableau Catalog är aktiverad)

 1. Välj Externa resurser i navigeringsfönstret.
 2. Välj Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
 3. Markera den resurs du vill beskriva i kolumnen Namn.
 4. Från listrutan Åtgärden () till höger om resursen namn och välj Redigera beskrivning.

  Hur du öppnar dialogrutan Redigera beskrivning

 5. I fältet Om i dialogrutan Redigera beskrivning anger du en beskrivning. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. För att se tips om textformatering klickar du på Formateringsguide under textrutan.
 6. Klicka på Spara.

När du lägger till beskrivningen kan det dröja lite innan du ser ändringen.

Beskriv tabellkolumner (tillgängliga om Tableau Catalog är aktiverad)

 1. Välj Externa resurser i navigeringsfönstret.
 2. Välj Databaser och filer eller Tabeller och objekt.
 3. Välj namnet på resursen med kolumnen du vill beskriva från listan.
 4. Välj kolumnens namn på tabellsidan under Kolumner.
 5. I dialogrutan Kolumninformation väljer du redigeringsikonen till höger om Beskrivning.

  Hur du öppnar dialogrutan Kolumnbeskrivning

 6. Ange en beskrivning i fältet Beskrivning. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. För att se tips om textformatering klickar du på Formateringsguide under textrutan.
 7. Klicka på Spara.

När du lägger till beskrivningen kan det dröja lite innan du ser ändringen. När beskrivningen har tillämpats kan du se den i kolumnen Beskrivning på sidan Tabell på fliken Ursprung.

Beskriv fält i en publicerad datakälla (tillgänglig om Tableau Catalog är aktiverad)

 1. Välj Utforska i navigeringsfönstret.
 2. Välj Alla datakällor i listrutan.
 3. Klicka på datakällans namn för att öppna sidan Datakälla.
 4. Välj det fält du vill beskriva på fliken Ursprung.
 5. I dialogrutan Fältinformation väljer du redigeringsikonen till höger om Beskrivning.
 6. Ange en beskrivning i fältet Beskrivning. Det går att formatera texten i ett meddelande med fetstil, understrykning och kursiv stil samt inkludera en länk eller en bild. För att se tips om textformatering klickar du på Formateringsguide under textrutan.
 7. Klicka på Spara.

Ett exempel på hur du anger en fältbeskrivning

När du lägger till beskrivningen kan det dröja lite innan du ser ändringen. När beskrivningen har tillämpats kan du se den i kolumnen Beskrivning på sidan Datakälla på fliken Ursprung. När du skapar en visualisering kan du se beskrivningen på fliken Data genom att föra muspekaren över fältnamnet.

Hur fältbeskrivningar ärvs (om Tableau Catalog är aktiverad)

När en beskrivning finns uppströms från ett fält som inte har någon lokal beskrivning ärver fältet närmaste uppströmsbeskrivning. Det visas även information om varifrån beskrivningen ärvs.

Vid webbredigering på Tableau Server eller Tableau Cloud visas alltid ärvda beskrivningar. I Tableau Desktop visas bara ärvda beskrivningar när du är ansluten till Tableau Server eller Tableau Cloud.

Obs! Ärvda beskrivningar visas inte när du använder virtuella anslutningar i Tableau Desktop eller i webbredigering.

Ett exempel på beskrivningsarv i Tableau Desktop och webbredigering

På Tableau Server och Tableau Cloud visas även ärvda beskrivningar på ursprungssidor och i rutan Datainformation.

Exempel på beskrivningsarv på ursprungssidor

Ett exempel på beskrivningsarv i rutan Datainformation

Ärvda beskrivningar har följande varningar. De:

 • Visas inte för beräknade fält.
 • Stöds inte om datakällan eller arbetsboken har fler än 500 fält.
 • Stöds inte om datakällan eller arbetsboken är så stor att tidsgränsen för arvsfrågan går ut.

Få tillgång till ditt innehåll

Om du vill se det innehåll du äger klickar du på din profilbild eller på dina initialer högst upp på sidan och klickar sedan på Mitt innehåll.

Dina alternativ

Sidan Ditt innehåll visar din användarinformation och det innehåll som du äger. Från den här sidan kan du även komma åt dina aviseringar, prenumerationer och kontoinställningar. Mer information finns i Hantera kontoinställningar.

Sidan Ditt innehåll

För de vyer du äger kan du se vilka användare som har tittat på en viss vy genom att välja Vem har sett den här vyn?

Bild av Vem har sett den här vyn? markerad i åtgärdsmenyn

Utför åtgärder

Klicka på kryssrutorna för att markera objekt och klicka sedan på listrutan Åtgärder för åtkomst till kommandon som är tillgängliga för dessa objekt.

Om du inte har behörighet att utföra en åtgärd på det markerade objektet kommer åtgärden att inaktiveras. Om du markerar flera objekt och inte har behörighet att utföra en åtgärd på ett av de markerade objekten får du ett fel när du försöker utföra åtgärden på det objektet.

Menyn Åtgärder

Obs! Olika typer av objekt har olika åtgärder tillgängliga. Om du väljer mer än en typ, till exempel en arbetsbok och en datakälla, begränsas de åtgärder du ser till de som är gemensamma för typerna.

Öppna åtgärdsmenyn för objekt du för närvarande har öppet genom att klicka på ... högst upp på sidan. Den här åtgärdsmenyn är inaktiverad om du har markerat kryssrutor för andra objekt på sidan. Istället använder du åtgärdsmenyn som visas ovan för att ändra markerade objekt.

Åtkomst till åtgärd för innehåll som för närvarande är öppet

Öppna åtgärdsmenyn från det nedre högra hörnet av en miniatyrbild i rutnätsvyn.

Åtkomst till åtgärder från miniatyrbild

Öppna menyn Åtgärder till höger om objektets namn i listvyn.

Åtkomst till åtgärder från miniatyrbild

Ta bort innehåll

Om du vill ta bort innehåll måste du uppfylla något av följande kriterier:

 • Ha en webbplatsroll som Explorer (kan publicera) eller Creator OCH har funktionen Ta bort för innehållet
 • Vara innehållsägaren
 • Om objektet är i ett projekt och inte i ett personligt utrymme: vara projektägare eller projektledare där innehållet finns.

Mer information om hur behörigheter och webbplatsroller samverkar finns i Gällande behörigheter.

Tips: Var försiktig när du tar bort innehåll från din webbplats. Att ta bort är en permanent åtgärd för alla typer av innehåll förutom vyer.

Så här tar du bort innehåll:

 1. Välj Utforska i navigeringsfönstret.
 2. Gå till det innehåll du vill ta bort.
 3. Från listrutan Åtgärder (), välj Ta bort.

Vissa områden på din webbplats, som samlingar, rekommendationer och externa resurser, tillhandahåller länkar eller referenser till objekt. Dessa länkar eller referenser påverkar inte själva objekten. Du kan ta bort ett objekt från en samling eller dölja en rekommendation utan att du behöver oroa dig över att ta bort det ursprungliga objektet.

Konsekvenser av att ta bort innehåll

Typ av innehållKonsekvens
Arbetsböcker, mätvärden, flöden och datarollerInnehållet tas bort permanent. Du kan inte ångra den här åtgärden.
VyerVyn tas bort från webbplatsen, men den är fortfarande tillgänglig om du redigerar eller laddar ner arbetsboken. Effekten är densamma som om vyn hade varit dold när den publicerades. Mer information finns i Visa eller dölja blad.
Projekt

Projektet, och även allt Tableau-innehåll i det, tas bort permanent.

Externa resurser flyttas till Standardprojektet för externa resurser. (I Tableau Server 2022.3 och tidigare är externa resurser irrelevanta eftersom de inte kan finnas i en mapp till att börja med.)

SamlingarSamlingen tas bort permanent, men de objekt som läggs till i samlingen yas inte bort.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!